Rigmor Stenmark (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Uppsala län
Titel
f.d. kommunalråd
Född år
1940
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 2006-10-02

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1995-10-09

Socialutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1995-10-09

Försvarsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Justitieutskottet

Suppleant
1998-12-18 – 2002-09-30

Bostadsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1995-10-10 – 1998-10-04

Lagutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Säkerheten vid kärnkraftverken med anledning av det senaste olyckstillbudet vid Forsmarks kärnkraftverk

  Skriftlig fråga 2005/06:1971 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 3 augusti Fråga 2005/06:1971 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Säkerheten vid kärnkraftverken med anledning av det senaste olyckstillbudet vid Forsmarks kärnkraftverk Snabbstoppet vid Forsmarks kärnkraftverk var ett av de allvarligaste tillbuden för en kärnkraftsolycka sedan Tjernobylolyckan
  Inlämnad
  2006-08-03
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Betänkande 2005/06:BoU9

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag till nytt delmål för energieffektivisering i byggnader. Målet innebär att energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och med 50 procent till år 2050 jämfört med 1995. Till år 2020 ska beroendet av fossila bränslen för energianvändningen
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  13 
  Anföranden och repliker
  21, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning

  Interpellation 2005/06:473 av Ångström, Lars (mp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:473 av Lars Ångström mp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning Trots att informationen om avtalet mellan ÖB och tullen som möjliggjorde frakt av militärt material på Estonia fanns inom Regeringskansliet och trots att
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hyressättning och kommunala bostadsföretag

  Hyressättning och kommunala bostadsföretag

  Interpellation 2005/06:451 av Lundström, Nina (fp)

  den 22 maj Interpellation 2005/06:451 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Hyressättning och kommunala bostadsföretag Bostadspolitiken i Sverige fungerar annorlunda på hyresrättens område sett till länder runtomkring oss. Vi har ett kollektivt förhandlingssystem för hyror i stället för
  Inlämnad
  2006-05-22
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksdagen i en ny tid

  Riksdagen i en ny tid

  Betänkande 2005/06:KU21

  Riksdagens organisation och arbetsformer ändras. Ändringarna gäller bland annat riksdagens arbete med EU-frågor. Riksdagen ska hantera vissa strategiska EU-dokument på ett nytt sätt, och utskotten får en starkare roll i riksdagens arbete med EU-frågorna. Ett nytt civilutskott ersätter lag- och bostadsutskotten.
  Behandlade dokument
  60
  Förslagspunkter
  22
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  60, 189 minuter
  Beredning
  2006-03-21
  Justering
  2006-05-18
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-01
 • Militär materiel på Estonia

  Skriftlig fråga 2005/06:1697 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 24 maj Fråga 2005/06:1697 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Militär materiel på Estonia Det finns fortfarande frågetecken kvar angående det civila passagerarfartyget Estonias förlisning, frågetecken som så långt möjligt måste rätas ut. Det är många som förlorade nära och kära i
  Inlämnad
  2006-05-24
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Övergång från naturgrus till annan materia samt forskning kring detta

  Skriftlig fråga 2005/06:1550 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 8 maj Fråga 2005/06:1550 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Övergång från naturgrus till annan materia samt forskning kring detta Ballast till byggsektorn är Sveriges till volymen största industriprodukt. Under år 2003 användes mer än 20 miljoner ton naturgrus i Sverige. Det är
  Inlämnad
  2006-05-08
  Besvarare
  Mona Sahlin (S)
 • med anledning av skr. 2005/06:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2005/06:Fi16 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

  Innehåll Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Riktade statsbidrag 4 Bredda skattebasen 4 Fler jobb bra för den kommunala ekonomin 5 Det kommunala utjämningssystemet 5 Lagen om stöd och service för funktionshindrade 6 Valfrihet i vården för den enskilde och mångfald i utförandet 7 Lagen om offentlig upphandling 7
  Inlämnad
  2006-05-04
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU19 2005/06:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:190 Skatt på flygresor

  Motion 2005/06:Sk20 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2005/06:190. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att inlemma flygtransporter i EU:s system för handel med utsläppsrätter. Bakgrund Regeringen och dess samarbetspartier föreslår att en flygskatt införs med
  Inlämnad
  2006-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU34
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:198 Justering i lagen om trängselskatt

  Motion 2005/06:Sk18 av Jörgen Johansson m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att ändra 12 lagen 2004:629 om trängselskatt till följande lydelse: Trängselskatt skall utan uppmaning betalas senast den trettionde dagen efter den dag som skattskyldigheten har inträtt. Motivering Centerpartiet menar att ekonomiska styrmedel kan vara ett möjligt sätt att
  Inlämnad
  2006-04-11
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsmäklare

  Fastighetsmäklare

  Betänkande 2005/06:LU21

  Riksdagen sade nej till motioner om fastighetsmäklare från den allmänna motionstiden år 2005. Riksdagen hänvisade till pågående utrednings- och beredningsarbete.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  6, 30 minuter
  Justering
  2006-03-23
  Debatt
  2006-04-05
  Beslut
  2006-04-06
 • med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

  Motion 2005/06:T29 av Lennart Fremling m.fl. (fp, kd, c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Vägverket bör få regeringens uppdrag att senast under 2008 tillsammans med kommunerna genomföra en inventering av behovet av infrastruktur för säker cykeltrafik. Inledning Regeringens proposition 2005/06:160 Moderna
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:145 Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande

  Motion 2005/06:Bo16 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stöd till energieffektivisering i bebyggelsen bör vara långsiktiga och teknikneutrala. Riksdagen begär att regeringen snarast återkommer med ett förslag om att staten i sin upphandling skall välja produkter
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): 9 avslag
 • Lagstiftning för beredskap vid en pandemi

  Skriftlig fråga 2005/06:1360 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 4 april Fråga 2005/06:1360 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Morgan Johansson s Lagstiftning för beredskap vid en pandemi Statsrådet har i en interpellationsdebatt den 28 mars 2006 svarat på frågan om svenska förberedelser för en framtida pandemi. Detta är en fråga som i hög grad intresserar den svenska befolkningen.
  Inlämnad
  2006-04-04
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

  Motion 2005/06:Kr19 av Johan Linander m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad i motionen anförs om att tävlingsreglerna och säkerhetsbestämmelserna kring professionell boxning mycket väl kan innebära en godtagbar säkerhet för deltagarna. Motivering Först och främst vill vi säga att det är positivt att regeringen äntligen föreslår att avskaffa
  Inlämnad
  2006-03-30
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Äkta respektive oäkta bostadsrätt

  Interpellation 2005/06:318 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 22 mars Interpellation 2005/06:318 av Rigmor Stenmark c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Äkta respektive oäkta bostadsrätt Det finns i dag en betydande skillnad mellan att ha en bostad i en så kallad oäkta bostadsrättsförening jämfört med att inneha en bostadsrätt i en äkta bostadsrättsförening. Skillnaden
  Inlämnad
  2006-03-22
  Besvarare
  Pär Nuder (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Fastighetsrättsliga frågor

  Fastighetsrättsliga frågor

  Betänkande 2005/06:BoU5

  Riksrevisionen har granskat hur sex statliga myndigheter handlägger ärenden om marklösen. Marklösen innebär att staten eller kommunen skaffar sig förfoganderätt över enskildas fastigheter. Riksrevisionen har redovisat resultatet av granskningen för riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra något mer eftersom regeringen redan följt Riksrevisionens rekommendationer. Riksdagen sade också nej till motioner om fastighetsrättsliga frågor från motionstiden 2004 och 2005.
  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  18
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  40, 115 minuter
  Justering
  2006-02-23
  Debatt
  2006-03-10
  Beslut
  2006-03-15
 • Stillbild från Debatt om förslag: Plan- och byggfrågor

  Plan- och byggfrågor

  Betänkande 2005/06:BoU7

  Riksdagen sade nej till motionsförslag från den allmänna motionstiden 2005 om plan- och byggfrågor. Motionerna handlade om plan- och byggprocessen, fysisk planering, bygglov, inomhusmiljö, energianvändning, säkerhet, byggforskning, bostadsanpassningsbidrag och tillgänglighet i boendemiljön. Motionerna
  Behandlade dokument
  90
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  29 
  Anföranden och repliker
  55, 181 minuter
  Beredning
  2006-01-19
  Justering
  2006-02-09
  Debatt
  2006-02-23
  Beslut
  2006-03-08
 • med anledning av prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning

  Motion 2005/06:Bo12 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett hyressättningssystem för nybyggda lägenheter med fri hyressättning kombinerat med ett starkt besittningsskydd som en viktig väg att stimulera nybyggnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2006-02-27
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • Politiska uppdrag och sjukskrivning

  Skriftlig fråga 2005/06:1051 av Stenmark, Rigmor (c)

  den 20 februari Fråga 2005/06:1051 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Hans Karlsson s Politiska uppdrag och sjukskrivning Tre timmar politiska uppdrag i månaden ställer till det rejält för en socialdemokratisk kvinna i Enköping. Hon är inte ensam om sitt problem det delas av alltfler. Jag har den senaste tiden
  Inlämnad
  2006-02-20
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)

Filter