Dokument & lagar (25 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1582 av Tolgfors, Sten (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1582 av Sten Tolgfors m till statsrådet Gunnar Lund om inkomstgaranti för riksdagsledamöter Det är bra för vitaliteten i demokratin med en debatt om politikens och politikers villkor. Därför välkomnar jag debatten om statsråds och riksdagsledamöters pensioner och inkomstgarantier. Det är

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1530 av von Sydow, Henrik (m)

den 17 augusti Fråga 2003/04:1530 av Henrik von Sydow m till statsminister Göran Persson om statliga utredningars oberoende Svenska statliga utredningar har länge förknippats med stor integritet, oberoende och självständighet. Men den bilden naggas rejält i kanten när den statliga enmansutredaren och tillika socialdemokratiska

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1306 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1306 av Marietta de Pourbaix Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om räddningshelikoptrarna på Berga och i Stockholms skärgård Redan till hösten finns det stor risk att stora delar av Östersjön, Stockholms skärgård och Mälardalen står utan räddningshelikoptrar. Det kommer inte att

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1187 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1187 av Henrik von Sydow m till statsrådet Gunnar Lund om åtgärder för staten som arbetsgivare Att inte använda skattemedel effektivt är som att stjäla från de fattiga, framhöll socialministern och socialdemokraten Gustav Möller. Förra statsrådet Jörgen Andersson har sedan april 2003 kvitterat

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1186 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 maj Fråga 2003/04:1186 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om jämställdhet, kvinnor och försvaret På frågestunden den 29 april frågade jag jämställdhetsminister Mona Sahlin vad regeringen tänker göra för att regeringens tal om fler kvinnor i försvaret inte bara ska bli vackra

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1144 av Andersson, Magdalena (m)

den 30 april Fråga 2003/04:1144 av Magdalena Andersson m till försvarsminister Leni Björklund om drogtest av värnpliktiga Värnpliktsrådet har genomfört en undersökning om attityder till alkohol och narkotika inom Försvarsmakten. Undersökningen visar att hela 12 av de värnpliktiga har varit oroliga för säkerheten under

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:438 av Engström, Hillevi (m)

den 21 april Interpellation 2003/04:438 av Hillevi Engström m till försvarsminister Leni Björklund om nolltolerans mot kränkningar inom försvaret Återigen utmärker sig Försvarsmakten som en verksamhet där kvinnor behandlas illa. Vi har kunnat ta del av flera flagranta vittnesmål om sexuella trakasserier. Senast att

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:996 av Sjösten, Ulf (m)

den 26 mars Fråga 2003/04:996 av Ulf Sjösten m till försvarsminister Leni Björklund om beredskap vid terrorangrepp För närvarande är det endast polisen som kan ingripa vid terrorangrepp mot mål i Sverige. Detta gäller även om angreppet kommer till havs eller i luften, där polisen har begränsade resurser. Tidigare utredningar

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:995 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 26 mars Fråga 2003/04:995 av Carl-Axel Roslund m till försvarsminister Leni Björklund om Swedint Vid besök på Livgardet i Kungsängen gavs möjlighet att beskåda Swedint:s nya lokaler. Utrustning och möblering kan få vilken skollärare som helst att bli grön av avund. Till detta hotell, restaurang etcetera. Den utbildning

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:938 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:938 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Tullverket och Gotsam Tullverkets generaldirektör anhåller den 23 februari 2004 om att få bli befriad från regeringens uppdrag beträffande Gotsam. Detta är enligt min uppfattning fullt begripligt, eftersom det kommer

Inlämnad: 2004-03-18 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:873 av de Pourbaix-Lundin , Marietta (m)

den 9 mars Fråga 2003/04:873 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om Gotland, tullen och Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan myndigheter för att ge möjligheter att samordna och samnyttja befintliga resurser på Gotland. I denna försöksverksamhet ingår polisen och Tullverket,

Inlämnad: 2004-03-09 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:322 av Westerberg, förste vice talman Per (m)

den 26 februari Interpellation 2003/04:322 av förste vice talman Per Westerberg m till försvarsminister Leni Björklund om ammunitionsavveckling Försvarets omställning från territorialförsvar till mer av insatsförsvar är dramatisk och genomgripande både för Försvarsmakten, försvarsindustrin och deras samarbetspartner.

Inlämnad: 2004-02-26 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:761 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 februari Fråga 2003/04:761 av Bengt-Anders Johansson m till försvarsminister Leni Björklund om när försvarsmedel kommer rättsväsendet till godo Statsministern har utlovat att storleksordningen 3 miljarder kronor ska hämtas från försvarsbudgeten och överföras till civil trygghetsökning, vilket jag tolkar som

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:615 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 23 januari Fråga 2003/04:615 av Rolf Gunnarsson m till justitieminister Thomas Bodström om lång utredningstid för haverikommissionen Det är nu ganska precis ett år sedan den svåra bussolyckan i Ängelsberg i Västmanland inträffade. Sex personer omkom och ett 40-tal skadades då bussen körde av vägen och i det hala

Inlämnad: 2004-01-23 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:537 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 januari Fråga 2003/04:537 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om försvarets avveckling av materiel Frågan har kommit många gånger: det verkar svårt ibland omöjligt för exempelvis kommuner eller landsting att få köpa eller övertaga materiel som försvaret inte längre behöver. Svaren är ofta

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:536 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 8 januari Fråga 2003/04:536 av Rolf Gunnarsson m till försvarsminister Leni Björklund om Räddningsverkets insatstid för att få fram hjälp till jordbävningsdrabbat område i Iran Staden Bam, i Iran, drabbades svårt av jordbävning i julhelgen. Över 30 000 personer omkom och enligt uppgifter raserades över halva staden.

Inlämnad: 2004-01-08 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:486 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 december Fråga 2003/04:486 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till försvarsminister Leni Björklund om larm för döva Räddningsverket har ansvar för att allmänheten nås av information i samband med kritiska händelser i samhället. Det är viktigt att även döva och hörselskadade kan nås av viktigt meddelandeTotalförvarets

Inlämnad: 2003-12-16 Besvarare: Leni Björklund (S)

Interpellation 2003/04:151 av von Sydow, Henrik (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:151 av Henrik von Sydow m till statsrådet Gunnar Lund om näringsfrihet och gränser för politisk maktutövning I samband med uppmärksamheten kring livbolagens affärer och tilldelning av lägenheter till medarbetare från det egna fastighetsbeståndet blev biträdande finansminister

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:297 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 19 november Fråga 2003/04:297 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Pär Nuder om samverkan på Gotland Gotsam Gotsam är ett samverkansprojekt mellan bland annat tullen, Kustbevakningen, försvaret, polisen och Sjöfartsverket. Avsikten med denna försöksverksamhet för samverkan mellan myndigheter, som skulle

Inlämnad: 2003-11-19 Besvarare: Leni Björklund (S)

Skriftlig fråga 2003/04:287 av Kjellberg, Bertil (m)

den 18 november Fråga 2003/04:287 av Bertil Kjellberg m till näringsminister Leif Pagrotsky om tillverkningsindustrins energiförsörjning En av svensk närningslivs främsta konkurrensfördelar har varit tillgången på billig energi. När energiskatterna infördes gjordes undantag för tillverkningsindustrin. Detta undantag

Inlämnad: 2003-11-18 Besvarare: Gunnar Lund (S)

Paginering