Dokument & lagar (186 träffar)

Skriftlig fråga 2017/18:639 av Tomas Tobé (M)

Fråga 2017/18:639 Det svenska medborgarskapet av Tomas Tobé M till Statsrådet Heléne Fritzon S I dag saknas regler i Sverige för att ett svenskt medborgarskap ska kunna återkallas i fall då någon begått ett brott som medför allvarlig skada för statens vitala intressen till exempel terroristbrott. Detta skiljer oss från

Inlämnad: 2018-01-23 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:639 av Tomas Tobé (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:617 av Nooshi Dadgostar (V)

Fråga 2017/18:617 Hyresgästers ställning vid styckvisa renoveringar av Nooshi Dadgostar V till Statsrådet Heléne Fritzon S Allt fler privata fastighetsbolag har som affärsmodell att köpa upp hyresrätter och renovera lägenheterna vid utflyttning i syfte att höja hyran. De privata fastighetsbolagen renoverar lägenheterna

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:617 av Nooshi Dadgostar (V) (pdf, 106 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:599 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:599 Ett begränsat klientantal för gode män och förvaltare av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Redan den 14 augusti 2013 rapporterade Svenska Dagbladet om en 72-åring, vars gode man hade 60 klienter. Detta föranledde kraftfulla protester från socialdemokrater runt om i landet, som

Inlämnad: 2018-01-18 Svarsdatum: 2018-01-31 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:599 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:570 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:570 Befrielse från medborgarskap vid risk för tvångsgifte av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Enligt den svenska medborgarskapslagen får den som är eller önskar bli utländsk medborgare befrias från sitt svenska medborgarskap efter ansökan. Befrielse skall medges den som saknar hemvist i

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:570 av Johan Forssell (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:569 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:569 Konsumentskydd vid köp av smartphone av Lars Beckman M till Statsrådet Heléne Fritzon S I dag beräknas hela nio av tio svenskar använda en smartphone. Förutom att ringa och skicka sms används våra telefoner i dag också till att arbeta, uträtta ärenden, surfa och skicka mejl. Den tekniska utvecklingen

Inlämnad: 2018-01-11 Svarsdatum: 2018-01-24 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:569 av Lars Beckman (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2017/18:312 av Ola Johansson (C)

Interpellation 2017/18:312 Bristande tillsyn av gode män av Ola Johansson C till Statsrådet Heléne Fritzon S I december kritiserade Riksrevisionen regeringen för att sakna den överblick som krävs för att vara en kompetent beställare av uppdrag. Revisionen pekar på en bristande kommunikation mellan Regeringskansliet och

Inlämnad: 2018-01-10 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:312 av Ola Johansson (C) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bristande tillsyn av gode män

Skriftlig fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C)

Fråga 2017/18:568 Levande djur i konsumentköplagstiftningen av Kristina Yngwe C till Statsrådet Heléne Fritzon S Våren 2017 riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen gällande levande djur i konsumentköplagstiftningen. Bakgrunden till tillkännagivandet är den problematik som många företagare upplever vid försäljning

Inlämnad: 2018-01-10 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:568 av Kristina Yngwe (C) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD)

Fråga 2017/18:565 Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Heléne Fritzon S Under flera år har kritiken mot systemet med gode män, förvaltare och förordnade ställföreträdare varit ständigt återkommande. Vid tidigare diskussioner i civilutskottet har flera oppositionspartier

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:565 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2017/18:561 Handel med diktaturens Iran av Markus Wiechel SD till Statsrådet Ann Linde S Den senaste tidens omfattande protester mot den brutala regimen i Iran väcker ett antal relevanta frågor. Iran är sedan länge känt för att vara en strikt diktatur där grundläggande fri- och rättigheter är kraftigt begränsade.

Inlämnad: 2018-01-09 Svarsdatum: 2018-01-17 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:561 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:551 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:551 Finansministerns uttalande om flyktingmottagande av Johan Forssell M till Finansminister Magdalena Andersson S Finansminister Magdalena Andersson har i en intervju i Dagens Nyheter den 22 december uttalat att det finns större möjligheter för flyktingar att få bostad och utbildning i andra europeiska

Inlämnad: 2017-12-22 Svarsdatum: 2018-01-12 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:551 av Johan Forssell (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP)

Fråga 2017/18:542 Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor av Niclas Malmberg MP till Statsrådet Heléne Fritzon S Från och med den 1 november 2010 kan de minsta företagen välja om de vill ha kvalificerade revisorer eller inte. Ett privat aktiebolag måste enbart ha en kvalificerad revisor om det

Inlämnad: 2017-12-21 Svarsdatum: 2018-01-11 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:540 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:540 Migrationsverkets upphandlingar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sedan januari 2014 har fler än 250 000 nyanlända kommit till Sverige. FN:s flyktingorgan uppskattar att uppemot 65 miljoner människor var på flykt 2015, vilket är den högsta siffran någonsin. På kort tid har Migrationsverket

Inlämnad: 2017-12-21 Svarsdatum: 2018-01-11 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:540 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Interpellation 2017/18:294 av Thomas Finnborg (M)

Interpellation 2017/18:294 Systemet med gode män och förvaltare av Thomas Finnborg M till Statsrådet Heléne Fritzon S Ungefär 123 000 personer i Sverige företräds av god man, förvaltare eller förordnad förmyndare. De som har behov av ställföreträdare kan vara personer med psykisk sjukdom, olika funktionshinder, demens

Inlämnad: 2017-12-20 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Interpellation 2017/18:294 av Thomas Finnborg (M) (pdf, 110 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:524 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2017/18:524 Förenkling för enskilda vägar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Heléne Fritzon S Regeringen tycks inte vilja se förenkling som motto för att fler människor ska vilja leva, bo och verka på landsbygden. Det är frustrerande Urbaniseringen är tydlig, vilket borde leda till att regeringen tar alla chanser

Inlämnad: 2017-12-19 Svarsdatum: 2018-01-11 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:524 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:519 av Birgitta Ohlsson (L)

Fråga 2017/18:519 Korruption i EU-landet Rumänien av Birgitta Ohlsson L till Statsrådet Ann Linde S December månad har kantats av manifestationer i Rumänien för att uppmärksamma korruptionen i landet. Fenomenet och anklagelserna kring detta är på intet sätt nya, utan landets problem på denna front är väldokumenterade

Inlämnad: 2017-12-19 Svarsdatum: 2018-01-08 Besvarare: Statsrådet Ann Linde (S)

Skriftlig fråga 2017/18:519 av Birgitta Ohlsson (L) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:515 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:515 Uppehållstillstånd på falska grunder av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sveriges Radios Ekot har den 12 december avslöjat förekomsten av handel med falska asylberättelser via internet. Genom kontakt med försäljare har Ekot blivit erbjudna en påhittad historik på internet, som framställer

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-02 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:515 av Johan Forssell (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:514 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:514 Försäljning av falska asylberättelser av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sveriges Radios Ekot har den 12 december avslöjat förekomsten av handel med falska asylberättelser via internet. Genom kontakt med försäljare har Ekot blivit erbjudna en påhittad historik på internet, som framställer

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-02 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:514 av Johan Forssell (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:513 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:513 Gymnasielagen och utvisningar av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sveriges Radios Ekot har den 12 december rapporterat om gränspolisens svårigheter att verkställa utvisningar på grund av regler i den tillfälliga asyllagstiftningen. Dessa regler innebär en möjlighet att söka uppehållstillstånd

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-02 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:513 av Johan Forssell (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:512 av Johan Forssell (M)

Fråga 2017/18:512 Migrationsverkets uppföljning vid misstankar om köpta asylberättelser av Johan Forssell M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sveriges Radios Ekot har den 12 december avslöjat förekomsten av handel med falska asylberättelser via internet. Genom kontakt med försäljare har Ekot blivit erbjudna en påhittad

Inlämnad: 2017-12-18 Svarsdatum: 2018-01-02 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:512 av Johan Forssell (M) (pdf, 99 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:503 av Lars Beckman (M)

Fråga 2017/18:503 Verkställda utvisningar av Lars Beckman M till Statsrådet Heléne Fritzon S I Sverige är det ett stort antal personer som har fått ett beslut om att de inte får uppehållstillstånd i Sverige och ska då enligt gällande lagstiftning lämna vårt land. Bara under 2016 överlämnades över 8 000 utvisningsärenden

Inlämnad: 2017-12-15 Svarsdatum: 2018-01-02 Besvarare: Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Skriftlig fråga 2017/18:503 av Lars Beckman (M) (pdf, 77 kB)