Sök

Avdelning
Hoppa till filter

468 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Bucht, Sven-Erik (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Handel med levande djur

  Skriftlig fråga 2017/18:1623 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1623 Handel med levande djur av Betty Malmberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det var smått fascinerande att ta del av statsrådet Buchts svar på min tidigare fråga 2017/18:1594, som rörde gränskontroll vid import av lantbruksdjur. Av svaret framgick att syftet med den nya djurhälsoförordningen är att
  Inlämnad
  2018-08-21
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Förskottering av EU-ersättningar

  Skriftlig fråga 2017/18:1602 av Kristina Yngwe (C)

  Fråga 2017/18:1602 Förskottering av EU-ersättningar av Kristina Yngwe C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den långa perioden av torka och värme har lett till att många lantbrukare fått betydande skördeminskningar vilket kommer få allvarliga konsekvenser för många företag. Att säkra likviditet för att kunna betala inköp
  Inlämnad
  2018-08-06
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Gränskontroll vid import av lantbruksdjur

  Skriftlig fråga 2017/18:1594 av Betty Malmberg (M)

  Fråga 2017/18:1594 Gränskontroll vid import av lantbruksdjur av Betty Malmberg M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Nyhetsprogrammet Rapport visade nyligen 2018-07-21 ett inslag som handlade om att EU kommer att stoppa Sveriges nuvarande möjligheter till gränskontroller, då det gäller import av levande lantbruksdjur. Detta
  Inlämnad
  2018-07-31
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring

  Skriftlig fråga 2017/18:1590 av Annicka Engblom (M)

  Fråga 2017/18:1590 Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring av Annicka Engblom M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Sommarens extremtorka har medfört akut foderbrist för landets lantbrukare och djurhållare och i skrivande stund har vi ännu inte sett slutet på värmeböljan. Det vänds på alla möjliga stenar för att
  Inlämnad
  2018-07-27
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel

  Skriftlig fråga 2017/18:1585 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1585 Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det fina vädret och den långa torra våren och sommaren har inneburit att bönder såväl här i Värmland som i övriga landet kommer att drabbas av små skördar, vilket leder till mindre produktion för
  Inlämnad
  2018-07-17
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Torkan och det svenska köttet

  Skriftlig fråga 2017/18:1584 av Christian Holm Barenfeld (M)

  Fråga 2017/18:1584 Torkan och det svenska köttet av Christian Holm Barenfeld M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den varma sommaren och långa torkan har lett till en omfattande betesbrist som fört med sig att många bönder tvingas slakta eller riskerar att behöva slakta sina djur. Situationen ser likadan ut i stora delar
  Inlämnad
  2018-07-17
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Pilbågsjakt

  Skriftlig fråga 2017/18:1577 av Jens Holm (V)

  Fråga 2017/18:1577 Pilbågsjakt av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Naturvårdsverket föreslår i sina föreslag till nya föreskrifter om jaktmedel att viss pilbågsjakt ska tillåtas i Sverige från och med 2019. Myndigheten vill hitta nya sätt att jaga och därmed också locka utländska jägare till svenska jaktmarker.
  Inlämnad
  2018-07-13
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket

  Skriftlig fråga 2017/18:1573 av Staffan Danielsson (C)

  Fråga 2017/18:1573 Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Jag föreslår i en annan fråga att regeringen snarast agerar för att tillsätta en krisgrupp och genast vidtar åtgärder så att EU:s regelverk på grund av den extrema torkan inte drabbar bönderna
  Inlämnad
  2018-07-11
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Den extrema torkans effekter för lantbruket

  Skriftlig fråga 2017/18:1572 av Staffan Danielsson (C)

  Fråga 2017/18:1572 Den extrema torkans effekter för lantbruket av Staffan Danielsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Årets torka är extrem. Beten och vallar bränns ned, vårsäden likaså, och svår foderbrist väntar. Väderprognoserna har inget regn i sikte på ytterligare tio dagar från i dag, den 6 juli 2018, och danska
  Inlämnad
  2018-07-11
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Krisen för svenska bönderna

  Skriftlig fråga 2017/18:1571 av Mikael Oscarsson (KD)

  Fråga 2017/18:1571 Krisen för svenska bönderna av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det är kris bland uppländska bönder. Fodret räcker inte till och slaktköerna växer. Om regeringen inte agerar nu kommer vi bönder att tvingas nödslakta djur. Allt medan det importerade köttet fortsatt importeras i stora
  Inlämnad
  2018-07-11
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Svenskt kött

  Skriftlig fråga 2017/18:1567 av Sten Bergheden (M)

  Fråga 2017/18:1567 Svenskt kött av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den långa torkan har skapat en stor brist på grovfoder och bete, vilket gör att många lantbrukare har tvingats slakta eller planerar att slakta sina djur. En utslaktning av djuren påverkar självklart lantbrukaren negativt på många olika
  Inlämnad
  2018-07-09
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet

  Skriftlig fråga 2017/18:1566 av Sten Bergheden (M)

  Fråga 2017/18:1566 Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet av Sten Bergheden M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den torra våren och sommaren har gjort att många lantbrukare i Skaraborg och i övriga landet kommer att drabbas av låga eller mycket låga skördar. Torkan har slagit hårt mot grödorna, vilket har gjort
  Inlämnad
  2018-07-09
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Stöd till lantbrukare

  Skriftlig fråga 2017/18:1565 av Hans Hoff (S)

  Fråga 2017/18:1565 Stöd till lantbrukare av Hans Hoff S till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den extremt regnfattiga våren och sommaren kommer att innebära att svenska och inte minst halländska lantbrukare kommer att få ett skördebortfall på uppemot 50 procent. Samtidigt slaktas i dag djur eftersom det inte finns foder till
  Inlämnad
  2018-07-04
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen

  Skriftlig fråga 2017/18:1563 av Daniel Bäckström (C)

  Fråga 2017/18:1563 Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Väderleksrapporten ser allt annat än ljus ut för årets skörd, och bönderna är väldigt pressade. Vi har nu ett torrår av sällan skådat slag. Det här riskerar att få katastrofala konsekvenser för vår
  Inlämnad
  2018-07-03
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Fritidsfiske med redskap

  Skriftlig fråga 2017/18:1562 av Ola Johansson (C)

  Fråga 2017/18:1562 Fritidsfiske med redskap av Ola Johansson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Det traditionella fisket handlar inte enbart om att använda handredskap i form av till exempel spö, utan även i högsta grad att använda andra redskap, exempelvis nät och ryssja. Längs Hallandskusten finns miljöer i form av
  Inlämnad
  2018-07-02
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Svampsjukdomar i skog

  Skriftlig fråga 2017/18:1526 av Mikael Oscarsson (KD)

  Fråga 2017/18:1526 Svampsjukdomar i skog av Mikael Oscarsson KD till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Staten har historiskt ställt upp och hjälpt bönder som drabbats av salmonella bland kor och nötkreatur. De drabbade bönderna har fått statlig ersättning. Men det får man inte inte om man får skogsskador. Både UNT och Land
  Inlämnad
  2018-06-18
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Sveriges ordförandeskap i Baltfish

  Skriftlig fråga 2017/18:1518 av Jens Holm (V)

  Fråga 2017/18:1518 Sveriges ordförandeskap i Baltfish av Jens Holm V till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Regionalisering är ett ledord inom EU:s förnyade fiskeripolitik. Syftet är att beslut ska flyttas från Bryssel ut till regionerna, såsom Östersjöregionen, Nordsjön osv. Även om det kan diskuteras hur väl detta har fungerat
  Inlämnad
  2018-06-18
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Fördelning av företags- och projektstöd

  Skriftlig fråga 2017/18:1515 av Annika Qarlsson (C)

  Fråga 2017/18:1515 Fördelning av företags- och projektstöd av Annika Qarlsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den 23 februari 2016 hade statsrådet Bucht en interpellationsdebatt i kammaren med anledning av att regeringen då mycket överraskande hade valt att dra bort stödet och förutsättningarna för Winnet Sverige
  Inlämnad
  2018-06-15
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional tillväxt

  Skriftlig fråga 2017/18:1514 av Annika Qarlsson (C)

  Fråga 2017/18:1514 Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional tillväxt av Annika Qarlsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den 23 februari 2016 hade statsrådet Bucht en interpellationsdebatt i kammaren med anledning av att regeringen då mycket överraskande hade valt att dra bort stödet och förutsättningarna
  Inlämnad
  2018-06-15
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
 • Dokument & lagar

  Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering

  Skriftlig fråga 2017/18:1513 av Annika Qarlsson (C)

  Fråga 2017/18:1513 Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering av Annika Qarlsson C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Den 23 februari 2016 hade statsrådet Bucht en interpellationsdebatt i kammaren med anledning av att regeringen då mycket överraskande hade valt att dra bort stödet och förutsättningarna
  Inlämnad
  2018-06-15
  Besvarare
  Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)
Bevaka via RSS