Lars Elinderson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns östra
Titel
Ekonomie magister
Född år
1949
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2006-10-02 – 2014-09-29
Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Ersättare
2004-04-13 – 2004-08-06

Finansutskottet

Ledamot
2006-10-10 – 2010-10-04
Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Konstitutionsutskottet

Ledamot
2010-10-12 – 2014-09-29

Socialutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Trafikutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2004-04-13 – 2004-08-06

Kulturutskottet

Suppleant
2010-10-12 – 2011-04-05
Suppleant
2006-10-10 – 2010-10-04

Riksdagens överklagandenämnd

Ledamot
2010-10-19 – 2014-09-29
Suppleant
2006-10-17 – 2010-10-19

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • asylsökande som är föremål för brottsutredning

  Skriftlig fråga 2001/02:1585 av Elindersson, Lars (m)

  den 2 september Fråga 2001/02:1585 av Lars Elindersson m till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande som är föremål för brottsutredning Enligt uppgift avser regeringen att aktualisera ett särskilt handläggningsförfarande för asylsökande som dömts för brott, som innebär att begäran om asyl kan behandlas med förtur,
  Inlämnad
  2002-09-02
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • brott som begås av asylsökande

  Skriftlig fråga 2001/02:1583 av Elindersson, Lars (m)

  den 2 september Fråga 2001/02:1583 av Lars Elindersson m till justitieminister Thomas Bodström om brott som begås av asylsökande Enligt uppgift avser regeringen att aktualisera ett särskilt handläggningsförfarande för asylsökande som dömts för brott, som innebär att begäran om asyl kan behandlas med förtur, och vederbörande
  Inlämnad
  2002-09-02
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: metoder och hjälpmedel för framtidens lärande

  metoder och hjälpmedel för framtidens lärande

  Interpellation 2001/02:411 av Elinderson, Lars (m)

  den 24 april Interpellation 2001/02:411 av Lars Elinderson m till utbildningsminister Thomas Östros om metoder och hjälpmedel för framtidens lärande Runtom i våra skolor används multimedier i ökande utsträckning som medel i undervisningen. Genom att använda multimedier som ett naturligt inslag i undervisningen kan
  Inlämnad
  2002-04-24
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • barn i fattiga familjer

  Interpellation 2001/02:427 av Elinderson, Lars (m)

  den 26 april Interpellation 2001/02:427 av Lars Elinderson m till socialminister Lars Engqvist om barn i fattiga familjer Rädda Barnen presenterade för en tid sedan en rapport, som bl.a. visade att andelen barn i ekonomiskt fattiga familjer ökat under 90-talet. Samtidigt har andelen barnfamiljer som erhöll socialbidrag
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So48 av Chris Heister m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 1 Sammanfattning Med utgångspunkt i barns och ungdomars utsatthet och sårbarhet försvarar barnkonventionen utifrån barns och ungdomars
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T69 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avreglering av den allmänna fordonskontrollen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror

  Motion 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So46 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:162 Märkningsdirektivet om tobaksvaror Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet att låta myndighet meddela föreskrift enligt 9 tobakslagen 1993:581Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet

  Motion 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So41 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:89 Behandling av ofrivillig barnlöshet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ackreditering av vårdgivare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m.

  Motion 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So39 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:51 Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 7 2 Förslag till riksdagsbeslut 8 3 Inledning 8 4 Regeringens tandlösa förslag 9 5 Tillgången på tandläkare 10 6 Konkurrens och prisutveckling 11
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU14
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna

  Motion 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So19 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:63 De nya läkemedelsförmånerna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 13 2 Förslag till riksdagsbeslut 14 3 Inledning 15 4 Förslag om införande av läkemedelsförmånsnämnd 16 4.1 Förslagets effekter på tillgång och konkurrens 16
  Inlämnad
  2002-01-30
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K37 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor 1 InnehÃ¥llsförteckning 1 InnehÃ¥llsförteckning 18 2 Förslag till riksdagsbeslut 19 3 Inledning 20 4 Tobak som hÃ
  lsoproblem 20 5 Rökfria miljöer 21 5.1 Rökfria miljöer påfrivillig
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.

  Motion 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So12 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:44 Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Inledning 3 4 Etiska reflexioner och integritetsproblem 3 5 Definitionen av biobank 4 6 Lagens
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor

  Motion 2001/02:K32 av Lars Elinderson (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:K32 av Lars Elinderson m med anledning av prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en återhållsam marknadsföring av snus tillåts, för att därigenom minska tobaksrökning. Motivering
  Inlämnad
  2002-01-18
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • enhetlig hantering av slamfrågan

  Interpellation 2001/02:131 av Elinderson, Lars (m)

  den 7 december Interpellation 2001/02:131 av Lars Elinderson m till miljöminister Kjell Larsson om enhetlig hantering av slamfrågan Debatten om risker och fördelar med spridning av avloppsslam på åkermark har böljat fram och tillbaka under många år. Ambitionen i många kommuner är att på olika sätt utnyttja det stora
  Inlämnad
  2001-12-06
  Besvarare
  miljöminister Kjell Larsson (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T64 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:66 Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar förlänga giltighetstiden för bemyndigandet till regeringen rörande statliga
  Inlämnad
  2001-12-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut

  Motion 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:So10 av Chris Heister m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:38 Bildande av ett familjemedicinskt institut 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:38. 2 Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 8 2 Innehållsförteckning 8 3 Inledning 9 4 Utbildning,
  Inlämnad
  2001-11-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • skyddad identitet

  Interpellation 2001/02:99 av Elinderson, Lars (m)

  den 23 november Interpellation 2001/02:99 av Lars Elinderson m till justitieminister Thomas Bodström om skyddad identitet I Svenska Dagbladet redovisades, den 21 november, att antalet personer med skyddade uppgifter inom kriminalvården ökat med nästan 20 under det senaste halvåret. Bl.a. nämns flera kända våldsbrottslingar
  Inlämnad
  2001-11-23
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: nedläggning av tingsrätter

  nedläggning av tingsrätter

  Interpellation 2001/02:62 av Elinderson, Lars (m)

  den 8 november Interpellation 2001/02:62 av Lars Elinderson m till justitieminister Thomas Bodström om nedläggning av tingsrätter I ett brev från Justitiedepartementet till 20 tingsrätter, i Sverige, meddelades för drygt en månad sedan att den pågående omorganisationen av domstolsväsendet tills vidare ska avbrytas.
  Inlämnad
  2001-11-08
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen

  Motion 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T61 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:23 Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att de statliga garantierna för flygbranschen enbart skall omfatta försäkringsskydd
  Inlämnad
  2001-10-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice

  Motion 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T56 av Per-Richard Molén m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:34 Grundläggande kassaservice Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:34 Grundläggande kassaservice. Riksdagen begär att regeringen skall återkomma till riksdagen med förslag om kassaservice baserat
  Inlämnad
  2001-10-26
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:KU24 2001/02:TU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter

Valda filter