Inger Schörling (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Gävleborgs län
Titel
kulturgeograf
Född år
1946
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29
Ledamot
1990-05-04 – 1990-10-02
Suppleant
1989-03-17 – 1990-05-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Försvarsutskottet

Suppleant
1988-11-11 – 1991-09-29

Trafikutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-10-02

Utrikesutskottet

Suppleant
1990-10-03 – 1991-09-29

Lagutskottet

Suppleant
1989-03-17 – 1990-10-02

Krigsdelegationen

Ledamot
1988-10-17 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91 och Försvarsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-90/91 och Talmanskonferensen 88/89-90/91. - Gruppföreträdare 88-91. Ledamot av samordningsgruppen 88-91 och sammankallande internationella gruppen 91-93.

Bostadsort

Gävle

Utbildning

Folkhögskola 65-68. Affärsbiträde 68-70. Röntgenbiträde i Sverige 70-71 och i Östafrika 71-74. Kontorist 74-76. Sekreterare 77-80. Högskolestudier 79-80 och 83-84. Sekreterare/försäljare 80-83. Studier vid Uppsala universitet 83-85 och 85-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Kooperativ utveckling till 94, Kooperativ utveckling i Gävleborgs län 92- och Gävle Anamma ekonomisk förening, ordförande till 94. Ledamot av redaktionsgruppen för Kooperativa studiers årsbok. Ledamot av Halabjakommittén i Gävleborgs län, ordförande till 94. - Ledamot av styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Gävle 81- och Gävleborgs län 82-84.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Glesbygdsdelegationen 88-91. Ledamot av styrelsen för Glesbygdsmyndigheten 91-93, Länsstyrelsen i Gävleborgs län 92-98 och Ideella beredningen i civildepartementet 93. - Ledamot av grundlagsutredningen inför EG 91, demokratiutvecklingskommittén 95-96, nationalkommitten för förberedelser och genomförande av den sjunde europeiska konferensen om social ekonomi 99-01, Expert i grundlagsutredningen inför EG 92-93. Särskild utredare i utredningen om bidrag till kvinnoorganisationer 99-00.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Gävle kommunfullmäktige 85-88 och 91-94. Ledamot av byggnadsnämnden 92-.

Föräldrar

Hemmansägaren Anton Albrekt Wiklund och Thea Gustava Lindahl

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi48 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Vissa anslagsfrågor Information om Sveriges samarbete med EG De av regeringen föreslagna åtgärderna till informationsinsatser
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi47 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Bakgrund Det finns i dag bland vardagsmänniskor ett stigande intresse för livsmedel, som är producerat utan jordbruksgifter
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi39 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi39 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Innehållsförteckning Inledning 2 Sverige möjligheternas land 2 Naturen tål inte vår livsstil. Resursslöseri oroar forskare
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1990/91:FiU30 1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. (c, m, fp, v, s, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:So88 av Gunnar Björk m.fl. c, s, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor I proposition 1990/91:175 har regeringen lagt förslag till riksdagen om inrättande av ett statligt folkhälsoinstitut med huvuduppgift att på nationell nivå driva folkhälsofrämjande och
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1990/91:163 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1990

  Motion 1990/91:U18 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:U18 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av skr. 1990/91:163 Redogörelse för den svenska krigsmaterielexporten år 1990 En minskning av den internationella vapenmarknaden kan nu glädjande nog också avläsas på den svenska vapenexporthandeln. Regeringens redogörelse för utvecklingen
  Inlämnad
  1991-05-07
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  ----1990/91:UU24 1991/92:UU1
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering

  Motion 1990/91:A45 av Inger Schörling och Anna Horn af Rantzien (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:A45 av Inger Schörling och Anna Horn af Rantzien mp med anledning av prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering Inledning Vi lever i en snabbt föränderlig värld, där just snabbheten gör att vi får allt svårare att hinna med att se de direkta effekterna och i ännu större utsträckning
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:AU22
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund

  Motion 1990/91:T91 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:T91 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:158 Ett avtal mellan Sverige och Danmark om en fast förbindelse över Öresund 1. Inledning propositionen undermålig Regeringen föreslår i en mycket kortfattad proposition att riksdagen godkänner ett avtal om en fast förbindelse
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:TU31
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:K85 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Inledning Miljöpartiet de gröna har tillsammans med de övriga riksdagspartierna deltagit i den s.k. radio- och TV- beredningen som berett TV-reklamfrågan och vissa andra radio- och TV-politiska frågor.
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m.

