Maj-Inger Klingvall (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
pol.mag.
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-01-01 – 2002-09-30
Ledig
2001-11-19 – 2001-12-31
Ordinarie
2001-11-16 – 2001-11-18
Ledig
1996-03-23 – 2001-11-15
Ordinarie
1988-10-02 – 1996-03-22

Socialförsäkringsutskottet

Ordförande
1994-10-11 – 1996-03-22
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
2002-02-20 – 2002-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Lagutskottet 88/89-93/94 och Socialutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Socialutskottet 91/92-93/94 och Socialförsäkringsutskottet 94/95-95/96, ordförande 94/95-95/96. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95- och Talmanskonferensen 94/95-95/96. - Ledamot av s-gruppens styrelse 94/95-95/96.

Bostadsort

Norrköping

Utbildning

Studentexamen 66. Filosofie kandidat vid Stockholms universitet 70. Politices magister vid Linköpings universitet 72. Sekreterare vid Östergötlands läns landsting 73-75. Sekreterare vid Norrköpings kommun 75-76. Politisk sekreterare vid Norrköpings kommun 77-88. Statsråd vid Socialdepartementet (socialförsäkringsminister) 3.3.1996-18.11.2001. Ambassadör i Mocambique 03-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Försäkringsbolaget Ansvar 92-. - Ledamot av styrelsen för Södermanlands IOGT-NTO-distrikt 64-66. - Ledamot av styrelsen för Nyköpings avdelning av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund, ordförande 64-66, socialdemokratiska kvinnoklubben Skarphagen 72-80, ordförande 74-80, Östergötlands läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 74-92, ordförande 82-92, SSKF 75-, ledamot av verkställande utskottet 84-, och Östergötlands läns SAP-distrikt 89-, vice ordförande 92-, ledamot av verkställande utskottet 89-. Ledamot av SAP:s partistyrelse 90-01, ledamot av verkställande utskottet 96-01.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av linjenämnden för förskollärar- och fritidspedagogutbildningen vid Linköpings universitet 77-87, utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning vid Linköpings universitet 87-90, temarådet vid Linköpings universitet 90-93, barnmiljörådet 91-93, ordförande 91-93, och statens nämnd för internationella adoptionsfrågor 92-96, ordförande 95-96. Ledamot av styrelsen för statens kärnkraftinspektion 89-95. - Ledamot av fluorberedningen 77-81, atomlagstiftningskommittén 79-83, kommittén om översyn av hyreslagstiftningen 89-92, aktionsgruppen för barnomsorgen 90, kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91-, kommittén om statsbidrag och utjämning i kommunsektorn 94-, pensionärskommittén 96-, vice ordförande 96-. Ledamot av genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 94-99, ordförande 94-99, barn- och ungdomsdelegationen 96-98, vice ordförande 96-98, pensionsärskommittén 96-99, vice ordförande 96-99, och kommittén för förberedelser inför FAO:s världslivsmedelstoppmöte den 10-13 juni 2002 02, ordförande 02.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Norrköpings kommunfullmäktige 77-96. Ledamot av kommunstyrelsen 89-91. Ledamot av social distriktsnämnd 77-85, ordförande 80-85, arbetslöshetsnämnden 80-82 och socialnämnden 80-88, 1:e vice ordförande 86-88.

Föräldrar

Verkmästaren Sven Arne Ohlsson och Elsa Vilhelmina Karlsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sveriges avvisningar av flyktingar till Ghana

  Sveriges avvisningar av flyktingar till Ghana

  Interpellation 2001/02:51 av Stalin, Kerstin-Maria (mp)

  den 1 november Interpellation 2001/02:51 av Kerstin-Maria Stalin mp till statsrådet Maj-Inger Klingvall om Sveriges avvisningar av flyktingar till Ghana Ugandiern Peter Ekwiri avvisades 1995 till Ghana av svensk polis och har blivit kvar sedan dess, merparten av tiden i fängelse. Hans fall har uppmärksammats av SVT:s

  Inlämnad
  2001-11-01
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Sverige Hållbara

  Sverige Hållbara

  Betänkande 2000/01:MJU10

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens redovisning av hur arbetet med strategier och åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling fortskrider i Sverige, inom EU och internationellt. Redovisningen är en uppföljning av de åtgärdsprogram som redovisades i regeringens skrivelse Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling (se 1999/2000:MJU6 ).

  Behandlade dokument
  12
  Anföranden och repliker
  31, 95 minuter
  Beredning
  2000-12-05
  Justering
  2001-01-16
  Debatt
  2001-02-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Apoteket AB

  Apoteket AB

  Interpellation 2000/01:226 av Gennser, Margit (m)

  den 29 januari Interpellation 2000/01:226 av Margit Gennser m till näringsminister Björn Rosengren om Apoteket AB Det helstatliga Apoteket AB, som har monopol på detaljhandel med läkemedel, har vidtagit åtgärder för att utsträcka sin nuvarande verksamhet till att också omfatta funktioner som i dag utförs av det konkurrensutsatta

  Inlämnad
  2001-01-29
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: behovet av arbetskraftsinvandring

  behovet av arbetskraftsinvandring

  Interpellation 2000/01:231 av Lindblad, Göran (m)

  den 23 januari Interpellation 2000/01:220 av Lars Björkman m till näringsminister Björn Rosengren om ansvar för nätbolag Den senaste tidens omfattande elavbrott har satt fokus på vilket ansvar nätbolagen har för att abonnenterna ska få en säker och kontinuerlig tillgång på ström. Jag behöver inte rada upp exemplen

  Inlämnad
  2001-01-31
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: vård för gömda flyktingar

  vård för gömda flyktingar

  Interpellation 2000/01:224 av Ayoub, Magda (kd)

  den 26 januari Interpellation 2000/01:224 av Magda Ayoub kd till statsrådet Maj-Inger Klingvall om vård för gömda flyktingar Sverige har anslutit sig till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi har undertecknat barnkonventionen. Vi gör ofta en poäng av att vi skulle vara särskilt goda föredömen när det gäller

  Inlämnad
  2001-01-26
  Besvarare
  statsrådet Maj-Inger Klingvall (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ekonomisk brottslighet

  Ekonomisk brottslighet

  Betänkande 2000/01:JuU6

  Riksdagen lade till handlingarna regeringens årliga redovisning av läget när det gäller den ekonomiska brottsligheten.

  Behandlade dokument
  8
  Anföranden och repliker
  22, 79 minuter
  Beredning
  2000-11-23
  Justering
  2000-12-14
  Debatt
  2001-01-24
 • med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling

  Motion 1995/96:Fi64 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s, fp, c)

  Motion till riksdagen 1995/96:Fi64 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s, c, fp med anledning av prop. 1995/96:25 En politik för arbete, trygghet och utveckling Allmän bakgrund I tillväxtpropositionen föreslås en kraftig utbyggnad av den högre utbildningen. En sådan är synnerligen välmotiverad med hänsyn till att en välutbildad

  Inlämnad
  1995-11-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m.

  Motion 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A51 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Kvinnors arbete i framtiden Kvinnorna i Sverige är, tack vare sin starka ställning på arbetsmarknaden och vårt välfärdssystem, mycket friare än kvinnor på många håll i världen.

  Inlämnad
  1995-05-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - Inriktning och genomförande

  Motion 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo24 av Monica Green m.fl. s med anledning av skriv. 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU Inriktning och genomförande Miljön är internationell. Att jobba med miljön internationellt är en av Sveriges viktigaste uppgifter. Regeringens skrivelse 1994/95:167 är en mycket bra avsats för

  Inlämnad
  1995-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet

  Motion 1994/95:Ub42 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub42 av Ingegerd Sahlström m.fl. s med anledning av prop. 1994/95:164 Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet Regeringens målsättning gällande en jämnare könsfördelning bland professorer hälsas med tillfredsställelse. Den takt med vilken kvinnliga professorer hittills

  Inlämnad
  1995-03-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Linköpings universitet

  Motion 1994/95:Ub725 av Maj-Inger Klingvall m.fl. (s, fp, m, c, kds)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub725 av Maj-Inger Klingvall m.fl. s, m, c, fp, kds Linköpings universitet Bakgrund Regeringen föreslår i sin proposition 1994/95:100 att en ny högskola inrättas på Södertörn. Högskolan lokaliseras huvudsakligen till Huddinge sjukhus. Viss utbildning kommer dock att förläggas till Haninge.

