Från förslag till lag

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. De flesta lagar börjar med ett förslag från regeringen, en proposition. Riksdagen behandlar sedan det lagförslaget i fyra steg.

En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om lagar. Lagar är regler som alla i ett land måste följa. Lagstiftning är ett sätt att förändra saker i samhället.

Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition. Men ett lagförslag kan också komma i en motion från en eller flera riksdagsledamöter. Alla lagförslag förbereds i utskott innan riksdagen fattar beslut.

En lag kan handla om allt från straff för snatteri till avveckling av kärnkraftverk. Men också om förändringar i sjukförsäkringen.

Bara riksdagen får besluta om lagar

Det är bara riksdagen som får besluta om lagar. Har en lag beslutats kan den inte stoppas eller ändras på annat sätt än genom att riksdagen beslutar om en ny lag.

Regeringen kan också besluta om regler som alla i Sverige måste följa. Sådana regler kallas förordningar. I regeringsformen, som är en av våra grundlagar, står det vad som måste bestämmas genom en lag och vad som kan bestämmas genom en förordning.

Alla lagar och förordningar publiceras i Svensk författningssamling, SFS, som finns som bok och på internet.
Svensk författningssamling

Förslag från regeringen

Förslag till en ny lag, eller ändring i en lag som redan gäller, kommer oftast från regeringen i en proposition.

Vill regeringen till exempel införa en lag om ändrade regler för övertid måste regeringen lämna ett förslag om det till riksdagen. För att lagförslaget ska bli verklighet måste sedan en majoritet av ledamöterna i riksdagen rösta för det. Riksdagen meddelar sitt beslut till regeringen som ser till att det blir som riksdagen beslutade.

Riksdagen beslutar inte bara om lagar

Många av de beslut som riksdagen fattar handlar om lagar. Men inte alla. Ett sådant exempel är besluten om statsbudgeten. Andra beslut som inte leder till nya lagar är beslut om mål och riktlinjer för statens verksamhet.
Beslutar om statsbudgeten

EU beslutar också om lagar

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Det gör också EU.
Arbetar med EU-frågor