Lennart Gustavsson (V)

Lennart Gustavsson (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Västerbottens län
Titel lärare
Född år 1954

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1996-05-09 – 1996-06-12
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1996-05-21 – 1996-06-12
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2006-03-09 – 2006-10-02
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2002-10-15 – 2004-12-15
  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2000/01:352 av Attefall, Stefan (kd) 2 maj 2001 sysselsättningen
Interpellationsdebatt 2000/01:320 av Larsson, Maria (kd) 2 maj 2001 Momsutredningen
Interpellationsdebatt 2000/01:360 av Ruwaida, Yvonne (mp) 2 maj 2001 federalismen i irakiska Kurdistan

med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m.

Motion 1999/2000:T13 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T13 av Svensson Smith, Karin v med anledning av prop. 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ, m.m. 1 Effekter av avregleringen av järnvägstrafiken Upprinnelsen till det föreliggande förslaget om bolagisering av SJ ska ses i relation till 1988 års trafikpolitiska beslut. Då beslutades


Utskottsberedning: -----------1999/2000:TU11
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten

Motion 1999/2000:N3 av Hans Andersson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:N3 av Andersson, Hans v med anledning av skr. 1999/2000:33 Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandling inom Försvarsmakten Regeringen har till riksdagen redovisat sin skrivelse Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda


Utskottsberedning: -----1999/2000:NU10

med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön

Motion 1999/2000:T2 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T2 av Svensson Smith, Karin v med anledning av förs. 1999/2000:RR2 Riksdagens revisorers förslag angående Vägverket, Banverket och miljön Inledning Riksdagens revisorer har på eget initiativ granskat hur Vägverket och Banverket hanterar miljöaspekter vid investeringar i vägar och


Utskottsberedning: -------1999/2000:TU4
Riksdagsbeslut (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se