Dokument & lagar (167 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:690 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:690 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om marginalskatter på låga inkomster På inkomster från 8 700 kr till 9 700 kr är marginalskatten inkluderande egenavgiften mer än 100 Inkomsttagaren får alltså betala mer än vederbörande tjänar på varje extra hundralapp i detta inkomstskikt. I detta

Inlämnad: 1998-04-29 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:620 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:620 av Marianne Andersson c till statsrådet Pierre Schori om barnkonventionen och invandrarbarn Återigen upprörs svenska folket över hur myndigheterna tillämpar bestämmelserna i flyktingärenden. De två föräldralösa syskonen i Kinna skall skickas tillbaka till Uganda trots att de bara har en sjuklig farbror

Inlämnad: 1998-04-01 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:591 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1997/98:591 av Marianne Andersson c till statsrådet Thomas Östros om skattekontot Det nya skattekontot som införts är avsett som en förenkling särskilt för de minsta företagen. Totalt sett kommer det att bli enklare men det finns en del detaljer som motverkar detta. Dels gäller det enskilda näringsidkare med årlig

Inlämnad: 1998-03-19 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:415 av Andersson, Elving (c)

Fråga 1997/98:415 av Elving Andersson c till statsrådet Thomas Östros om ersättningsregler för skattenämnder Ersättningsreglerna för ledamöter i skattenämnderna har ändrats. Nu visar det sig att ändringarna lett till, som jag tycker, oacceptabla konsekvenser. För ledamöter med några mils resa till och från sammanträden

Inlämnad: 1998-02-06 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:266 av Bergström, Sven (c)

Fråga 1997/98:266 av Sven Bergström c till statsrådet Thomas Östros om försäljningsskatt på motorcyklar Försäljningsskatt accis togs bort 1996 på personbilar och i stället höjdes fordonsskatten något. Någon motsvarande förändring har ej gjorts för motorcyklar. En förutsättning för en motsvarande avgifts/skatteväxling

Inlämnad: 1997-12-15 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:223 av Erlandsson, Eskil (c)

Fråga 1997/98:223 av Eskil Erlandsson c till statsrådet Thomas Östros om beskattning av ideella föreningar Ett antal ideella föreningar, i huvudsak idrottsföreningar i Växjötrakten, riskerar i år att upptaxeras. Detta hänger samman med att skattemyndigheterna gjort bedömningen att dessa ideella föreningar inte anses

Inlämnad: 1997-12-04 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 1997/98:193 av Skeppstedt, Ingrid (c)

Fråga 1997/98:193 av Ingrid Skeppstedt c till statsrådet Thomas Östros om lagen om företagsrekonstruktion Genom lagen om företagsrekonstruktion blev det möjligt för företag som kommit på obestånd att rekonstrueras för att undvika konkurs. En möjlighet som uppskattas. Nu har emellertid kronofogdemyndigheten skärpt sina

Inlämnad: 1997-11-27 Besvarare: statsrådet Thomas Östros (S)