Willy Söderdahl (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
lärare
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 2002-02-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2002-02-01 – 2002-09-29

EU-nämnden

Ledamot
1998-10-13 – 2002-10-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: EU:s framtidsfrågor

  EU:s framtidsfrågor

  Betänkande 2001/02:KUU2

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens skrivelse om EU:s framtidsfrågor. Regeringen lämnar i skrivelsen information om det konvent som ska förbereda EU:s nästa regeringskonferens år 2004 och den pågående debatten om EU:s framtid, baserat på Nice- och Laekenförklaringarna. Den svenska inställningen

  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  21 
  Anföranden och repliker
  84, 1 minuter
  Beredning
  2002-04-18
  Justering
  2002-05-21
  Debatt
  2002-06-04
  Beslut
  2002-06-04
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Ändringar i djurskyddslagen, m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU20

  Djurskyddet förbättras fr.o.m. den 1 januari 2003. Alla djur ska omfattas av djurskyddslagens bestämmelse att djur ska hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt som främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Bestämmelsen gäller i dag bara för djur inom husdjursskötseln och djur som används för tävling eller för försöksändamål. Bestämmelserna om förbud att hålla djur och om omhändertagande av djur liksom straffbestämmelserna skärps.

  Behandlade dokument
  66
  Förslagspunkter
  46
  Reservationer
  19 
  Anföranden och repliker
  64, 148 minuter
  Justering
  2002-04-26
  Debatt
  2002-05-22
  Beslut
  2002-05-22
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: ideella ungdomsorganisationer i skattelagstiftningen

  ideella ungdomsorganisationer i skattelagstiftningen

  Interpellation 2001/02:400 av Söderdahl, Willy (v)

  den 23 april Interpellation 2001/02:400 av Willy Söderdahl v till finansminister Bosse Ringholm om ideella ungdomsorganisationer i skattelagstiftningen Det råder en skillnad i skattelagstiftningen mellan idrottsrörelsens organisationer och övrig föreningsverksamhet. För idrottsföreningar gäller att man får betala ut

  Inlämnad
  2002-04-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: folkbildningens framtid

  folkbildningens framtid

  Interpellation 2001/02:387 av Söderdahl, Willy (v)

  den 19 april Interpellation 2001/02:387 av Willy Söderdahl v till utbildningsminister Thomas Östros om folkbildningens framtid I Folkbildningsrådets verksamhets- och årsberättelse för 2001 kan man läsa att rådet är djupt bekymrat över folkbildningens situation. Jag citerar ur denna: Slå vakt om folkbildningen. Att

  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • ekologiska företag och regional samordning

  Skriftlig fråga 2001/02:1166 av Söderdahl, Willy (v)

  den 16 maj Fråga 2001/02:1166 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om ekologiska företag och regional samordning Runtom i landet pågår aktivitet för att bygga upp olika former av ekoturism och upplevelseturism. Det bygger bl.a. på att de natur- och kulturresurser som finns på platsen eller i regionen

  Inlämnad
  2002-05-16
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik

  Motion 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ28 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av skr. 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om EU:s transportpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö21 av Berit Jóhannesson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att de anslag som hittills anvisats för höjd beredskap också skall kunna användas för insatser som stärker

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • spridningen av främmande arter i Östersjön

  Skriftlig fråga 2001/02:969 av Söderdahl, Willy (v)

  den 27 mars Fråga 2001/02:969 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om spridningen av främmande arter i Östersjön Det finns ett växande problem med spridningen av främmande arter. Med dagens omfattande mänskliga transporter sprids både djur-svamp- och växtarter snabbt från plats till plats. Från människans

  Inlämnad
  2002-03-27
  Besvarare
  statsrådet Kjell Larsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ändrad  ordning för utdömande av vite enligtmiljöbalken m.m.

  Ändrad ordning för utdömande av vite enligtmiljöbalken m.m.

  Betänkande 2001/02:MJU8

  Riksdagen beslutade om ändringar i miljöbalken. Syftet med ändringarna är framför allt att förenkla och förtydliga balkens processuella bestämmelser. Viktigast är ändrad ordning för talan om utdömande av vite.

  Behandlade dokument
  44
  Förslagspunkter
  29
  Reservationer
  22 
  Anföranden och repliker
  31, 68 minuter
  Justering
  2002-02-12
  Debatt
  2002-03-06
  Beslut
  2002-03-06
 • spillolja

  Skriftlig fråga 2001/02:847 av Söderdahl, Willy (v)

  den 6 mars Fråga 2001/02:847 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om spillolja Varje år försvinner 35 000 kubikmeter olja. Det är tio gånger mer än oljeutsläppen i haven. Ingen vet vart dessa tusentals kubikmeter tar vägen. Mycket av svinnet används med största säkerhet på miljöfarligt sätt. Viss del

  Inlämnad
  2002-03-06
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • reaktorsäkerhet

  Skriftlig fråga 2001/02:751 av Söderdahl, Willy (v)

  den 15 februari Fråga 2001/02:751 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om reaktorsäkerhet Redan 1998 lovade dåvarande näringsminister Anders Sundström att ta upp frågan om en ny reaktorsäkerhetsutredning med regeringen. Sundström underströk dessutom att det inte skulle bli en utredning som gick ut på

  Inlämnad
  2002-02-15
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

  Motion 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ25 av Kjell-Erik Karlsson m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:79 Sveriges tillträde till Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att ett moratorium för nya förbränningstillstånd bör

  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU14
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

  Motion 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju7 av Alice Åström m.fl. v med anledning av prop. 2001/02:86 Sveriges antagande av beslut om inrättande av Eurojust och ändring i lagen 1976:661 om immunitet och privilegier i vissa fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår utkastet till proposition 2001/02:86 Sveriges antagande

  Inlämnad
  2002-02-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: utomhuspedagogik

  utomhuspedagogik

  Interpellation 2001/02:208 av Andersson, Yvonne (kd)

  den 28 januari Interpellation 2001/02:208 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om utomhuspedagogik Utomhuspedagogik har visats vara av stor betydelse för vissa elever. Framgångsrik forskning och utveckling av denna pedagogik har främst gjorts vid Linköpings universitet. Där bedrivs också kurser

  Inlämnad
  2002-01-28
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • miljöarbetet i Östersjön

  Skriftlig fråga 2001/02:652 av Söderdahl, Willy (v)

  den 1 februari Fråga 2001/02:652 av Willy Söderdahl v till statsrådet Lena Sommestad om miljöarbetet i Östersjön Ute i landet jobbas nu med att omsätta de av riksdagen fastlagda miljömålen. Alla mål är viktiga att uppfylla, men det som känns mest akut är att komma tillrätta med utsläppen av växthusgaser. När vi i mitt

  Inlämnad
  2002-02-01
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Östersjömiljarderna

  Skriftlig fråga 2001/02:601 av Söderdahl, Willy (v)

  den 25 januari Fråga 2001/02:601 av Willy Söderdahl v till utrikesminister Anna Lindh om Östersjömiljarderna Riksdagen har anslagit medel för de s.k. Östersjömiljarderna. Syftet är att utveckla samverkan i Östersjöregionen inom många olika områden. Det är ett vällovligt syfte och det saknas inte behov eller idéer om

  Inlämnad
  2002-01-25
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sjöfylleri

  Sjöfylleri

  Betänkande 2001/02:LU6

  Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2001 om sjöfylleri. I motionerna föreslås dels en promillegräns även för sjöfylleri som inte är att anse som grovt brott, dels en möjlighet att utföra rutinmässiga nykterhetskontroller i sjötrafiken.

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  6, 15 minuter
  Justering
  2001-12-04
  Debatt
  2002-01-17
  Beslut
  2002-01-18
 • återväxt av skog

  Skriftlig fråga 2001/02:272 av Söderdahl, Willy (v)

  den 23 november Fråga 2001/02:272 av Willy Söderdahl v till näringsminister Björn Rosengren om återväxt av skog Nyligen presenterade Skogsvårdsorganisationen att 50 000 hektar avverkad skog per år inte har godtagbar återväxt. På endast 74 av den skog som avverkades 19911994 har återväxten blivit godkänd enligt skogsvårdslagens

  Inlämnad
  2001-11-23
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • kadmiumförbud

  Skriftlig fråga 2001/02:271 av Söderdahl, Willy (v)

  den 23 november Fråga 2001/02:171 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om kadmiumförbud Vid årsskiftet upphör Sveriges övergångsregler i EU som förbjuder kadmium i handelsgödsel. Enligt EU-kommissionären Liikanen kommer Sverige att ensidigt få förlänga förbudet, medan EU beslutar sig för om reglerna

  Inlämnad
  2001-11-23
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • läkemedelsrester

  Skriftlig fråga 2001/02:137 av Söderdahl, Willy (v)

  den 30 oktober Fråga 2001/02:137 av Willy Söderdahl v till miljöminister Kjell Larsson om läkemedelsrester Antalet ton läkemedel som används varje år är i runda tal jämförbart med antalet ton aktiv substans i bekämpningsmedel. För närvarande pågår arbete för att kartlägga effekterna av bekämpningsmedelsanvändningen

  Inlämnad
  2001-10-30
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)

Filter