Punktskatter

Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU10

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 6 februari 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

68 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-06
Justering: 2018-03-08
Betänkande 2017/18:SkU10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer