Richard Ulfvengren (NYD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Producent
Född år
1965
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-12-10 – 1994-10-02
Ledig
1991-11-08 – 1991-12-09
Ordinarie
1991-09-29 – 1991-11-07

Kulturutskottet

Ledamot
1993-10-04 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1992-03-22

Utrikesutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1993-10-04 – 1994-10-01
Ledamot
1992-03-23 – 1993-10-03

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1992-10-19 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppl i Utrikesutskottet 91/92-93/94, Arbetsmarknadsutskottet 91/92 och Lagutskottet 92/93-93/94. Led av Kulturutskottet 93/94. Led av Nordiska rådets svenska delegation 92/93-93/94.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Ingenjörsexamen i Nyköping 85. Ingenjör 85-86. Inköpschef 87-88, platschef 89-90. Producent/manusförfattare vid RMI-Berghs i Stockholm 91-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Grand Master 89-91. - Led av styrelsen för Ny Demokrati Stockholms stad 91-. Led av kretsrådet för Ny Demokrati Jönköpings län 91-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av datalagsutredningen 91-93. - Led av nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 92-94.

Föräldrar

Ingenjören Stig Göran Ulfvengren och direktören Elsa Margareta Fredriksson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Befolkningsfrågan

  Motion 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. (fp, s, v, c, m, nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U642 av Karl-Göran Biörsmark m.fl. fp, s, m, c, nyd, v Befolkningsfrågan I år äger FN:s konferens om befolkning och utveckling rum i Kairo. Det är ett unikt tillfälle då företrädare för världens länder nord, syd, väst och öst samlas för att diskutera befolkningsfrågan. Utgångspunkter
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:UU15
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Utrikesförvaltningen, m.m.

  Motion 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:U313 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Utrikesförvaltningen, m.m. Utrikesbudgeten 1994/95 förutom biståndet I denna motion behandlas Utrikesdepartementets budget med undantag av biståndsanslagen som i budgetpropositionen betecknas C och G. Biståndsfrågorna behandlas i vår motion Biståndsbudgeten
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1993/94:NU14 1993/94:UU14 1993/94:UU15 1993/94:UU16 1993/94:UU18
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsövervakningen

  Motion 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:T423 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Parkeringsövervakning Kraftfulla åtgärder krävs för att minska den penalism som kommunen i form av lapplisor utsätter kommuninnevånarna för. Det är inte rimligt att dessa blåklädda varelser sätter skräck och olustkänslor i skötsamma medborgares vardagsliv.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1993/94:TU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Kulturpolitiken

  Motion 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr309 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Kulturpolitiken Innehållsförteckning 1. Ny Demokratis förslag i sammanfattning4 2. De statliga och statsunderstödda museerna4 3. Arkeologisk undersökningsverksamhet4 4. Kultur-ROT5 5. Filmcensur5 6. Presstöd6 7. Moms på det fria ordet6 8. Hemställan
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  -----------------------1993/94:BoU8 1993/94:KrU19 1993/94:KrU21 1993/94:KrU25 1993/94:KrU26 1993/94:KrU28 1993/94:KU27 1993/94:KU45
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt

  Motion 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi11 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1993/94:25 Inriktningen av den ekonomiska politiken och händelse av större vikt Inledning Motionen väcks dels med anledning av rubricerade proposition och dels med anledning av en händelse av större vikt dvs. den förvärrade situation
  Inlämnad
  1993-11-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1993/94:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi93 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning 1. Inledning3 2. Socialförsäkringssystemet4 2.1 Behovsprövade barnbidrag5 2.2 Omläggning av
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  184
  Utskottsberedning
  --------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU20 1992/93:FiU30 1992/93:SfU18 1992/93:SkU36
  Riksdagsbeslut
  (184 yrkanden): , , 92 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot våldsbrottsligheten

  Motion 1992/93:Ju835 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju835 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Åtgärder mot våldsbrottsligheten Drygt hälften av de polisanmälda våldsbrotten utspelas på gator och torg, i eller kring nöjeslokaler samt på allmänna kommunikationsmedel. Rena överfall utgör en mindre del av det totala gatuvåldet men har desto allvarligare
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:JuU16 1992/93:JuU36 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Sydafrika-bistånd

  Motion 1992/93:U201 av Lars Moquist m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:U201 av Lars Moquist m.fl. nyd Sydafrikabistånd Sedan 30 år tillbaka har Sverige ekonomiskt bistått organisationer som bekämpat den sydafrikanska apartheidpolitiken. Den afrikanska nationalkongressen, ANC, har fått en stor del av dessa pengar. Detta är ett faktum som länge varit känt.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:UU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Staten och den enskilde

  Motion 1992/93:L606 av John Bouvin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:L606 av John Bouvin m.fl. nyd Staten och den enskilde Att söka sin rätt att få sin rätt Före skadeståndslagens tillkomst år 1972 fanns inga allmänna regler om statens och kommunernas skadeståndsansvar i samband med myndighetsutövning, endast regler för vissa speciella fall. Den förhärskande
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:LU41
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fallskärmsavtal

  Motion 1992/93:A723 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:A723 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Fallskärmsavtal I stat, kommun, organisationer och i näringslivet förekommer s k fallskärmsavtal för chefer, styrelseledamöter och andra ledande befattningshavare. Fallskärmsavtalen är ofta mycket förmånliga med olika former av ersättningar, pensioner,
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:AU18 1992/93:NU24
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Rättshjälp i asylärenden

  Motion 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf639 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Rättshjälp i asylärenden I en rapport från Riksrevisionsverket analyseras kostnadsutvecklingen för åren 1986-1990. Mest har kostnaderna för rättshjälp genom offentligt biträde ökat, hela 98 procent. Detta beror bl a på den kraftiga ökningen av antalet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • En asocialitetslagstiftning

  Motion 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf632 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd En asocialitetslagstiftning Med asocialitet menas att man inte försöker försörja sig på ett ärligt sätt, är farlig för allmän ordning och säkerhet eller i övrigt för ett asocialt liv. Den som förde ett asocialt liv kunde med stöd av en tidigare lagstiftning
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:SfU18 1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Brott av utlänningar

  Motion 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf631 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Brott av utlänningar Det måste bli enklare att avvisa och utvisa kriminella utländska medborgare från Sverige. Sverige har sedan länge varit intressant för såväl enskilda som grupper av kriminella. Det senaste tillskottet är den ryska maffian som
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:JuU36 1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi211 av Ian Wachtmeister m.fl. nyd Den ekonomiska politiken Innehåll 1. Ny demokratis filosofi och åtgärder i sammanfattning3 2. Budget- och finanspolitik7 2.1 Budgetunderskottet7 2.2 Försörjningsstrukturen10 2.3 Riksbanken, räntan och valutan11 3. Socialförsäkringssystemet12 3.1
 • Inbrottsstölderna

  Motion 1992/93:Ju630 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju630 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Inbrottsstölderna I dag är det många inbrottsstölder i bostäder som inte utreds i brist på resurser. Att ett stort antal inbrottsstölder i bostäder inte beivras är mycket oroande. Mindre än 10 procent når domstol. Brottet är mycket allvarligt och
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kriminalpolitiken

  Motion 1992/93:Ju842 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju842 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Kriminalpolitiken En ny syn på kriminalpolitiken Lag och ordning Statens huvuduppgift är att ge medborgarna fysisk trygghet och säkerhet. Brottsligheten ökar och blir allt grövre och våldsammare. Staten och regeringen har tappat greppet om utvecklingen
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1992/93:JuU16 1992/93:JuU21 1992/93:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Narkotikabrottsligheten

  Motion 1992/93:Ju837 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju837 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Narkotikabrottsligheten För Ny demokrati är det en självklarhet att man måste satsa hårt på narkotikabekämpning och på att införa hårda straff för med narkotika sammanhängande gangsterverksamhet. Narkotikahanteringen är internationell och för att
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1992/93:JuU17 1992/93:JuU21 1992/93:JuU25 1992/93:JuU36 1992/93:UbU20 1992/93:UU27
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder för att förhindra etablering i brott

  Motion 1992/93:Ju836 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju836 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Åtgärder för att förhindra etablering i brott Riktade åtgärder Det mest effektiva sättet att förhindra att någon blir kriminell är att i tid sätta in adekvata åtgärder före det första brottet, alltså under barn- och ungdomsåren. Det finns forskning
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1992/93:JuU21 1992/93:JuU24 1992/93:JuU25 1992/93:JuU36 1992/93:KrU12 1992/93:SoU27 1992/93:UbU20
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Summarisk straffprocess m.m.

  Motion 1992/93:Ju831 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju831 av Karl Gustav Sjödin m.fl. nyd Summarisk straffprocess m.m. Förslag om ökad användning av summariska straffprocessformer möts ofta av misstro. Man menar att rättssäkerheten kommer i fara. Kritikerna menar vidare att användning av summarisk process kan uppfattas som en utpressningsliknande
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:JuU23 1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Påföljden för brott

  Motion 1992/93:Ju830 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. (nyd)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju830 av Karl Gustaf Sjödin m.fl. nyd Påföljden för brott Påföljden för brott skall ha ett bestämt syfte. Påföljdsvalet måste alltid utgå från intresset av att upprätthålla allmän laglydnad, allmänpreventionen, men kan i förekommande fall kompletteras med en mera individualpreventiv inriktning.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1992/93:JuU25 1992/93:JuU36
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter