Dokument & lagar (1 111 träffar)

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:53 Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten S29004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör erkänna staten


Utskottsberedning: 2012/13:UU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U8 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. S Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd S29003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna kapitaltillskott till Swedfund International AB på 400 000 000 kronor under 2013 dessa medel ska kvarstå i anslaget 1:1 och användas till tillväxt-


Utskottsberedning: 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2012/13:U318 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 72 kB)

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. S En rättvis värld S29002 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 1 Inledning 9 2 Utvecklingspolitik 11 2.1 Inledning 11 2.2 Utgångspunkter och resultatmål 12 2.3 Politik för global utveckling 13 2.4 Fattigdomsbekämpning, jobb och tillväxt 14


Utskottsberedning: 2012/13:KU1 2012/13:UU10 2012/13:UU11 2012/13:UU12 2012/13:UU13 2012/13:UU15 2012/13:UU2 2012/13:UU3 2012/13:UU7 2012/13:UU8 2013/14:KU18 2013/14:UU10 2013/14:UU12 2013/14:UU13 2013/14:UU15 2013/14:UU18 2013/14:UU19 2013/14:UU7
Riksdagsbeslut (98 yrkanden): 98 avslag

Motion 2012/13:U306 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 523 kB)

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Ub434 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan S5051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut att bygga hela Götalandsbanan. Motivering Vårt


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S) (doc, 57 kB)

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. S Asylrätt för hbt-personer S9119 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även transpersoner som förföljs i sitt hemland på grund av könsidentitet eller könsuttryck ska omfattas av Genèvekonventionens


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2012/13:Sf377 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 70 kB)

Motion 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. S Uppehållstillstånd på grund av anknytning och tvåårsregeln S9172 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om uppehållstillstånd på grund av anknytning och tvåårsregeln. Motivering Både media


Utskottsberedning: 2012/13:SfU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf363 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. S Den växande fattigdomen bland ensamstående föräldrar S9166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en utredning av lämpliga åtgärder för att inom ramen för den generella välfärdspolitiken


Utskottsberedning: 2012/13:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf360 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 59 kB)

Motion 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. S Migrationsverket måste följa såväl kvinnokonventionen som barnkonventionen S9171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Migrationsverket ska följa kvinnokonventionen och barnkonventionen.


Utskottsberedning: 2012/13:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Sf343 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. S Swedec S7079 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum SwedecMotivering Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2013 att Totalförsvarets


Utskottsberedning: 2012/13:FöU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2012/13:Fö250 av Carina Hägg m.fl. (S) (doc, 55 kB)

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnomsorg på obekväm arbetstid S3077 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förr i världen var det ingen självklarhet att kvinnor


Utskottsberedning: 2012/13:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:Fi309 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 63 kB)

Motion 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:167 Genomförandet av samstämmighetspolitiken för utveckling fokus: den globala utmaningen ekonomiskt utanförskap S29001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2012/13:UU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:U4 av Urban Ahlin m.fl. (S) (doc, 64 kB)

Motion 2012/13:T328 av Carina Hägg (S)

Motion till riksdagen 2012/13:T328 av Carina Hägg S Elektrifiering av järnväg S5015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en elektrifiering av järnvägen på sträckorna VärnamoNässjö och


Utskottsberedning: 2012/13:TU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:T328 av Carina Hägg (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. S Transpersoners livsvillkor S32206 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omgående avskaffa steriliseringskravet i lagen om fastställelse av kön. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2012/13:CU8 2012/13:SoU24 2012/13:SoU6 2013/14:KU23
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) (doc, 69 kB)

Motion 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. S Nationellt centrum för barnfrid S32215 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att skapa ett nationellt centrum för barnfrid. Motivering Brott mot barn i alla


Utskottsberedning: 2012/13:SoU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:So534 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. S Översyn av elområdena S7089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av elområden. Motivering Den 1 november 2011 införde Sverige nya regler som innebär att den svenska elmarknaden


Utskottsberedning: 2012/13:NU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2012/13:N275 av Thomas Strand m.fl. (S) (doc, 58 kB)

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. S Meddelarskyddet i skattefinansierad verksamhet S7062 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat verksamhet som finansieras med skattemedel ska omfattas av samma meddelarfrihet

2012-10-03

Motion 2012/13:K344 av Hillevi Larsson m.fl. (S) (doc, 56 kB)

Motion 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. S Utveckla en mer kraftfull politik för att motverka hedersrelaterat våld S7122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska ge i uppdrag till lämplig myndighet att tillsammans


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2012/13:SoU11 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2012/13:Ju380 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 61 kB)

Motion 2012/13:Ju379 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju379 av Carina Ohlsson m.fl. S Straff för barnmisshandel S7103 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om straffvärdet och olika straff för barnmisshandel samt praxis när det gäller barns möjlighet att medverka i rättsprocessen.


Utskottsberedning: 2012/13:JuU10 2013/14:JuU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ju379 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 62 kB)

Motion 2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. S Minderårigas skydd i sexlivet S7102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av lagstiftningen för att stärka minderårigas skydd i sexlivet när det gäller barn mellan 15 och


Utskottsberedning: 2012/13:JuU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2012/13:Ju374 av Carina Ohlsson m.fl. (S) (doc, 58 kB)