Socialavgifter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Debatt om förslag 16 februari 2023

Betänkande: Socialavgifter

Betänkande 2022/23:SfU10

Nej till motioner om socialavgifter (SfU10)

Riksdagen sa nej till ett tiotal förslag från den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar om lägre socialavgifter för småföretag och undantag från avgiftsskyldigheten för ideella föreningar.