Ulla Orring (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fru
Född år
1926
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1994-10-02

Socialutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppl i FiU 78/79, NU 78/79, SkU 79/80 och 84/85, UU 79/80, 81/82, 82/83 och 84/85 samt SoU 88/89--90/91. Led av LU 85/86--90/91 och SoU 91/92--93/94. Suppl i VB 85/86--93/94 och RR 85/86--89/90 och 91/92--92/93. Led av RR 90/91 och 92/93--93/94, 2:e vice ordf 92/93--93/94. -- Kvittningsman 86--94.

Bostadsort

Umeå

Utbildning

Realexamen 42. Anställd vid Systembolaget 42-47. Gymnasiestudier 58-59. Fastighetsförvaltare 63-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Riksförbundet Majblomman 74--88 och Umeå Majblommekommitté, ordf. -- Led av styrelsen för Västerbottens distrikt av Folkpartiets kvinnoförbund, ordf 64--86, och Folkpartiets kvinnoförbund, vice ordf 71--85. -- Led av styrelsen för Västerbottens läns länsförbund av Folkpartiet, vice ordf, ordf 88--94, och dess AU, ordf 85--94. Led av Folkpartiets partistyrelse 72--90.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman vid Umeå tingsrätt 65-74. Ledamot av styrelsen för Konsumentverket 78-93, Länsstyrelsen i Västerbottens län 89-94, Svenska FN-förbundet, Statens handikappråd, ordförande 93-94, och Kronofogdemyndigheten i Västerbottens län 95-97, Kronofogdemyndigheten i Umeå 97-98. Ledamot av Delegationen för hybrid DNA-frågor 92-94. - Ledamot av energi- och miljökommittén 76-77, kommittén för översyn av produktkontrollens organisation 78-80, konsumentpolitiska kommittén 83-85, utredningen om det kommunala inflytandet vid regeringens tillåtlighetsprövning av vissa industrianläggningar 89, alkoholpolitiska kommissionen 92-94 och 1994 års behörighetskommitté 94-96. Ersättare för expert i jämställdhetskommittén 77-81.

Kommunala uppdrag

Led av Umeå kommunfullmäktige 73--82. Led av familjehjälpsnämnden 65--72. Led av Sv Kommunförbundets länsavdelning i Västerbottens län 76--82. -- Led av Tegs kyrkoråd 62--72. -- Led av Västerbottens läns landsting 82--88. Led av centrala företagsnämnden 77--79. Led av direktionen för Umeå sjukvårdsdistrikt 69--85, ordf 74--79, vice ordf 80--82, 2:e vice ordf 83--85. Ordf i landstingets revision 94--.

Litteratur

30 år med Västerbottnisk liberalism. 1960--1990 (1991, tills med andra).

Föräldrar

Typografen Johan Nikolaus Löfgren och Frida Teresia Westerberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi41 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi41 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Redan i budgetpropositionen aviserade regeringen att det läkaröverskott man börjat skönja nu beräknas bli större till följd av
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

  Motion 1993/94:Fi33 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi33 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition I regeringens budgetproposition framfördes synpunkter om att det nu finns mycket som tyder på ett överskott av tandläkare. Slutsatsen
  Inlämnad
  1994-05-10
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

  Motion 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo38 av Carl-Johan Wilson och Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m. Den nu rådande ansvarsfördelningen mellan staten och kommunerna inom fastighetsbildningen och registreringen baseras på ett principbeslut
  Inlämnad
  1994-04-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:BoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft

  Motion 1993/94:Ub55 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub55 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:177 Utbildning och forskning. Kvalitet och konkurrenskraft I propositionen lämnas förslag för att stärka förnyelsekraften och kvaliteten i svensk forskning. Som ett led i den slutliga avvecklingen av FOND 92-94 föreslås att medel avsätts
  Inlämnad
  1994-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m.

  Motion 1993/94:Bo22 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo22 av Ulla Orring fp med anledning av prop. 1993/94:178 Ändring i plan- och bygglagen, m.m. I propositionen föreslås omfattande förändringar av planoch byggnadsväsendet. Tekniska egenskapskrav flyttas från PBL till Lagen om tekniska egenskapskrav som i huvudsak är en anpassning till
  Inlämnad
  1994-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens

  Motion 1993/94:N25 av Ulla Orring och Sigge Godin (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:N25 av Ulla Orring och Sigge Godin fp med anledning av prop. 1993/94:162 Handel med el i konkurrens Den svenska elmarknaden har en struktur som vuxit fram under drygt ett sekel. När de första elverken bildades var syftet främst att få fram elektrisk belysning och distribution av densamma.
  Inlämnad
  1994-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:NU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Decentraliserad utbildning

  Motion 1993/94:Ub713 av Ulla Orring och Britta Bjelle (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub713 av Ulla Orring och Britta Bjelle fp Decentraliserad utbildning Fram till i dag har den ökade arbetslösheten främst bekämpats med åtgärder som underlättar anpassningen på arbetsmarknaden. Men det finns också en medvetenhet hos många att passa på att förstärka sin egen utbildning
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Professur i renforskning till Umeå

