Dokument & lagar (7 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1964 av Nylander, Christer (fp)

den 1 augusti Fråga 2005/06:1964 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Skolans finansiering Det är stora skillnader när det gäller hur mycket kommunerna satsar på skolan. Ambitionerna varierar kraftigt också mellan närliggande kommuner i samma region. En tydlig illustration av detta får man om

Inlämnad: 2006-08-01 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1652 av Nylander, Christer (fp)

den 18 maj Fråga 2005/06:1652 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Svenskans ställning i skolan Att kunna språket som talas i ett land är helt avgörande för att kunna ta ansvar för sitt liv, ta vara på möjligheterna i sitt liv och ta ansvar för samhället. I Sverige är svenskan huvudspråket och

Inlämnad: 2006-05-18 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1597 av Nylander, Christer (fp)

den 12 maj Fråga 2005/06:1597 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsro i skolan En enkätundersökning som Arbetsmiljöverket genomfört bland 11-åringar i skolan bekräftar den bild av brister i arbetsron som kommit från så många olika håll redan. Nästan var tionde 11-åring har blivit utsatt

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1596 av Nylander, Christer (fp)

den 12 maj Fråga 2005/06:1596 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Arbetsmiljön i skolan En ny enkätundersökning av Arbetsmiljöverket om hur 11-åringar uppfattar sin skolmiljö visar på stora brister i skolans fysiska arbetsmiljö. I undersökningen uppger var tredje elev att luften i klassrummet

Inlämnad: 2006-05-12 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:417 av Johansson, Lars (s)

den 21 november Fråga 2005/06:417 av Lars Johansson s till statsrådet Ibrahim Baylan s Riksintag för gymnasieskola Den seglande gymnasieskolan är ett unikt gymnasieprogram inom Öckerö kommun. Elever tillbringar en tredjedel av studietiden på ett seglande skolfartyg. Grundtanken är att motivera eleverna så mycket

Inlämnad: 2005-11-21 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Interpellation 2005/06:111 av Nylander, Christer (fp)

den 15 november Interpellation 2005/06:111 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Läsning Det finns flera olika undersökningar som visar att läsförståelsen i Sverige håller på att försämras. Fortfarande ligger svenska elever på en bra nivå i internationella jämförelser, men vi börjar tappa. Det

Inlämnad: 2005-11-15 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)

Skriftlig fråga 2005/06:12 av Nylander, Christer (fp)

den 15 september Fråga 2005/06:12 av Christer Nylander fp till statsrådet Ibrahim Baylan s Utbildningsväsendets resurser OECD:s rapport Education at a Glance 2005, presenterades av tre statsråd på DN Debatt som OECD:s viktigaste rapport om utbildningspolitikenI artikeln koncentrerar sig statsråden på kostnaderna

Inlämnad: 2005-09-19 Besvarare: Ibrahim Baylan (S)