Ingrid Sundberg (M)

Född år
1925
Avliden
19 december 2021

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1966-91. Suppleant i Jordbruksutskottet 66-73 och Statsutskottet 69-70. Ledamot av Utbildningsutskottet 71-75/76, Utrikesutskottet 76/77-82/83 och Kulturutskottet 82/83-90/91, ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Valberedningen 76/77-78/79, Talmanskonferensen 77/78-81/82 samt Utrikesnämnden 79/80-80/81 och 82/83-84/85. Ledamot av Krigsdelegationen 76/77-87/88, Nordiska rådets svenska delegation 76/77-87/88, Valberedningen 79/80-90/91 och Talmanskonferensen 82/83-90/91. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 76/77-87/88, vice gruppledare 77/78, 2:e vice gruppledare 79/80-80/81. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 66-90/91, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 82/83-90/91.

Bostadsort

Bjuv, senare Skanör

Utbildning

Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 51-52. Lärare 53-59.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Carnegie Investment 74-82, PK-bankens/Nordbankens södra region 76-95, Humanistiska läroverket i Sigtuna 76-93, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar/Hjärt-Lungfonden 76-, vice ordförande 83-95, Kema Nobel AB 80-84, Rädda Barnen 83-93 och Kronprinsessan Margaretas minnesfond 87-. - Ledamot av Europeiska kvinnounionens sociala kommitté, ordförande 65-70. Ordförande i unionens svenska kommitté 69 och svenska delegationen 74-78. - Ledamot av styrelsen för Högerns ungdomsförbund 54-60, 2:e vice ordförande 56-60, Malmöhus länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 60-85, 2:e vice ordförande 60-68, 1:e vice ordföradne 69-85. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 62-78. Ordförande i Högerpartiets länskvinnoråd i Malmöhus län 64-69.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Svenska Unescorådet 68-77 och delegationen för hybrid-DNA-frågor 80-84. Ledamot av styrelsen för Svenska Institutet 83-92 och konsthögskolan 88-94. FN-delegat 77, 78, 79 och 82. - Ledamot av 1968 års studiemedelsutredning 68-74, familjelagssakkunniga 69-81, nationalkommittén för FN:s befolkningskonferens 72-74, utredningen om kostnaderna för miljövården 75-78, gymnasieutredningen 76-81, nedrustningsdelegationen 77-83 och gen-etikkommittén 81-84.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Bjuvs barnavårdsnämnd 54-63, vice ordförande 59-63, och skolstyrelsen 56-79. - Ledamot av Vellinge kommunfullmäktige 91-.

Föräldrar

Direktören Carl Jacobsson och Brit Rundquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Musikalisk yrkesutbildning måste utgå från att den grundläggande musikalisk-tekniska färdigheten förvärvats redan under barn- och ungdomsåren medan
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning I propositionen föreslås att det statliga fraktstödet för film upphör med utgången av juni 1991 och att resurserna förs över till visningsnämnden vid Filminstitutet. I propositionen redovisas också avtalet
  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte

  Motion 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr11 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:78 Internationellt ungdomsutbyte Regeringens förslag Regeringen föreslår ett anslag till Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer LSU om 1 350 000 kronor. Vidare föreslås ett anslag till Stiftelsen för internationellt
  Inlämnad
  1991-02-19
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KrU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Påföljd för innehav av narkotika för eget bruk

  Motion 1990/91:Ju647 av Elisabeth Fleetwood och Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju647 av Elisabeth Fleetwood och Ingrid Sundberg m Påföljd för innehav av narkotika för eget bruk I narkotikastrafflagen straffbeläggs nu under sex särskilda punkter olika förfaranden som utgör narkotikabrott. För narkotikabrott skall den dömas under förutsättning att gärningen sker uppsåtligen
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JuU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Dispens från moms vid införsel av föremål som tillhör det svenska kulturarvet

  Motion 1990/91:Sk638 av Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk638 av Ingrid Sundberg m Dispens från moms vid införsel av föremål som tillhör det svenska kulturarvet Enligt gällande lagstiftning krävs tillstånd från riksantikvarieämbetet för att få föra ut föremål som bedöms vara av stort värde för det svenska kulturarvet och som är mer än 100
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Slopade tullhinder för det nordiska kultursamarbetet

