Linda Modig (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Norrbottens län
Titel
Jurist/Teol.stud.
Född år
1975
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2018-09-24 – 2022-09-26

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2021-09-17 – 2022-09-26
Ledamot
2018-10-02 – 2021-09-17

Utrikesutskottet

Suppleant
2018-10-02 – 2022-09-26

Försvarsutskottet

Suppleant
2020-02-05 – 2022-09-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Civilutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Finansutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Justitieutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Kulturutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Näringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Skatteutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Socialutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Trafikutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Utbildningsutskottet

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
2020-03-26 – 2020-09-13

EU-nämnden

Suppleant
2020-03-18 – 2022-09-26

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
2018-10-09 – 2022-09-26

Riksdagens råd för Riksrevisionen

Suppleant
2019-04-01 – 2021-10-27

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 18-. Ledamot konstitutionsutskottet 18-. Suppleant utrikesutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18-. Suppleant, riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.

Föräldrar

Gerhard Modig och Ulla Ylivainio.

Utbildning

Gymnasieskola, Pajala, slutår 94. Jur. kand., Umeå universitet 99. Teologprogrammet, Umeå universitet 15-.

Anställningar

Politisk sekreterare, Centerpartiets riksdagskansli, Stockholm 99-01. Politisk sekreterare, Centerpartiets Europakansli, Bryssel 01-02. Projektledare, Övertorneå kommun 02-05. Projektledare, Kommunförbundet Norrbotten, Luleå 05-07. Politiskt sakkunnnig, Näringsdepartementet 07-08. Stabschef, Näringsdepartementet 11-12. Jurist, Bergsstaten, Luleå 13-16.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ersättare, Brottsoffermyndighetens nämnd 03-08. Ledamot, övervakningskommittén för Kolarctic CBC ENPI 09-11. Ledamot, utredningen om skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter 19-. Ersättare, Brottsoffermyndighetens nämnd 03-08

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Övertorneå 06-14. Ordförande, kommunstyrelsen 08-10.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Vice ordförande, Centerpartiets högskoleförbund 98-00. Ordförande, Leader Tornedalen 09-11. Ledamot, partistyrelsen Centerpartiet 17-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Effektivare bekämpning av drograttfylleri

  Skriftlig fråga 2021/22:940 av Linda Modig (C)

  Fråga 2021/22:940 Effektivare bekämpning av drograttfylleri av Linda Modig C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Med undantag för de senaste årens uppgång har, enligt Brottsförebyggande rådet, utvecklingen för det totala antalet anmälda rattfylleribrott sedan 2011 varit nedåtgående en minskning med 14 procentUtvecklingen
  Inlämnad
  2022-01-27
  Besvarare
  Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
 • Laxfisket i Haparanda skärgård

  Skriftlig fråga 2020/21:3009 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:3009 Laxfisket i Haparanda skärgård av Linda Modig C till Statsrådet Jennie Nilsson S Fisket inom Torneälvens fiskeområde regleras enligt prop. 2009/10:212 av fiskestadgan som utgör en integrerad del av gränsälvsöverenskommelsen och således samma traktaträttsliga status som denna. Fiskeområdet utgör huvudsakligen
  Inlämnad
  2021-05-26
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Umgängesrätt vid gränsöverskridande delad vårdnad

  Skriftlig fråga 2020/21:2972 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:2972 Umgängesrätt vid gränsöverskridande delad vårdnad av Linda Modig C till Statsrådet Mikael Damberg S Sveriges inreserestriktioner och krav på negativt covidtest har i kombination med våra nordiska grannländers motsvarande krav på karantän, test och restriktioner kraftigt påverkat och försvårat umgängesrätten
  Inlämnad
  2021-05-24
  Besvarare
  Statsrådet Mikael Damberg (S)
 • Konsekvenser av registreringskrav för utländska arbetsgivare

  Skriftlig fråga 2020/21:2961 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:2961 Konsekvenser av registreringskrav för utländska arbetsgivare av Linda Modig C till Finansminister Magdalena Andersson S Den 1 januari 2021 tillkom det nya regler för utländska arbetsgivares skyldighet att göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Detta drabbar utländska arbetsgivare med
  Inlämnad
  2021-05-24
  Besvarare
  Finansminister Magdalena Andersson (S)
 • Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni

  Skriftlig fråga 2020/21:2702 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:2702 Norrbottens bristande tillgång till mobiltelefoni av Linda Modig C till Statsrådet Anders Ygeman S Post- och telestyrelsens mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2020 visar att Norrbottens yttäckning för mobiltelefoni lämnar en hel del i övrigt att önska. Det förekommer återkommande rapportering
  Inlämnad
  2021-04-28
  Besvarare
  Statsrådet Anders Ygeman (S)
 • Dialog före gränsstängningar

  Skriftlig fråga 2020/21:1721 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:1721 Dialog före gränsstängningar av Linda Modig C till Statsrådet Anna Hallberg S Utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor, Anna Hallberg, aviserade i höstas att hon initierat en diskussion i nordiska samarbetsministerrådet den 10 september 2020, för att tydliggöra ansvaret för
  Inlämnad
  2021-02-09
  Besvarare
  Statsrådet Anna Hallberg (S)
 • Malmporten i Luleå hamn

  Skriftlig fråga 2020/21:1473 av Linda Modig (C)

  Fråga 2020/21:1473 Malmporten i Luleå hamn av Linda Modig C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Sjöfarten har stor betydelse för att vi ska nå våra klimatmål och för att industri och näringsliv ska ha tillgång till effektiva och ändamålsenliga godstransporter. Av särskild vikt är våra utpekade corehamnar som bör
  Inlämnad
  2021-01-26
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
 • Arbetsmarknadsläget i Älvsbyns kommun

  Skriftlig fråga 2019/20:2049 av Linda Modig (C)

  Fråga 2019/20:2049 Arbetsmarknadsläget i Älvsbyns kommun av Linda Modig C till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Den 24 augusti 2020 blev tragedin ett faktum när Polarbröds anläggning i Älvsbyn ödelades i en förödande brand. Branden berör 260 anställda som nu går en oviss framtid till mötes. Förhoppningsvis kommer
  Inlämnad
  2020-08-25
  Besvarare
  Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
 • Elevers möjligheter att utveckla sitt nationella minoritetsspråk

  Skriftlig fråga 2019/20:45 av Linda Ylivainio (C)

  Fråga 2019/20:45 Elevers möjligheter att utveckla sitt nationella minoritetsspråk av Linda Ylivainio C till Utbildningsminister Anna Ekström S För snart två år sedan, den 15 november 2017, överlämnade utredaren Jarmo Lainio, professor vid Stockholms universitet, betänkandet Nationella minoritetsspråk i skolan förbättrade
  Inlämnad
  2019-09-23
  Besvarare
  Utbildningsminister Anna Ekström (S)
 • Information om rysk kärnolycka

  Skriftlig fråga 2019/20:26 av Linda Ylivainio (C)

  Fråga 2019/20:26 Information om rysk kärnolycka av Linda Ylivainio C till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Uppgifter i den finska tidningen Hufvudstadsbladet den 4 september 2019 gör gällande att kärnolyckan utanför Archangelsk i augusti är en av de värsta sedan Tjernobyl. Archangelsk ligger 80 mil fågelvägen
  Inlämnad
  2019-09-17
  Besvarare
  Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
 • Fiskerättsägares intrångsersättning

  Skriftlig fråga 2018/19:729 av Linda Ylivainio (C)

  Fråga 2018/19:729 Fiskerättsägares intrångsersättning av Linda Ylivainio C till Statsrådet Jennie Nilsson S Staten blev genom Högsta domstolens dom T5628-12 ersättningsskyldig gentemot sju fiskare i Haparanda skärgård för den ekonomiska förlust som kunde ha uppkommit till följd av de fiskerestriktioner som infördes genom
  Inlämnad
  2019-06-05
  Besvarare
  Statsrådet Jennie Nilsson (S)
 • Trafikverkets upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik

  Skriftlig fråga 2018/19:589 av Linda Ylivainio (C)

  Fråga 2018/19:589 Trafikverkets upphandling av transportpolitiskt motiverad flygtrafik av Linda Ylivainio C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket har genomfört en ny upphandling av trafiken på alla flyglinjer med allmän trafikplikt för perioden oktober 2019 till oktober 2023. Upphandlingen ställer delvis
  Inlämnad
  2019-04-26
  Besvarare
  Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Filter

Valda filter