Maria Larsson (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jönköpings län
Titel
Lärare
Född år
1956
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ledig
2006-10-06 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2006-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2006-10-02

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Utbildningsutskottet

Suppleant
2000-02-01 – 2002-09-30

Krigsdelegationen

Ledamot
2006-10-17 – 2014-09-29

Riksdagsstyrelsen

Suppleant
2000-07-01 – 2006-10-10

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2006-10-02

Utrikesnämnden

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-10

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2004-04-29 – 2006-10-16

Socialdepartementet

Statsråd
2006-10-06 – 2014-10-03

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • maxtaxans konsekvenser

  Interpellation 1999/2000:376 av Larsson, Maria (kd)

  den 26 april Interpellation 1999/2000:376 av Maria Larsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om maxtaxans konsekvenser Vi kristdemokrater ser med oro på att regeringen sjösätter en stor reform på barnomsorgens område som på ett ensidigt sätt kommer att styra familjernas val av barnomsorg. När regeringen nu gjort
  Inlämnad
  2000-04-27
  Besvarare
  statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
 • arbetstidsförkortning

  Interpellation 1999/2000:249 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:249 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om arbetstidsförkortning Svensk arbetsmarknad står i dag inför nya problem. Samtidigt som det i dag existerar en arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden har vi fortfarande en hög arbetslöshet. Miljöpartiet och Vänsterpartiet samt
  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Mona Sahlin (S)
 • utjämning av kostnader för LSS-verksamheten

  Interpellation 1999/2000:248 av Larsson, Maria (kd)

  den 21 februari Interpellation 1999/2000:248 av Maria Larsson kd till socialminister Lars Engqvist om utjämning av kostnader för LSS-verksamheten Ds 1999:72 om Förslag till utjämning mellan kommuner av kostnader för LSS-verksamheten har varit ute på remiss hos Sveriges kommuner. Promemorian innehåller förslag om
  Inlämnad
  2000-02-21
  Besvarare
  statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
 • momsbeläggning av hyra för ideella föreningar

  Interpellation 1999/2000:171 av Larsson, Maria (kd)

  den 22 december Interpellation 1999/2000:171 av Maria Larsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om momsbeläggning av hyra för ideella föreningar Den ideella föreningsrörelsen bärs i Sverige av en tradition långt bakåt i tiden. Den har vuxit sig unikt stark med en stor bredd och spridning. Den är en viktig bärare
  Inlämnad
  1999-12-22
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti

  Interpellation 1999/2000:158 av Larsson, Maria (kd)

  den 20 december Interpellation 1999/2000:158 av Maria Larsson kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti Den 1 januari 1998 infördes åtgärden utvecklingsgaranti riktad till arbetslösa ungdomar i åldern 2024 år. Ett av huvudsyftena med åtgärden var att ge en möjlighet
  Inlämnad
  1999-12-20
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)

Filter

Valda filter