med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (komplettringsproposition)

Proposition 1992/93:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:150

med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för
budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Prop. 1992/93:150

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tegits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 15 april 1993 för de åtgärder och de ändamål som
framgår av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar

Carl
Bildt

Anne Wibble

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det
förslag till stetsbudget för budgetåret 1993/94 som lades fram i årets budgetproposition
kompletteras med hänsyn till senare inträffede förändringar rörande såväl
inkomst- som utgiftssidan av budgeten. I samband därmed redovisas en fömyad
beräkning av budgetutfellet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1993-04-22 Bordläggning: 1993-04-22 Hänvisning: 1993-04-23 Motionstid slutar: 1993-05-07
Förslagspunkter (210)
Följdmotioner (102)
Behandlas i betänkande (14)