Tage Påhlsson (C)

Tidigare ersättare

Valkrets
Västernorrlands län
Titel
byrådirektör
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
1991-10-04 – 1994-10-02

Skatteutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1992-03-12 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppleant i Skatteutskottet 91/92-93/94 och Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Ånge

Utbildning

Realexamen 55. Överpostexpeditör 62-68. Gymnasiekompetens 63. Postassistentexamen 64. Postkontrollör 68-71. Överkontrollör 71-83. Universitets- och högskolestudier 82-87. Byrådirektör (kontaktsekreterare) vid länsstyrelsens i Västernorrlands län Ånge-kontor 82-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Medelpads tyngdlyftningsförbund, ordförande 69-71, Medelpads ishockeyförbund 70-73 och Medelpads friidrottsförbund 75-77. - Ledamot av styrelsen för Borgsjö centerpartiavdelning, ordförande 88-, och Medelpads centerpartidistrikt 86-95, ordförande 92-95.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Skattemyndigheten i Västernorrlands län 94-98.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Ånge kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 77-91 och 95-, och dess arbetsutskott 77-91. Ledamot av fritidsnämnden 74-76, taxeringsnämnd, ordförande 71-79, personal- och organisationsutskottet 77-79, personalnämnden 80-85 och näringslivskommittén 86-91 och 95-. Ledamot av styrelsen för Ånge Fastighets- och Industri AB 77-, Ånge Tvätt AB 80-88 och Ljungaverks Folketshusförening 89-91. - Ledamot av Västernorrlands läns landstings friskvårdskommitté 72-74.

Föräldrar

Lokföraren Anders Påhlsson och Olga Berglund

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet

  Motion 1993/94:Sf58 av Sigge Godin (fp) och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf58 av Sigge Godin och Tage Påhlsson fp, c med anledning av prop. 1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet I propositionen läggs fram förslag om att ett premiereservsystem skall införas som en del i det nya allmänna pensionssystemet. Två procentenheter av den totala ålderspensionsavgiften
  Inlämnad
  1994-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

  Motion 1993/94:N40 av Roland Sundgren (s) och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N40 av Roland Sundgren och Tage Påhlsson s, c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Regeringens förslag till särskilda konkurrensregler för lantbruket innebär att förbudet i 6 konkurrenslagen inte skall vara tillämpligt på viss samverkan i s.k. primära
  Inlämnad
  1994-04-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området

  Motion 1993/94:K45 av Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K45 av Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:160 Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området Regeringen föreslår att en ny myndighetsorganisation inom radio- och televisionsområdet skall inrättas fr o m den 1 juli 1994. De nuvarande fyra myndigheterna Radionämnden, Kabelnämnden,
  Inlämnad
  1994-03-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Forskningsresurser till Mitthögskolan

  Motion 1993/94:Ub687 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub687 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Forskningsresurser till Mitthögskolan Mitthögskolan driver en mycket aktiv och målmedveten utveckling av sin forskningsverksamhet. Denna är en direkt fortsättning av forskning och forskarutbildning vid de tidigare högskolorna i Sundsvall/Härnösand
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:UbU16 1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Informationstekniska hjälpmedel vid Mitthögskolan

  Motion 1993/94:Ub686 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub686 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Informationsteknologiska hjälpmedel vid Mitthögskolan I utveckling av framtidens kunskaps/informationssamhälle är användningen av informationstekniska hjälpmedel en vital komponent. Det är härvid viktigt att notera att införande av tekniska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Missbruk av konkurser

  Motion 1993/94:L317 av Tage Påhlsson och Agne Hansson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:L317 av Tage Påhlsson och Agne Hansson c Missbruk av konkurser Näringslivet skiljer sig inte från någon annan samhällssektor. Här som överallt annars är flertalet seriösa, men undantag finns. Det är tyvärr så att undantagen, även om de är förhållandevis få, medför stora problem för alla
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Legitimation av naprapater

  Motion 1993/94:So435 av Birger Andersson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So435 av Birger Andersson och Tage Påhlsson c Legitimation av naprapater Under en följd av år har ett stort antal riksdagsledamöter från olika partier i motioner begärt att naprapaterna skall erhålla legitimation. I propositionsförteckning för hösten 1993 utlovades en proposition i december
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • 20-årsgräns för alkoholservering

  Motion 1993/94:So231 av Rune Thorén och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:So231 av Rune Thorén och Tage Påhlsson c 20-årsgräns för alkoholservering 1977 års alkoholpolitiska beslut ledde till att vi fick två åldersgränser för hur man får tillgång till alkoholhaltiga drycker över åldersgränsen 18 år. På restauranger är det 18 som gäller och motsvarande ålder
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skogsindustriell forskning

  Motion 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub618 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Skogsindustriell forskning I Jämtlands och Västernorrlands län har under decennier en unik kunskap utvecklats inom skogsbruket och skogsindustrin. En modell för forskningssamverkan mellan högskola och företag inom det skogsindustriella området
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rennäringen

  Motion 1993/94:Bo614 av Jan Erik Ågren (kds) och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo614 av Jan-Erik Ågren och Tage Påhlsson kds, c Rennäringen I budgetpropositionen anges från jordbruksverket att framtagandet av underlag för renbetesinventeringen fortsätter. Bostadsutskottet har tidigare understrukit vikten av att betesinventeringar genomförs och får ligga till grund
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • ROT-åtgärder för kommunala byggnader

  Motion 1993/94:Bo247 av Birgitta Carlsson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo247 av Birgitta Carlsson och Tage Påhlsson c ROT-åtgärder för kommunala byggnader Arbetsmarknadsverket kommer inte under innevarande budgetår att nå de planerade volymerna av sysselsättningsskapande åtgärder. Det är därför angeläget att snabbt vidtaga ytterligare åtgärder för att minska
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Elöverkänslighet

  Motion 1993/94:Bo223 av Rune Thorén och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Bo223 av Rune Thorén och Tage Påhlsson c Elöverkänslighet De senaste åren har många människor i vårt land drabbats av elöverkänslighet av olika svårighetsgrad. Elöverkänsliga är en kategori människor som är i starkt behov av samhällets respekt, vilja till hjälp, vilja till stöd samt förståelse.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:BoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Återförande av vinstmedel från vattenkraftsel

  Motion 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:N426 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c Återförande av vinstmedel från vattenkraftsel Kravet på att en rimlig del av de vinstmedel som vattenkraften genererar skulle återföras till de bygder och län där vattenkraften produceras har framförts vid skilda tillfällen. Bl a i motioner till
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU13 1993/94:BoU22
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Projektreserver i Banverket och Vägverket

  Motion 1993/94:T227 av Tage Påhlsson och Birger Andersson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T227 av Tage Påhlsson och Birger Andersson c Projektreserver i Banverket och Vägverket Regeringens politik har i en svår internationell konjunkturnedgång inriktats på att förbättra förutsättningarna för småföretagen och industrins konkurrensförmåga. Detta leder som vi ser det till en
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  --1993/94:TU13
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Strandskyddet

  Motion 1993/94:Jo658 av Tage Påhlsson och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo658 av Tage Påhlsson och Kjell Ericsson c Strandskyddet Bakgrund De gällande strandskyddsbestämmelserna, som baserar sig på naturvårdslagen sedan 1964 och en kompletterande lag från 1975, har tillkommit i avsikt att motverka exploatering av för friluftslivet värdefulla stränder och
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:JoU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kooperativa företagsformer

  Motion 1993/94:N300 av Tage Påhlsson (c) och Roland Sundgren (s)

  Motion till riksdagen 1993/94:N300 av Tage Påhlsson och Roland Sundgren c, s Kooperativa företagsformer Inledning I flera motioner till 1993 års vårriksdag anfördes exempel på diskriminering av den kooperativa företagsformen. Bl a pekade motionärerna på sådana förhållanden som att småföretagarlån endast kan beviljas
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:NU15 1993/94:NU18 1993/94:NU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför svenskt medlemskap i Europeiska unionen

  Motion 1993/94:K13 av Birgitta Hambraeus och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:K13 av Birgitta Hambraeus och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:114 Grundlagsändringar inför svenskt medlemskap i Europeiska unionen Medlemskapsförhandlingarna är ointressanta De grundlagsförslag som läggs fram i denna proposition gör det möjligt för riksdagen att lämna ifrån
  Inlämnad
  1994-01-24
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen

  Motion 1993/94:Sk14 av Rune Thorén och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk14 av Rune Thorén och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:50 Fortsatt reformering av företagsbeskattningen Vi är väl medvetna om att förslaget beträffande möjlighet till räntefördelning upplevs såsom en välkommen och rättvis åtgärd av sannolikt mer än 90 av egenföretagarna.
  Inlämnad
  1993-11-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m.

  Motion 1993/94:T29 av Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T29 av Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:38 Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. I propositionen föreslås bl a en överföring av Postverkets verksamhet till ett statligt ägt aktiebolag. Jag tillhör den kategori politiker som är mycket tveksamma till
  Inlämnad
  1993-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå

  Motion 1993/94:T20 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson (c)

  Motion till riksdagen 1993/94:T20 av Stina Eliasson och Tage Påhlsson c med anledning av prop. 1993/94:42 Köp av interregional persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan Östersund och Umeå På flera av sträckorna för Norrlandsflyget har utvecklingen under 1993 varit negativ. Flygtrafiken har periodvis legat nere.
  Inlämnad
  1993-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:TU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter