Bo Hammar (-)

Bo Hammar (V)

Född år 1941
Avliden den 5 december 2016

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 1991-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 1988-10-03 – 1991-09-30
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1991-01-11 – 1991-09-30

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1990/91:K59 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Vänsterpartiet anser att den kommunala självstyrelsen är av grundläggande betydelse för det demokratiska statsskicket i Sverige. Det demokratiska inflytandet och därmed den politiska kontrollen över den kommunala


Utskottsberedning: -----------------------1990/91:KU38
Riksdagsbeslut (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

Motion 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar (v)

Motion till riksdagen 1990/91:K57 av Ylva Johansson och Bo Hammar v med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag Den offentliga sektorn är nu, liksom under hela åttiotalet, utsatt för hårdhänta, och många gånger vulgära, attacker från högerkrafterna i landet. Privatisering och Marknaden har predikats som de


Utskottsberedning: -1990/91:KU38
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare


Utskottsberedning: --1990/91:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.