  Motion 1990/91:Sk631 av Ingrid Sundberg (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk631 av Ingrid Sundberg m Slopade tullhinder för det nordiska kultursamarbetet Sverige har, genom sitt beslut att söka medlemskap i den Europeiska gemenskapen, att se fram emot en avreglering av de regler som gäller för kulturutbyte mellan de olika medlemsländerna. Det är därför märkligt
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer

  Motion 1990/91:K240 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:K240 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:A809 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en svensk EG-anpassning vad gäller beslutsnivåer.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KU46
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet

  Motion 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta dock viktigt för att
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statlig garanti för svensk kultursatsning

  Motion 1990/91:Kr245 av Ingrid Sundberg m.fl. (m, fp, c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr245 av Ingrid Sundberg m.fl. m, fp, c Statlig garanti för svensk kultursatsning Det franska utrikesdepartementet har inbjudit Sverige att i Paris 1993 presentera en utställning rörande de fransk- svenska relationerna under 1700-talet, upplysningens tidevarv. De lokaler som ställs till
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Budgetfrågor på kulturområdet

  Motion 1990/91:Kr242 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr242 av Ingrid Sundberg m.fl. m Budgetfrågor på kulturområdet Inledning Moderata samlingspartiet anser att kulturpolitiken skall främja frihet, mångfald och kvalitet. Den får däremot inte bli ett instrument för partipolitiska strävanden eller kulturpolitiska moderörelser. Vi har i vår
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1990/91:KrU15 1990/91:KrU20 1990/91:KrU21 1990/91:KrU22 1990/91:KrU23 1990/91:KrU24 1990/91:KrU25 1990/91:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Skånes försvarsresurser

  Motion 1990/91:Fö419 av Per Stenmarck m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö419 av Per Stenmarck m.fl. m Skånes försvarsresurser Utvecklingen i Baltikum i början av 1991 visar att vi inte lever i ett lugnt hörn av världen. Risken för storkonflikter i Europa är förhoppningsvis liten inför framtiden. Men regionala konflikter är på flera håll fullt möjliga och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Idrottsplutoner

  Motion 1990/91:Fö418 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö418 av Bo Lundgren m.fl. m Idrottsplutoner Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om s.k. idrottsplutoner. Stockholm den 24 januari 1991 Bo Lundgren m Hugo Hegeland
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatter och idrott

  Motion 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk665 av Bo Lundgren m.fl. m Skatter och idrott Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär utredning om ideella föreningars möjlighet att erhålla avdragsrätt för erlagd mervärdeskatt på varor och tjänster i enlighet
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:SkU17 1990/91:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Tipstjänsts stöd till idrotten

  Motion 1990/91:Fi705 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi705 av Bo Lundgren m.fl. m Tipstjänsts stöd till idrotten Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Kr513 hemställs 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag som innebär att motsvarande en procent av AB Tipstjänsts omsättning överförs till idrottsrörelsen,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Lönebidragsanställda

  Motion 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A217 av Ingrid Sundberg m.fl. m Lönebidragsanställda Moderata samlingspartiet har i ett antal motioner under en följd av år begärt förslag om omvandling till fasta tjänster av arbetsuppgifter som utförs av lönebidragsanställda vid våra kulturinstitutioner. Vi har gjort detta i medvetande
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • EG och kvinnorna

  Motion 1990/91:A809 av Charlotte Cederschiöld m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A809 av Charlotte Cederschiöld m.fl. m EG och kvinnorna Innehåll 1. Regelsystemet3 2. Direktiv3 3. Utskott för kvinnornas rättigheter4 4. Jämställdhetsprogram4 4.1 Jämställdhetskommittén5 4.2 Expertgrupper5 4.3 Informationscentraler6 5. Bättre eller sämre6 6. Dålig ekonomi skadar kvinnor6
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad, m.m.

  Motion 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad, m.m. Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna 1 154 000 arbetar inom
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Det parlamentariska jämställdhetsarbetet

  Motion 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. m Det parlamentariska jämställdhetsarbetet I strävan att förändra attityder och få bort fördomar om vad som passar sigför män respektive kvinnor får man räkna med ett mödosamt arbete och en avsevärd tidsåtgång. Det krävs ett växelspel mellan attitydpåverkan och
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsförmedling och kulturverksamhet

  Motion 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A763 av Ingrid Sundberg m.fl. m Arbetsförmedling och kulturverksamhet I en tid av växande arbetslöshet hör kulturarbetarna till de hårdast drabbade. Nedläggning av fria teatergrupper har gjort många skådespelare arbetslösa. Också för bildkonstnärerna är arbetssituationen många gånger
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter