Valprövningsnämnden

Om man tycker att ett allmänt val eller en nationell folkomröstning har gått felaktigt till kan man vända sig till Valprövningsnämnden. Här hittar du alla beslut från Valprövningsnämnden sedan 1975 och information om överklaganden av aktuella val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige samt Europaparlamentet och Sametinget.

Att överklaga

Ett valresultat eller ett resultat av en nationell folkomröstning kan överklagas senast tio dagar efter avslutat val eller folkomröstning.

Överklaganden av valen 2022

Här kan du ta del av information om de överklaganden som kommit in med anledning av valen 2022.

Beslut 1975 och framåt

Valprövningsnämndens beslut publiceras och finns sökbara per år och kategori. Alla beslut är anonymiserade.

Om Valprövningsnämnden

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, region och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas.

Valprövningsnämndens ledamöter