Jan-Olof Franzén (M)

Född år
1935
Avliden
31 mars 2018

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-01-13 – 1998-10-05

Skatteutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Försvarsutskottet

Suppleant
1992-01-16 – 1994-10-01

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1992-01-16 – 1994-10-01

Bostadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1992- Suppleant i Försvarsutskottet 91/92-93/94, Jordbruksutskottet 91/92-93/94 och Bostadsutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Skatteutskottet 94/95-97/98.

Bostadsort

Skruv

Utbildning

Lantbrukare i Tjockeboda, Skruv.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Lessebo högerförening/moderata förening, ordförande 62-, och Kronobergs länsförbund av Moderata samlingspartiet, 1:e vice ordförande 67-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Kronobergs läns skogsvårdsstyrelse, länstrafikstyrelse och länsvägnämnd. Nämndeman i tingsrätt och länsrätt 83-88.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Lessebo kommunfullmäktige 74-. Ledamot av kommunstyrelsen 83-88. Ledamot av skolstyrelsen 71-88 och valberedningen 82-85. - Ledamot av Ljuders kyrkofullmäktige 65-. - Ledamot av Kronobergs läns landsting 92-94.

Föräldrar

Lantbrukaren Karl-Elis Fransson och Hedvig Viktoria Adolfsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet förbättras, särskilt för dessa företag. Denna utsaga

  Inlämnad
  1998-05-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Den föreslagna lagen bygger till stor del på Skatteflyktskommitténs slutbetänkande. Till följd av en omfattande kritik som framförts vid remissbehandlingen avviker emellertid

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 rs ekonomiska v�rproposition Inneh�ll 1 Att kunna leva p�sin l�n en social skattepolitik

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi48 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen anger regeringen att man på skatteområdet bör överväga särskilda insatser för att ytterligare stimulera entreprenörskap och företagande.Regeringen skriver vidare att: Möjliga

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi37 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi37 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. Regeringens misslyckade bostadspolitik har lett till stora problem på bostadsmarknaden. På vissa orter är bostadsbristen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

  Motion 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor Förhöjd energiskatt för elpannor kostar mer än det inbringar Regeringen föreslår att en förhöjd energiskatt skall tas ut för elektrisk kraft som förbrukas i elpannor

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.

  Motion 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. Kontrolluppgiftsskyldighet för köp men ej för reavinst Skattekontrollutredningen föreslog att värdepappersinstitut skall lämna kontrolluppgift om reavinst och realförlust

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen lägger regeringen fram förslag som avser att förbättra konstnärernas villkor. Förslagen berör olika delar av kulturlivet. Den här motionen behandlar i första hand möjligheterna för konstnärer

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m.

  Motion 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo50 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Inledning Moderata samlingspartiet har i partimotionen 1997/98:JoU32 lämnat synpunkter på regeringens förslag till miljöbalk i propositionen 1997/97:45. Partimotionen är mycket omfattande

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m.

  Motion 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo45 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. I propositionen föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få möjlighet att föreskriva att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför information

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen

  Motion 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo54 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Propositionens syfte är att lägga fast riktlinjerna för Sveriges agerande när det gäller att förändra jordbruks- och livsmedelspolitiken

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:JoU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar

  Motion 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo40 av Göte Jonsson m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m. fl. lagar Förslaget innebär bl.a. att regeringen får ökade möjligheter att ta ut avgifter från jordbruksföretagen för att täcka myndigheternas kostnader. Moderata samlingspartiet anser att utvecklingen

  Inlämnad
  1998-02-20
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:JoU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.

  Motion 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. 1 Skatter som bör omfattas av förhandsbeskedsinstitutet Regeringen föreslår att förhandsbeskedsinstitutet skall utvidgas till att gälla även fastighetsskatt. Flera remissinstanser

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn

  Motion 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn Regeringen har i en skrivelse till riksdagen aviserat en ändring av den s.k. koncernregeln 2 4 mom. tionde stycket

  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m.

  Motion 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo8 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:46 Ändringar i hyreslagen m.m. 1 Inledning Hyreslagen tillkom i slutet av 1960-talet, bl.a. för att ersätta hyresregleringslagen. Trots att hyreslagen infördes kom den aldrig att ersätta hyresregleringslagen. Orsaken var att man

  Inlämnad
  1998-01-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • bidragsrätter

  Skriftlig fråga 1997/98:535 av Franzén, Jan-Olof (m)

  Fråga 1997/98:535 av Jan-Olof Franzén m till jordbruksministern om bidragsrätter En mindre lantbrukare med 15 stycken bidragsrätter för am- och dikor, har av misstag helt enkelt glömt bort att hos Jordbruksverket begära utbetalning av sina bidragsrätter för år 1997. Han har från Jordbruksverket erhållit en skrivelse

  Inlämnad
  1998-03-09
  Besvarare
  jordbruksminister Annika Åhnberg (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk25 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Regeringen föreslår att det skall bli lättare för den som startar näringsverksamhet att få en F-skattsedel. Enligt regeringens förslag till ändring i 4:e kapitlet i skattebetalningslagen 1997:483

  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag

  Motion 1997/98:Bo3 av Knut Billing m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo3 av Knut Billing m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:37 Fortsatt tillämpning av vissa bestämmelser om allmännyttiga bostadsföretag Regeringens förslag syftar till att slå vakt om den socialistiska dogmen att bostäder skall ägas kollektivt. Kommuner som väljer att privatisera eller

  Inlämnad
  1997-11-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

  Motion 1997/98:Sk22 av Gun Hellsvik m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk22 av Gun Hellsvik m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:11 Sveriges tillträde till CIS-konventionen och en ny lag om register i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet 1 Sammanfattning Regeringen föreslår att riksdagen skall godkänna konventionen om användning av informationsteknologi

  Inlämnad
  1997-10-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter