Jan Bergqvist (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
pol.mag.
Född år
1939
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1984-12-20 – 2002-09-30
Ledig
1984-11-19 – 1984-12-19
Ordinarie
1981-11-16 – 1984-11-18
Ledig
1981-10-13 – 1981-11-15
Ordinarie
1980-12-21 – 1981-10-12
Ledig
1980-11-20 – 1980-12-20
Ordinarie
1976-10-03 – 1980-11-19

Skatteutskottet

Suppleant
1988-10-19 – 1991-09-29
Ordförande
1988-10-02 – 1988-10-18
Ordförande
1985-09-29 – 1988-10-01

Finansutskottet

Ordförande
1998-10-13 – 2002-09-30
Vice ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Suppleant
1988-11-07 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02
Suppleant
1976-10-03 – 1979-09-29

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Europarådets svenska delegation

Ordförande
1998-12-02 – 2002-12-31
Ordförande
1994-10-19 – 1998-12-01
Ledamot
1994-10-17 – 1994-10-18

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Riksbanksfullmäktige

Ledamot
1985-09-29 – 1994-10-02

Utrikesnämnden

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 2002-09-30
Ledamot
1985-09-29 – 1994-10-02
Suppleant
1982-10-03 – 1985-09-29

Valberedningen

Ledamot
1988-10-02 – 1998-10-05

Nordiska rådets svenska delegation

Ledamot
1994-10-17 – 1995-11-07

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-09

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1969- Suppleant i Konstitutionsutskottet 69-72 och 91/92-93/94, Allmänna beredningsutskottet 70, Jordbruksutskottet 71-78/79, Utrikesutskottet 76/77-78/79, Skatteutskottet 88/89-90/91 och Finansutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Konstitutionsutskottet 73-76, Utrikesutskottet 79/80-84/85, Skatteutskottet 85/86-87/88, ordförande 85/86-87/88, och Finansutskottet 94/95-, ordförande 94/95-. Suppleant i Utrikesnämnden 82/83-84/85 och Riksdagens förvaltningsstyrelse 91/92-93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91 och 94/95-, Riksbanksfullmäktige 85/86-93/94, Utrikesnämnden 85/86-, Talmanskonferensen 85/86-98/99, Valberedningen 88/89-, Nordiska rådets svenska delegation 94/95- och Europarådets svenska delegation 94/95-, ordförande 94/95-. Ledamot av styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 74-80. Ledamot av riksdagsutredningen 90-94 och riksdagskommittén 98-. - Ledamot av s-gruppens styrelse 85-, andre vice gruppledare 85-86, förste vice gruppledare 86-88, gruppledare 88-94.

Bostadsort

Västra Frölunda

Utbildning

Studentexamen 59. Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 64, politices magister 67. Lärare vid Fackliga aftonskolan i Göteborg, Göteborgs yrkesskolor, Göteborgs handelsgymnasium och Göteborgs universitet 64-68. Sakkunnig i Statsrådsberedningen 71-73.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Post- och kreditbankens västra region 82-85, Försäkringsbolaget Volvia 85-88, Apoteket AB 99-, ordförande 99-. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs förenade studentkårer, vice ordförande 65. Ledamot av styrelsen för föreningen Internationella folkhögskolan, ordförande 69-74, stiftelsen Världshorisont, ordförande 82-86, och Svenska FN-förbundet, ordförande 82-86. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs arbetarekommun 78-93 och Göteborgs distrikt av Sveriges socialdemokratiska parti 93-. - Ledamot av Arbetarrörelsens Fredsforum 84-91 och Arbetarrörelsens Fredsforum i Göteborg, ordförande 84-88.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av nämnden för miljövårdsteknik 71-73, miljödatanämnden, ordförande 74-82, programrådet för radioaktivt avfall 75-80, safeguardnämnden vid statens kärnkraftinspektion 75-79, Svenska Unescorådet 76-83 och dess arbetsutskott 78-83, beredningen för u-landsinformation 82-86, forskningsrådsnämnden, vice ordförande 83-85, delegationen för internationella fredsåret 85-86, ordförande 85-86, miljövårdsberedningen 96-, ordförande 96-, Miljömålsrådet 02-, ordförande 02-. FN-delegat 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 och 84. Ledamot av styrelsen för Göteborgs högskoleregion 77-80, styrelsen för u-landsforskning 83-85, statistiska centralbyrån 83-85 och polarforskningssekretariatet, ordförande 84-90. - Ledamot av utredningen om kostnaderna för miljövården 71-78, nationalkommittén för FN:s befolkningskonferens 72-74, utredningen om radioaktivt avfall 73-76, utredningen om utländska övertaganden av svenska företag 73-78, samarbetskommittén för långtidsmotiverad forskning 74-77, 1974 års trädgårdsnäringsutredning 74-79, utredningen om säkerhetsåtgärder m m i skatteprocessen 79-84, Sydafrikakommittén 81-84, beredningen för information om freds- och nedrustningssträvandena, ordförande 83-86, beredningen för FN:s befolkningskonferens 1984, ordförande 83-84, UNICEF-kommittén, vice ordförande 84-86, realränteskattekommittén 85-86, ordförande 85-86, kommittén om företagsbeskattningen 86-88, kommittén med uppdrag att göra en översyn av inkomstskattesystemet 87-89, kommittén för ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 88-90, ordförande 88-90, kommunalekonomiska kommittén 90-91, riksbanksutredningen 92-93, nationalkommittén för FN:s konferens om befolkning och utveckling 1994 92-94, skatteväxlingskommittén 95-97, ordförande 96-97, miljövårdsberedningen 96-, ordförande 96-, miljömålskommittén 98-00, ordförande 98-00, nationalkommittén för Europarådets femtioårsjubileum 98-99, ordförande 98-99, och egendomsskattekommittén 02-, ordförande 02-. Särskild utredare i miljöräkenskapsutredningen 90-91.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs stads turistberedning 67-70.