  Motion 1990/91:Bo57 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo57 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:144 Vissa följdfrågor om ny bostadsfinansiering, m.m. Bakgrund Riksdagen beslöt i december 1990 att införa en ny bostadsfinansiering där det nuvarande räntebidragssystemet ersätts av en möjlighet att omfördela låneräntor över
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag

  Motion 1990/91:K48 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:K48 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:117 En ny kommunallag 1. Bakgrund Utvidgat kommunalt självstyre Den kommunala självstyrelsen har sedan länge varit en viktig princip i kommunallagen. De bärande elementen i den kommunala självstyrelsen är självbestämmanderätten
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1990/91:KU38
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A30 av Anna Horn af Rantzien m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:A30 av Anna Horn af Rantzien m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. Ur ett scenario av G.Adler-Karlsson, SvD 91 03 14 Inledning Brister finns ännu på många områden i vårt samhälle vad beträffar jämställdhet mellan män och kvinnor. Att skipa lagar för
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92

  Motion 1990/91:Fö7 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö7 av Inger Schörling m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:102 Verksamhet och anslag inom totalförsvaret under budgetåret 1991/92 Sammanfattning Följande förändringar föreslås i totalförsvarets budget: Miljoner kr Ändamål Plus Minus Netto Civil del: Vattenförsörjning m.m. civil
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  71
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1990/91:BoU22 1990/91:FöU8 1990/91:FöU9 1991/92:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (71 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo129 av Marianne Samuelsson och Inger Schörling (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo129 av Marianne Samuelsson och Inger Schörling mp med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. Om Norrlandsstödet Norrlandsjordbruket är av stor betydelse för livsmedelsförsörjningen i norra Sverige. Det är viktigt att vi även
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub132 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub132 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Sammanfattning5 1. Historisk bakgrund6 1.1 Gymnasieutredningen6 1.2 Gymnasiepropositionen6 1.3 Gymnasieutbildning för alla6 1.4 Stoffträngsel7 2.
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  70
  Utskottsberedning
  -----------------------------------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (70 yrkanden): , , 35 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Musikalisk yrkesutbildning måste utgå från att den grundläggande musikalisk-tekniska färdigheten förvärvats redan under barn- och ungdomsåren medan
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub97 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub97 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Bildning är större än utbildning.Folkbildningens grundläggande uppgifter är att ge människor ett rikare liv genom insikter och delaktighet i samhälls- och kulturlivet, att förändra samhället och fördjupa demokratin,
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr16 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr16 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd I regeringens budgetproposition 1990/91:100 Bilaga 10 hänvisar regeringen till rubr. proposition vad angår Filmstödet med uppgift att anmäla resultatet av de förhandlingar som sedan dess förts mellan staten, filmbranschen
  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N68 av Inger Schörling m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:N68 av Inger Schörling m. fl. mp med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken En målmedveten energipolitik 1. Innehåll Avsikten med denna motion är att område för område klarlägga Miljöpartiet de Grönas energipolitik. För varje område jämför vi den därefter med regeringens förslag
  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  172
  Utskottsberedning
  ---------------------------------------------------------------------------------------1990/91:NU35 1990/91:NU40 1990/91:SkU26
  Riksdagsbeslut
  (172 yrkanden): , , 87 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo93 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo93 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Miljöinriktat ekonomiskt beslutsunderlag.För att befrämja arbetet på en god livsmiljö är det viktigt att ha goda beslutsunderlag som belyser de miljömässiga konsekvenserna av olika handlingsalternativ på
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk56 av Claes Roxbergh m.fl. (mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk56 av Claes Roxbergh m.fl. mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T82 hemställs 1. att riksdagen beslutar att energiskatten för motorbrännolja i miljöklass 3, 2 och 1 fastställs till 700, 400 resp. 100
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter