Bo Hammar (-)

Bo Hammar (V)

Född år 1941
Avliden den 5 december 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1991-01-11 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Vänsterpartiet anser att den kommunala självstyrelsen är av grundläggande betydelse för det demokratiska statsskicket i Sverige. Det demokratiska inflytandet och därmed den politiska kontrollen över den kommunala


Utskottsberedning: -----------------------1990/91:KU38
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar (v)

Motion till riksdagen 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Den offentliga sektorn är nu, liksom under hela åttiotalet, utsatt för hårdhänta, och många gånger vulgära, attacker från högerkrafterna i landet. Privatisering och Marknaden har predikats som de


Utskottsberedning: -1990/91:KU38
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare


Utskottsberedning: --1990/91:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.