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Uppsägningar i kommuner och landsting

  Motion 1994/95:A259 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A259 av Lars Stjernkvist m.fl. s Uppsägningar i kommuner och landsting Den öppna arbetslösheten minskar betydligt, men beräknas trots det ligga på en alltför hög nivå i slutet av mandatperioden, närmare 6 procentskriver regeringen självkritiskt i sin budgetproposition. En förklaring till

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad

  Motion 1994/95:A258 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:A258 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Kvinnors arbetsmarknad Bakgrund Nuläget Kvinnorna i Sverige har 1994 skrivit historia. Sveriges regering består av hälften kvinnor och hälften män och riksdagen har flest kvinnor i världen. Också i landsting och kommuner är fler kvinnor än tidigare

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1994/95:AU11 1994/95:AU13 1995/96:AU1 1995/96:AU3
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Folkbildning för energisparande

  Motion 1994/95:N424 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N424 av Lars Stjernkvist m.fl. s Folkbildning för energisparande I vår ungdom fick vi lära oss av TV hur viktigt det är att spara energi och att vi kan åstadkomma resultat om alla hjälps åt. På en given signal fick programledaren oss att tända och släcka lampor över hela landet, och i

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utredning om genusforskning

  Motion 1994/95:Ub635 av Barbro Westerholm m.fl. (fp, c, m, mp, s, kds, v)

  Motion till riksdagen 1994/95:Ub635 av Barbro Westerholm m.fl. fp, s, m, c, v, mp, kds Utredning om genusforskning Genustillhörighet tycks ha varit, och är alltjämt, en av de starkast strukturerande principerna i alla kända samhällen. Trots detta har frågan inte ägnats vare sig politiskt eller vetenskapligt intresse

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Besöksanläggning i Tåkern-Ombergsområdet

  Motion 1994/95:Jo633 av Sonia Karlsson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:Jo633 av Sonia Karlsson m.fl. s Besöksanläggning i Tåkern-Ombergsområdet Tåkern-Ombergsområdet i Östergötland har mycket att erbjuda av natur, kultur och historia. Här finns vårt lands och norra Europas främsta fågelsjö. Tåkern är en utpräglad grund slättsjö med ett mycket näringsrikt

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1995/96:JoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Våld och alkohol

  Motion 1994/95:So272 av Göran Magnusson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:So272 av Göran Magnusson m.fl. s Våld och alkohol En av samhällets absolut viktigaste uppgifter är att upprätthålla respekten för människors liv och hälsa. Åtgärder mot våldsbrottsligheten måste därför framöver ha hög prioritet i det brottsbekämpande arbetet. Den tilltagande segregationen

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1995/96:SoU3
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Våld i medierna

  Motion 1994/95:K426 av Ingegerd Sahlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:K426 av Ingegerd Sahlström m.fl. s Våld i medierna För att barn skall må bra och växa upp till harmoniska vuxna krävs en familjepolitik som underlättar föräldraskapet, främjar jämlika uppväxtvillkor och ger barnen bra vuxenkontakter och goda förebilder. En självklar del av alla barns

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:KU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riskkapital med lokal förankring

  Motion 1994/95:N243 av Lars Stjernkvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1994/95:N243 av Lars Stjernkvist m.fl. s Riskkapital med lokal förankring Denna grundläggande förutsättning saknas alltför ofta i dag i Sverige, vilket är ett av våra svåraste problem just nu. Riskkapital brukar definieras som det som i företagens balansräkning betecknas eget kapitali motsats

  Inlämnad
  1995-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1994/95:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter