Skadereduktion som vägledande inom tobakspolitiken

Motion 2017/18:3884 av Martin Kinnunen (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-10-05
Granskad
2017-10-05
Hänvisad
2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadereduktion ska vara vägledande inom tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människor bör uppmuntras att övergå till mer hälsosamma nikotinprodukter framför att fortsätta med cigarrettrökning och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på snus bör sänkas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige är världsbäst bland industriländerna när det kommer till antalet rökare per capita. Orsaken är mycket enkel. Svenskarna snusar istället. Det finns idag omkring 850 000 snusare och 300 000 människor har slutat röka på grund av snus. Det finns idag inga bevisade samhällskostnader när det kommer till snusning utan allt talar för att snusning bidrar till att minska kostnaderna inom sjukvården. Trots detta har skatterna på snus ökat med 251 procent sedan 2006.

När det kommer till rökfria nikotinprodukter så som snus och elektroniska cigaretter forskas det fortfarande om produkternas hälsoeffekter men samtidigt tyder all tillgänglig forskning idag på att snus och elektroniska cigaretter är betydligt mindre farliga för hälsan än cigarrettrökning.

Detta märks tyvärr inte när det kommer till tobakspolitiken där inriktningen fortsatt är höga skatter på alla nikotinprodukter bortsett från läkemedel och en politisk inriktning som bygger på att människor ska upphöra med allt nikotinbruk. Bevisligen har detta inte fungerat i Sverige trots att vi varit framgångsrikast i världen på att bekämpa rökningen. Sverige borde istället ta fasta på sina erfarenheter och göra praktisk politik av skadereduktion inom ramen för tobakspolitiken. Politiken bör syfta till att minska skadorna framför idag att minska bruket, och regeringens ANDT-strategi bör således justeras. I detta ligger att uppmuntra folk att använda hälsosammare alternativ till rökning så som snus och elektroniska cigaretter. Skadereduktion är också precis vad som skett i Sverige. Vi har betydligt färre rökare och skador till följd av tobaksbruk men vi har samtidigt fått betydligt fler som konsumerar rökfri tobak. Detta vore också en politik som skulle gå i samklang med traditionell svensk alkoholpolitik.

När det kommer till punktskatter bör skattesatserna sättas på ett sådant sätt att människor ges incitament att övergå från cigaretter till mer hälsosamma alternativ. Skatterna bör därmed basera sig på produkternas skadeverkningar.

När nu en skatt på nikotinvätska för elektroniska cigaretter utreds är det viktigt att skatten genomförs på ett sätt så att människor inte ges negativa incitament när det kommer till att övergå från cigarrettrökning till förmån för betydligt hälsosammare elektroniska cigaretter. Exempelvis bör nämnas att det vore dåligt att följa Finlands exempel där vätskan till de elektroniska cigaretterna beskattas oavsett nikotinmängd och koncentration av nikotin i vätskan. Skatt på snus och elektroniska cigaretter borde sättas utifrån rådande forskningsläge vad gäller hälsoaspekter och utifrån deras nikotinmängd. Detta bör resultera i att skatten på snus sänks.

 

 

Martin Kinnunen (SD)

 

 

 

Yrkanden (3)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skadereduktion ska vara vägledande inom tobakspolitiken och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människor bör uppmuntras att övergå till mer hälsosamma nikotinprodukter framför att fortsätta med cigarrettrökning och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Socialutskottet
  Betänkande 2017/18:SoU8
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skatten på snus bör sänkas och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Skatteutskottet
  Betänkande 2017/18:SkU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.