Tasso Stafilidis (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Skåne läns västra
Titel
skådespelare
Född år
1971
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-02

Kulturutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Lagutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Situationen för HBT-personer i Ghana

  Skriftlig fråga 2005/06:2114 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 8 september Fråga 2005/06:2114 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Jan Eliasson s Situationen för HBT-personer i Ghana Det har kommit till min kännedom att regeringen i Ghana har förbjudit en konferens för HBT-personer som skulle ha hållits nu i september. Informationsminister Kwamena Bartels har uttalat
  Inlämnad
  2006-09-08
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum (GKC)

  Skriftlig fråga 2005/06:1965 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 2 augusti Fråga 2005/06:1965 av Tasso Stafilidis v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum GKC Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1795. Jag har full förståelse för departementets arbetsbörda och att utbildnings- och kulturministern inte kanske hinner
  Inlämnad
  2006-08-02
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Sveriges erkännande av folkmordet på pontierna

  Skriftlig fråga 2005/06:1854 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 19 juni Fråga 2005/06:1854 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Jan Eliasson s Sveriges erkännande av folkmordet på pontierna Jag tackar för svaret på min fråga 2005/06:1749 och konstaterar att utrikesministern lyckats med konststycket att inte en enda gång i ord omnämna den pontiska befolkningen specifikt.
  Inlämnad
  2006-06-19
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Pris- och löneomräkningsfrågor

  Pris- och löneomräkningsfrågor

  Betänkande 2005/06:KrU27

  Riksdagen sade nej till fyra motioner om att regeringen ska låta utreda möjligheten att fullt ut pris- och löneomräkna statsbidraget till de fria grupperna på samma sätt som gäller för vanliga statliga myndigheter. Riksdagen vill avvakta resultatet av den utredning som Kulturrådet inom kort kommer att
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 18 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-15
  Beslut
  2006-06-17
 • Unga homosexuella asylsökande

  Skriftlig fråga 2005/06:1809 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 13 juni Fråga 2005/06:1809 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Unga homosexuella asylsökande Enligt barnkonventionens bestämmelser, som också finns inskrivna i den nuvarande utlänningslagen, ska hänsyn tas till barnets bästa när det gäller bedömningen av rätten att få stanna i Sverige. Migrationsverkets
  Inlämnad
  2006-06-13
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum

  Skriftlig fråga 2005/06:1795 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 12 juni Fråga 2005/06:1795 av Tasso Stafilidis v till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky s Verksamheten vid Grekiskt Kulturcentrum Det har kommit till min kännedom att Grekiskt Kulturcentrum GKCsom startade sin verksamhet 1994 i projektform i samarbete med Statens kulturråd och Stockholms stad, är
  Inlämnad
  2006-06-12
  Besvarare
  Leif Pagrotsky (S)
 • Erkännande av folkmordet på pontierna

  Skriftlig fråga 2005/06:1749 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 2 juni Fråga 2005/06:1749 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Jan Eliasson s Erkännande av folkmordet på pontierna Med anledning av att Turkiets förhandlingar om EU-medlemskap aktualiseras ett spektrum av händelser som under årtionden tystats ned eller glömts bortEn sådan händelse är den systematiska
  Inlämnad
  2006-06-02
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid

  Riksdagen i en ny tid

  Betänkande 2005/06:KU21

  Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten.
  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  60, 189 minuter
  Beredning
  2006-03-21
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Förenklade redovisningsregler, m.m.

  Förenklade redovisningsregler, m.m.

  Betänkande 2005/06:LU28

  Redovisningsreglerna för framför allt små och medelstora bokföringsskyldiga fysiska och juridiska personer blir enklare den 1 januari 2007. Det innebär bland annat att reglerna om löpande bokföring, årsbokslut, årsredovisning och arkivering förenklas.
  Behandlade dokument
  4
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  14, 45 minuter
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

  Skydd för barn genom registrering av förmyndare i vägtrafikregistret, m.m.

  Betänkande 2005/06:LU34

  När ett barn uppges äga ett fordon så ska barnets förmyndare, i stället för barnet självt, registreras i vägtrafikregistret. Undantag ska gälla för fordon som barnet självt har behörighet att köra. Lagändringen medför att betalningsskyldighet som vilar på den registrerade ägaren belastar förmyndaren
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  13, 56 minuter
  Beredning
  2006-04-20
  Justering
  2006-05-16
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

  Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet

  Betänkande 2005/06:LU31

  Reglerna om ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet ändras den den 1 juli 2006. Bolagsstämman eller motsvarande organ ska alltid bestämma arvode och annan ersättning som gäller styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna. Bolagsstämman i ett aktiemarknadsbolag ska besluta
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 57 minuter
  Beredning
  2006-05-04
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-31
  Beslut
  2006-06-01
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nya vårdnadsregler

  Nya vårdnadsregler

  Betänkande 2005/06:LU27

  Riksdagen beslutade att barn ska ha rätt till ett eget juridiskt biträde i alla mål om vårdnad, boende och umgänge. Det var en fempartireservation (m, fp, kd, v och c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade också om nya regler som ska stärka barnperspektivet i alla beslut
  Behandlade dokument
  20
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  26, 98 minuter
  Beredning
  2006-04-27
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-05-30
  Beslut
  2006-05-30
 • Svenska ambassadens bedömning av situationen för homosexuella i Iran

  Skriftlig fråga 2005/06:1706 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 26 maj Fråga 2005/06:1706 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Jan Eliasson s Svenska ambassadens bedömning av situationen för homosexuella i Iran Sommaren 2005 väcktes stor internationell uppmärksamhet när två homosexuella män avrättades i Iran. Migrationsverket beslutade då att inte verkställa några
  Inlämnad
  2006-05-26
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Namibias kränkningar av HBT-personer

  Skriftlig fråga 2005/06:1705 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 26 maj Fråga 2005/06:1705 av Tasso Stafilidis v till utrikesminister Jan Eliasson s Namibias kränkningar av HBT-personer Namibia tillhör de ca 70 länder där homosexuella förbindelser, även mellan vuxna, är förbjudna. Officiella företrädare för den namibiska regeringen har vid flera olika tillfällen uttalat
  Inlämnad
  2006-05-26
  Besvarare
  Jan Eliasson (S)
 • Homosexuella asylsökande från Iran

  Skriftlig fråga 2005/06:1704 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 26 maj Fråga 2005/06:1704 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Barbro Holmberg s Homosexuella asylsökande från Iran Att homosexuella förbindelser är kriminaliserade i Iran är ett välkänt faktum. Tyvärr tillämpas lagstiftningen fortfarande av de iranska myndigheterna. I september 2003 arresterades en grupp
  Inlämnad
  2006-05-26
  Besvarare
  Barbro Holmberg (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ny skuldsaneringslag

  Ny skuldsaneringslag

  Betänkande 2005/06:LU35

  Från den 1 januari 2007 ska det bli enklare och gå snabbare att ansöka om skuldsanering. Den stora skillnaden mot tidigare är att kronofogdemyndigheten ska kunna fatta beslut om skuldsanering även i de fall fordringsägarna säger nej. Ett sådant beslut ska kunna överklagas till tingsrätten. Dagens krav
  Behandlade dokument
  12
  Förslagspunkter
  3
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  15, 71 minuter
  Justering
  2006-05-09
  Debatt
  2006-05-18
  Beslut
  2006-05-19
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Grekiska Riksförbundet

  Grekiska Riksförbundet

  Interpellation 2005/06:354 av Stafilidis, Tasso (v)

  den 18 april Interpellation 2005/06:354 av Tasso Stafilidis v till statsrådet Jens Orback s Grekiska Riksförbundet Det har kommit till min kännedom att Grekiska Riksförbundet GR i ett beslut INT-42-05-1628 från Integrationsverket fått avslag på sin ansökan om organisationsstöd och verksamhetsbidrag för år 2006.
  Inlämnad
  2006-04-18
  Besvarare
  Jens Orback (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart – Konsumentpolitikens mål och inriktning

  Motion 2005/06:L23 av Marianne Carlström m.fl. (s, v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att kravet i lagen 1970:417 om marknadsdomstol m.m. på att Konsumentombudsmannen, tillika Konsumentverkets generaldirektör, skall vara jurist skall tas bort. Motivering Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:LU33
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 bifall,
 • med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

  Motion 2005/06:So45 av Tasso Stafilidis (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att vårdpersonalen skall vidareutbildas om sexualitet och funktionshinder för att motverka att funktionshindrade utsätts för diskriminering och utanförskap. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Vissa konsumentfrågor

  Vissa konsumentfrågor

  Betänkande 2005/06:LU20

  Riksdagen sade nej till motionsförslag om konsumentfrågor som lämnades in under den allmänna motionstiden 2005. Motionerna handlade bland annat om näringsidkares skyldighet att informera om och märka produkter, marknadsföring, konsumentskydd och resegarantisystemet.
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  16
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  12, 55 minuter
  Beredning
  2006-02-23
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-06

Filter