  Motion 1993/94:Ub711 av Ulla Orring och Britta Bjelle (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub711 av Ulla Orring och Britta Bjelle fp Professur i renforskning till Umeå Rennäringen är en helt samisk näring grundad på samernas urgamla rätt att få nyttja såväl enskild som allmän mark för renbete. Statsmakterna har också fastslagit att renskötseln är en nationell angelägenhet.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Nya utbildningar vid unga universitet

  Motion 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub704 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Nya utbildningar vid unga universitet Den ökade internationaliseringen ställer ökade krav på juridisk kompetens i förvaltningar, företag och organisationer. Det har under lång tid varit en besvärande brist på utbildade jurister i norra Sverige.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kurder

  Motion 1993/94:U637 av Ingela Mårtensson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:U637 av Ingela Mårtensson m.fl. fp Kurder Kurderna tillhör de äldsta folken i Mellersta Östern. Sedan flera tusen år har de levt i ett geografiskt sammanhängande område, som sträcker sig över flera länder nämligen sydöstra Turkiet, norra Syrien, norra Irak, nordvästra Iran samt enklaver
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:UU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Botniabanan

  Motion 1993/94:T539 av Stefan Attefall m.fl. (kds, m, c, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:T539 av Stefan Attefall m.fl. kds, c, fp, m Botniabanan Riksdagen tog våren 1993 beslut om att bygga Botniabanan. Med Botniabanan avses en förlängning av Ostkustbanan från Sundsvall till Umeå/Vännäs och med framtida förlängning norrut. Trafikutskottet skriver i betänkandet 1992/93:TU35:
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Det norrländska musikteaterlivet

  Motion 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr292 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Det norrländska musikteaterlivet Operakonsten är månghundraårig och den första föreställningen lär ha ägt rum i Florens i början av 1600- talet. Men för Norrlands del dröjde det ända till 1974, då en fast ensemble etablerades i Umeå. Etableringen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:KrU21 1993/94:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bildmuseet i Umeå

  Motion 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. (fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr247 av Ulla Orring m.fl. fp, m, c, kds Bildmuseet i Umeå Den pågående utbyggnaden av Bildmuseet i Umeå är snart färdig och skall enligt planerna invigas i maj. Museet har tack vare att statliga medel ställts till förfogande genom Boverket fått väsentligt utökade lokaler som nu kommer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskrivningsregler för företag inom stödområdet

  Motion 1993/94:Sk307 av Britta Bjelle och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk307 av Britta Bjelle och Ulla Orring fp Avskrivningsregler för företag inom stödområdet Det övergripande målet för regionalpolitiken är att ge människor tillgång till arbete, service och god miljö oavsett var de bor i landet. För att detta skall kunna uppnås gäller det att skapa förutsättningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dieseloljeskatten

  Motion 1993/94:Sk640 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk640 av Ulla Orring fp Dieseloljeskatten Vägtrafiken beskattas i dag med såval fasta skatter för innehav av fordon, fordonsskatt, som rörliga skatter på användning av fordon. Den rörliga skattedelen utgörs för de dieseldrivna fordonen av bränsleskatter och dieseloljeskatt. Dieseloljeskatt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utbildningsmöjligheterna för autistiska och döva barn

  Motion 1993/94:Ub306 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub306 av Ulla Orring fp Utbildningsmöjligheterna för autistiska och döva barn En grundläggande värdering är att barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder i likhet med övriga samhällsmedborgare, har rätt till en likvärdig utveckling och utbildning. Sverige är i dag på många sätt en
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fastighetsbildningslagen

  Motion 1993/94:Bo418 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo418 av Ulla Orring fp Fastighetsbildningslagen Två tredjedelar av Sveriges landyta bär skog i någon form. Hälften av skogen ägs av privata, mindre skogsägare, 25 av privata bolag och resten av staten, kommuner och kyrkan. Ägandet av skogen har inte ändrats nämnvärt under de senaste
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skydd för laxen i Norrlandsälvarna

  Motion 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo412 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, kds Skydd för lax i Norrlandsälvarna Ett hårt laxfiske i södra Östersjön har givit som resultat en överfiskning under de senaste 30 åren. De senaste åren har detta förlopp accentuerats. Många förslag har väckts för att komma tillrätta med problemet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbrukets administration

  Motion 1993/94:Jo203 av Gudrun Norberg och Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo203 av Gudrun Norberg och Ulla Orring fp Jordbrukets administration Jordbrukets organisation förefaller att alltid vara i förändring. Det är nu inte mer än två och ett halvt år sedan Lantbruksnämnderna försvann och dess administration inordnades i Länsstyrelserna. Åter tycks det finnas
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bakgrundsmaterial i asylärenden

  Motion 1993/94:K435 av Ulla Orring (fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:K435 av Ulla Orring fp Bakgrundsmaterial i asylärenden I Åsele kyrka befinner sig två kurdiska familjer med sammanlagt tio barn sedan lång tid. De har fått beslut om utvisning till Turkiet trots att de själva anser att de är irakiska kurder. Hur kan Utlänningsnämnden påstå att männen,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU38
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter