Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: språkstudier i skolan

  språkstudier i skolan

  Interpellation 2001/02:454 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:454 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om språkstudier i skolan Svensk skola har hävdat sig bra i test såväl när det gäller svenska språket som engelskkunskaper. I undervisningen i svensk skola fästs stort avseende vid att kunna tala och bruka språket. Flertalet
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: personal inom offentlig verksamhet

  personal inom offentlig verksamhet

  Interpellation 2001/02:453 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:453 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om personal inom offentlig verksamhet Bristen på personal inom offentlig verksamhet tilltar och tenderar att bli allt större beroende på ökande pensionsavgångar. Utbildningsplatserna har utökats eller planerats utökas
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: företagares villkor

  företagares villkor

  Interpellation 2001/02:475 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:475 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om företagares villkor Företagsamhet är i ordets mest grundläggande mening helt avgörande för ett samhälles fortlevnad. Förmågan att omsätta goda idéer i konkret och konstruktiv handling kan inte lovordas nog mycket. Företagsamheten
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: maxtaxans effekter

  maxtaxans effekter

  Interpellation 2001/02:354 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 april Interpellation 2001/02:354 av Maria Larsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om maxtaxans effekter Enligt uppgifter från olika håll har maxtaxan ökat behovet av förskollärare. Redan nu uppger hälften av landets kommuner, i undersökning gjord av Kommunförbundet, att det råder brist på förskollärare.
  Inlämnad
  2002-04-05
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: miljöbalken

  miljöbalken

  Interpellation 2001/02:232 av Larsson, Maria (kd)

  den 5 februari Interpellation 2001/02:232 av Maria Larsson kd till statsrådet Lena Sommestad om miljöbalken Miljöbalken är en omfattande lagstiftning. Innan miljöbalken trädde i kraft hade Sverige en mängd lagar inom miljöområdet. Översikten var dålig och nya lagar hade successivt komplicerat bilden. Meningen var att
  Inlämnad
  2002-02-04
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: hedersmord

  hedersmord

  Interpellation 2001/02:200 av Fridén, Lennart (m)

  den 24 januari Interpellation 2001/02:200 av Lennart Fridén m till statsrådet Mona Sahlin om hedersmord Återigen har vi upplevt hur ett s.k. hedersmord med anknytning till vårt land har drabbat en ung kvinna. Händelsen är i sig förfärande, men kanske än mera skrämmande är att se hur unga män sitter framför TV-kameran
  Inlämnad
  2002-01-24
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Postens service

  Postens service

  Interpellation 2001/02:169 av Björnemalm, Maud (s)

  den 15 januari Interpellation 2001/02:169 av Maud Björnemalm s till näringsminister Björn Rosengren om Postens service Posten har påbörjat genomförandet av en omfattande omorganisation av servicen till allmänheten, uppenbarligen i syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten. Ute i landet har konsekvenserna
  Inlämnad
  2002-01-15
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: lönegapet mellan män och kvinnor

  lönegapet mellan män och kvinnor

  Interpellation 2001/02:147 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 december Interpellation 2001/02:147 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska
  Inlämnad
  2001-12-18
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: flyktingar från Bosnien

  flyktingar från Bosnien

  Interpellation 2001/02:160 av Larsson, Maria (kd)

  den 27 december Interpellation 2001/02:160 av Maria Larsson kd till utrikesminister Anna Lindh om flyktingar från Bosnien I Bosnien råder nu formellt fred. Det är flera år sedan fredsavtalet slöts i Dayton. Regeringen beslöt 29 juni 2000 att minoritetsbosnier i vissa fall kan återvända då en tillfredsställande säkerhetsnivå
  Inlämnad
  2001-12-27
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: familjeföretag

  familjeföretag

  Interpellation 2001/02:165 av Larsson, Maria (kd)

  den 9 januari Interpellation 2001/02:165 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om familjeföretag De senaste åren har inneburit en dramatisk förändring i ägarstrukturen i svenska företag. I dag är det 35 utländskt ägande i svenska börsnoterade företag. Antalet företagsköp under år 2000 ökade med 21 jämfört
  Inlämnad
  2002-01-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: IUC- bolagens framtid

  IUC- bolagens framtid

  Interpellation 2001/02:132 av Larsson, Maria (kd)

  den 6 december Interpellation 2001/02:132 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om IUC-bolagens framtid IUC-verksamheten är ett underifrån initierat och kostnadseffektivt instrument för att stödja småföretagsutveckling. Det s.k. UPA-uppdraget uppsökande verksamhet, produktutveckling och avknoppning
  Inlämnad
  2001-12-06
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: omfördelning av resurser mellan länen

  omfördelning av resurser mellan länen

  Interpellation 2001/02:139 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 december Interpellation 2001/02:139 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om omfördelning av resurser mellan länen Regeringen gav den 24 maj 1995 Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av resursfördelningen mellan länen. Statskontoret redovisade sina synpunkter i en rapport 1996:8Länsstyrelsen
  Inlämnad
  2001-12-12
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: löneskillnader mellan män och kvinnor inom regeringskansliet

  löneskillnader mellan män och kvinnor inom regeringskansliet

  Interpellation 2001/02:148 av Larsson, Maria (kd)

  den 18 december Interpellation 2001/02:148 av Maria Larsson kd till statsminister Göran Persson om löneskillnader mellan män och kvinnor inom Regeringskansliet Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket
  Inlämnad
  2001-12-18
  Besvarare
  vice statsminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • lönegapet mellan män och kvinnor

  Interpellation 2001/02:138 av Larsson, Maria (kd)

  den 12 december Interpellation 2001/02:138 av Maria Larsson kd till jordbruksminister Margareta Winberg om lönegapet mellan män och kvinnor Trots att Sverige i relation till andra länder kan räknas som ett av de mer jämställda är vägen till ett fullständigt jämställt samhälle fortfarande mycket lång. I FN:s färska
  Inlämnad
  2001-12-12
  Besvarare
  jordbruksminister Margareta Winberg (S)
 • BREV-utredningen

  Interpellation 2001/02:89 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 november Interpellation 2001/02:89 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om BREV-utredningen Utredningen om bidrag och regler för enskilda vägar SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg är just nu ute på remiss. Någon proposition är inte aviserad under pågående riksdagsår. På grund av förändringar
  Inlämnad
  2001-11-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter