Bo Könberg (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Född år
1945
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 2005-12-31

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1999-09-30 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-05 – 1999-01-19
Ordförande
1998-01-20 – 1998-10-04
Ledamot
1997-09-16 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31
Förste vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1998-10-13 – 2002-09-29
Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Finansutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31
Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Utrikesutskottet

Suppleant
2001-09-25 – 2002-09-29

EU-nämnden

Suppleant
2002-10-15 – 2005-12-31
Ledamot
1995-01-12 – 1997-11-30

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2002-10-08 – 2005-12-31

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2005-12-31

Valberedningen

Suppleant
2002-09-30 – 2005-12-31

Utrikesnämnden

Suppleant
2002-10-08 – 2005-12-31

Socialdepartementet

Statsråd
1991-10-03 – 1994-10-06

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004

  Motion 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi24 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomgången av skr. 2004/05:130 bör ha en inriktning mot en analys
  Inlämnad
  2005-06-09
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:FiU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: sjukskrivningar och förtidspensioneringar

  sjukskrivningar och förtidspensioneringar

  Interpellation 2004/05:670 av Könberg, Bo (fp)

  den 24 maj Interpellation 2004/05:670 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om sjukskrivningar och förtidspensioneringar Regeringen har satt upp som mål att sjukskrivningarna ska halveras samtidigt som förtidspensioneringarna i genomsnitt ska vara lägre för 20032008 än 2002. Det senare har beskrivits mer detaljerat
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett reformerat underhållsstöd

  Ett reformerat underhållsstöd

  Betänkande 2004/05:SFU15

  Underhållsstödet höjs med 100 kronor till 1 273 kronor per månad och barn. Underhållstödet är det stöd staten betalar ut till barn vars föräldrar har separerat och där den ena föräldern inte kan betala underhållsbidrag. Föräldrar som måste betala tillbaka underhållsstöd som staten betalat ut får höjt
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  26, 58 minuter
  Justering
  2005-05-10
  Debatt
  2005-05-26
  Beslut
  2005-05-26
 • elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan

  Skriftlig fråga 2004/05:1687 av Könberg, Bo (fp)

  den 23 maj Fråga 2004/05:1687 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om elektroniskt informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna och Försäkringskassan För att förhindra fusk med försäkringsersättningar genom samtidigt utnyttjande av sjukpeng och arbetslöshetsförsäkring är det angeläget att förekomsten av
  Inlämnad
  2005-05-23
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi14 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:100 2005 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Varför märker svenska folket så lite av att det är högkonjunktur Vårt svar är att det beror på systemfel i svensk ekonomi. Fakta belyser behovet av en ny politik: Den
  Inlämnad
  2005-05-02
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU20 2004/05:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd

  Motion 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf27 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:116 Ett reformerat underhållsstöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2004/05:116. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till ett reformerat underhållsstöd efter de riktlinjer som
  Inlämnad
  2005-04-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering

  Interpellation 2004/05:490 av Könberg, Bo (fp)

  den 24 mars Interpellation 2004/05:490 av Bo Könberg fp till statsrådet Hans Karlsson om finansiell samordning för sjukvård och rehabilitering Det är bättre och nästan alltid samhällsekonomiskt vettigare att sjuka får vård och rehabilitering än att de får sjukpeng medan de tvingas köa för vård. Det var den enkla tanken
  Inlämnad
  2005-03-24
  Besvarare
  Hans Karlsson (S)
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning

  Motion 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf21 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS15 Riksrevisionens styrelses framställning angående snabbare asylprövning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förkortade handläggningstider och beviljande
  Inlämnad
  2005-03-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2005/06:SfU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering

  Motion 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf16 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av framst. 2004/05:RRS14 Riksrevisionens styrelses framställning angående Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införande av
  Inlämnad
  2005-02-16
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige (väckt enligt 3 kap. 13 § riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:MJ5 av Lars Leijonborg m.fl. fp Åtgärder med anledning av stormen i Sydsverige väckt enligt 3 kap. 13 riksdagsordningen med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen skall
  Inlämnad
  2005-01-26
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  2004/05:FöU8 2004/05:LU15 2004/05:MJU9 2004/05:NU14 2004/05:SfU10 2004/05:SkU28 2004/05:TU17 2005/06:FöU12 2005/06:FöU9 2005/06:SkU17 2005/06:SoU6
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf15 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ytterligare försening avseende förslag till nytt regelverk för anhöriginvandring ej får ske.
  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik

  Motion 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf14 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av skr. 2004/05:47 Migration och asylpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att i förebyggande syfte fortsätta utreda varför asylsökande barn under asylprocessen i Sverige
  Inlämnad
  2005-01-21
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • Stillbild från Information från regeringen: Information från regeringen

  Information från regeringen

  Information från
 • Stillbild från Debatt om förslag: Anslag    inom    socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

  Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)

  Betänkande 2004/05:SFU1

  Riksdagen godkänner regeringens förslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innehåller ett stort antal områden. Tiden med omställningspension föreslås förlängas från tio till tolv månader om dödsfallet inträffar den 1 januari 2005 eller senare. När det gäller bostadstillägget till pensionärer höjs
  Behandlade dokument
  157
  Förslagspunkter
  83
  Reservationer
  81 
  Anföranden och repliker
  116, 316 minuter
  Justering
  2004-11-25
  Debatt
  2004-12-08
  Beslut
  2004-12-09
 • Stillbild från Debatt om förslag: Prövning   av   verkställighetshinder   iutlänningsärenden

  Prövning av verkställighetshinder iutlänningsärenden

  Betänkande 2004/05:SFU3

  Utlänningsnämnden ska även i fortsättningen pröva nya ansökningar om uppehållstillstånd. Riksdagen sade nej till regeringens förslag att avskaffa den rätten. Regeringen anser att systemet med ny ansökan har medfört stora problem. Antalet nya ansökningar har ökat markant och lett till långa handläggningstider. Riksdagen menar att det med de brister som finns i asylprocessen i dag inte går att avskaffa möjligheten till en ny ansökan.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  54, 595 minuter
  Beredning
  2004-10-14
  Justering
  2004-11-23
  Debatt
  2004-12-07
  Beslut
  2004-12-08
 • med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande

  Motion 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf8 av Bo Könberg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2004/05:28 Bostadsersättning för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en genomgripande
  Inlämnad
  2004-11-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro

  Motion 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf4 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 2004/05:21 Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro Sammanfattning Folkpartiet motsätter sig regeringens förslag om att ge arbetsgivarna ett ökat kostnadsansvar för anställda som är sjukskrivna. Förslaget äventyrar redan svaga gruppers
  Inlämnad
  2004-11-03
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2004/05:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): 8 avslag
 • Jobb i stället för bidrag - liberal politik inom alliansen för 300 000 nya jobb - Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion

  Motion 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Fi232 av Lars Leijonborg m.fl. fp Jobb i stället för bidrag liberal politik inom alliansen för 300 000 nya jobb Folkpartiet liberalernas ekonomisk-politiska motion 1 Inledning: Jobb i stället för bidrag 1.1 Med Alliansen för ett Sverige i arbete Folkpartiet har tillsammans med Moderaterna,
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2004/05:FiU1 2004/05:NU1 2004/05:NU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): 22 avslag
 • Underhållsbidrag och underhållsstöd

  Motion 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sf364 av Bo Könberg m.fl. fp Underhållsbidrag och underhållsstöd Sammanfattning Utformningen av systemet för samhällets stöd till barn till särlevande föräldrar har under årens lopp varit föremål för en rad av utredningar och reformeringsförslag. Frågan är till sin karaktär tekniskt komplicerad.
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2004/05:LU10 2004/05:SfU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

  Motion 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2004/05:Sk454 av Lars Leijonborg m.fl. fp Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution 1 Sammanfattning Skattesystemet måste reformeras för att öka den svenska ekonomins förmåga till långsiktigt uthållig tillväxt. För att uppnå detta vill Folkpartiet liberalerna bl.a. att: Enkelheten i skatteskalorna
  Inlämnad
  2004-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  2004/05:AU1 2004/05:FiU1 2004/05:SkU1 2004/05:SkU19 2004/05:SkU20 2004/05:SkU21 2004/05:SkU22 2004/05:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): 17 avslag

Filter

Valda filter