Föräldrar

Kommunaltjänstemannen Gunnar John Konrad Bergqvist och skolsköterskan Judit Kristina (Stina) Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Riktlinjer för den ekonomiska politikenoch budgetpolitiken(prop. 2001/02:100, skr. 2001/02:101)

  Betänkande 2001/02:FIU20

  Riksdagen godkände regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om inriktningen för den ekonomiska politiken, budgetpolitiken och skattepolitiken. Inriktningen är full sysselsättning, ett offentligt överskott om 2 % av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel och prisstabilitet. Riksdagen beslutade
  Behandlade dokument
  6
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  55, 72 minuter
  Beredning
  2002-05-14
  Justering
  2002-05-30
  Debatt
  2002-06-13
  Beslut
  2002-06-13
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsramar  och  beräkning   avstatsinkomsterna, m.m.

  Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.

  Betänkande 2001/02:FIU1

  Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om ramar för statsbudgetens 27 utgiftsområden och en beräkning av statsbudgetens inkomster för budgetåret 2002, med undantag för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar. Ramen för 2002 för utgiftsområde 23 sänks
  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  19
  Reservationer
  26 
  Anföranden och repliker
  116, 442 minuter
  Beredning
  2001-10-16
  Justering
  2001-11-09
  Debatt
  2001-11-21
  Beslut
  2001-11-21
 • Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé

  Motion 2001/02:Kr251 av Jan Bergqvist och Hans Hoff (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr251 av Jan Bergqvist och Hans Hoff s Stiftelsen Västsvensk Konservatorsateljé Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att inom ramen för statens insatser för att bevara kulturarvet finna vägar till en stabilare
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Återställning av Dagmarpengar

  Motion 2001/02:Sf375 av Jan Bergqvist m.fl. (s, v, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf375 av Jan Bergqvist m.fl. s, v, mp Återställning av Dagmarpengar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att medlen för finansiell samordning återförs till respektive utgiftsområde och anslag enligt vad som anförs i motionen. Motivering I budgetpropositionen för 2002 har 100
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU1 2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Transport i Västsverige

  Motion 2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:T300 av Lisbet Calner m.fl. s Transport i Västsverige Sammanfattning Infrastrukturen har varit ett eftersatt område det senaste decenniet. Uteblivna investeringar och anslag till underhåll har satt sina tydliga spår i hela landet, inte minst i Västra Götaland. För att kunna svara upp mot
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Barnens rättssäkerhet i samhället

  Motion 2001/02:Ju302 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju302 av Hans Hoff och Jan Bergqvist s Barnens rättssäkerhet i samhället Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samlad strategi för att öka barnens rättssäkerhet i samhället. Motivering Enligt uppgift polisanmäls varje
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU7
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Förbättring av meddelarfriheten och meddelarskyddet

  Motion 2001/02:K215 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:K215 av Jan Bergqvist s Förbättring av meddelarfriheten och meddelarskyddet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att på olika sätt förbättra meddelarfriheten och meddelarskyddet så att de kan bli ett ännu starkare
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU38
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Konsumenternas ställning på finansmarknaden

  Motion 2001/02:Fi257 av Jan Bergqvist m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi257 av Jan Bergqvist m.fl. s Konsumenternas ställning på finansmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att stärka konsumenternas ställning på finansmarknaden. Motivering Jag känner mig lurad och föraktad.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Insatser mot svartarbete

  Motion 2000/01:Sk822 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk822 av Hoff, Hans s Insatser mot svartarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med en samlad strategi för att motverka svartarbete. Motivering Eftersom den svarta sektorn per definition ligger utanför den del av ekonomin som är synlig
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Förskrivning av narkotiska preparat

  Motion 2000/01:So537 av Hans Hoff och Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:So537 av Hoff, Hans s Förskrivning av narkotiska preparat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ändring i disciplinpåföljdslagen. Motivering Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämd HSAN utreder anmälningar mot hälso-
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillväxt och välfärd i Västsverige

  Motion 2000/01:T230 av Britt Bohlin m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2000/01:T230 av Bohlin, Britt s Tillväxt och välfärd i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om fler utbildningsplatser till Västsverige.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  39
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:KrU6 2000/01:TU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (39 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • Lagrådet

  Motion 1998/99:K229 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:K229 av Jan Bergqvist s Lagrådet Lagrådet spelar en viktig roll i Sveriges lagstiftningsarbete. Det har främst till uppgift att granska viktiga lagförslag innan regeringen lägger fram dem för riksdagen. Men även ett riksdagsutskott kan be Lagrådet yttra sig innan riksdagen tar slutlig
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Meddelarskyddet

  Motion 1998/99:K216 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:K216 av Jan Bergqvist s Meddelarskyddet Se här är det en som förskingrat och här är det en som dränkt sej. Och här är det en som slingrat sej undan lagen och hängt sej. Och här är det senaste mordet: Mördarens kniv är funnen Den var litet rostig i bladet och hittades nere i brunnen. Och
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:KU17
 • Beteckningen Europeiska rådet

  Motion 1998/99:U502 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:U502 av Jan Bergqvist s Beteckningen Europeiska rådet Nästa år har Europarådet verkat i 50 år för ett Europa grundat på demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för rättsstatens principer. Sverige tillhörde grundarna när Europarådets stadgar undertecknades av tio västeuropeiska stater
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:UU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Villkoren för den äldre arbetskraften

  Motion 1998/99:A213 av Arne Kjörnsberg och Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:A213 av Arne Kjörnsberg och Jan Bergqvist s Villkoren för den äldre arbetskraften Dan Andersson är LO-ekonom. Han är starkt präglad av sin uppväxt i textil- och konfektionsarbetarstaden Borås. Han drivs av intellektuell nyfikenhet och rättvisepatos. Hans verksamhet inom fackföreningsrörelsen
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:AU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensverket

  Motion 1998/99:N210 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1998/99:N210 av Jan Bergqvist s Konkurrensverket En väl fungerande konkurrens är en nödvändig förutsättning för en gynnsam utveckling av en marknadsekonomi som den svenska. Eftersom det ständigt förekommer försök till konkurrensbegränsningar till nackdel för konsumenterna är det en viktig uppgift
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:NU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Utveckling av Konkurrensverket

  Motion 1997/98:N214 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N214 av Jan Bergqvist s Utveckling av Konkurrensverket En väl fungerande konkurrens är en nödvändig förutsättning för en gynnsam utveckling av en marknadsekonomi som den svenska. Eftersom det ständigt förekommer försök till konkurrensbegränsningar till nackdel för konsumenterna är det en
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förslag till ändringar i kommunallagen

  Motion 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K527 av Marianne Carlström m.fl. s Förslag till ändringar i kommunallagen Under de sista 15 åren har en rad uppgifter förts från såväl staten som landstingen till primärkommunerna. Det har funnits en direkt politisk vilja att föra ut beslut för att hitta lokala lösningar. Detta innebär också
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skattekontroll

  Motion 1997/98:Sk801 av Jan Bergqvist (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk801 av Jan Bergqvist s Skattekontroll Under senare tid har det på den svenska försäkringsmarknaden smusslats fram nya upplägg av kapitalförsäkringar i syfte att undgå skatt. I en del fall är det fråga om direkta brott mot gällande skattelagar. I andra fall handlar det om tveksamma övertolkningar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Drogbekämpning

  Motion 1997/98:So626 av Hans Hoff m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So626 av Hans Hoff m.fl. s Drogbekämpning På fem år har andelen unga som prövat narkotika fördubblats i Sverige från fyra till åtta procent. Narkotikahandlarna har på senare tid intensifierat sina ansträngningar att rekrytera nya missbrukare bland ungdomar. På olika sätt försöker de få drogerna
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter