Mats Persson (L)

Mats Persson (L)

Utbildningsminister

Parti Liberalerna
Valkrets Skåne läns södra, plats 154
Född år 1980
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2017-08-07 – 2022-10-18
  • Ledig 2017-07-06 – 2017-08-06
  • Ordinarie 2017-07-03 – 2017-07-05
  • Ledig 2017-05-02 – 2017-07-02
  • Ordinarie 2014-09-29 – 2017-05-01
  • Liberalerna

  • Gruppledare 2022-04-08 – 2022-10-18
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Suppleant 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Ledamot 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ledamot 2019-09-05 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-02-15
  • Ledamot 2016-06-09 – 2018-09-24
  • Suppleant 2014-10-07 – 2016-06-09
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2019-02-15 – 2019-09-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-11-05 – 2018-09-24
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-11-19 – 2018-09-24
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-09-26
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2018-11-15 – 2022-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-17
  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 14-. Ledamot skatteutskottet 14-16, finansutskottet 16- och utbildningsutskottet 19-. Suppleant finansutskottet 14-16, socialförsäkringsutskottet 14-, arbetsmarknadsutskottet 14-18, skatteutskottet 16-, trafikutskottet 18- och EU-nämnden 18-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor

Svar på skriftlig fråga 2022/23:452 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 00991 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:452 av Ewa Pihl Krabbe S Minskat ekonomiskt stöd till folkhögskolor Ewa Pihl Krabbe har frågat mig om jag avser vidta åtgärder så att folkhögskolorna kan fortsätta med utbildningar till bristyrken. Låt mig börja med att

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Ewa Pihl Krabbe (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:452 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 67 kB)

Studenters missbruk av uppehållstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2022/23:441 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

Svar på fråga 2022:23/441 av Monica Haider S Studenters missbruk av uppehållstillstånd Monica Haider har frågat mig vad mer jag avser att göra för att se till att studenter som kommer hit verkligen studerar. Jag håller med Monica Haider om att missbruk av uppehållstillstånd för studier är ett problem som vi behöver komma

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Monica Haider (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:441 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 69 kB)

Lärosätens utbildningsutbud avseende omställningsstudiestödet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:437 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L)

U2023/ 00957 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:437 av Niklas Sigvardsson S Lärosätens utbildningsutbud avseende omställningsstudiestödet Niklas Sigvardsson har frågat mig vilka initiativ jag avser vidta för att se till att risken för undanträngningseffekter blir så liten

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Niklas Sigvardsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:437 besvarad av Utbildningsminister Mats Persson (L) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.