Håkan Larsson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Jämtlands län
Titel
journalist
Född år
1950
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2006-10-02

Näringsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Riksbanksfullmäktige

Suppleant
2006-10-17 – 2014-10-14

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Miljövänlig el med vindkraft

  Miljövänlig el med vindkraft

  Betänkande 2005/06:NU21

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om miljövänlig el med vindkraft. Beslutet innebär bland annat att fastighetsskatten för vindkraftverk sänks från 0,5% till 0,2% och att den pågående satsningen på pilotprojekt ska fortsätta, där ökat fokus ska läggas på landsdelar med goda vindförutsättningar.
  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  1
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  42, 1 minuter
  Justering
  2006-06-01
  Debatt
  2006-06-13
  Beslut
  2006-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

  Forskning och ny teknik för framtidens energisystem

  Betänkande 2005/06:NU19

  Riksdagen beslutade om riktlinjerna för de långsiktiga energipolitiska insatserna kring forskning, utveckling, demonstration och kommersialisering på energiområdet. Verksamheten ska få långsiktiga förutsättningar och hanteras som övriga forskningsanslag i statsbudgeten. Uppföljning och oberoende utvärdering ska genomföras vart fjärde år som underlag för successiva revideringar av inriktning och mål. Energimyndigheten ska utifrån övergripande mål ha ansvaret för att utforma insatserna.
  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  19, 44 minuter
  Justering
  2006-05-19
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Debatt om förslag: Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

  Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden

  Betänkande 2005/06:NU18

  Elkunderna får en starkare ställning på energimarknaden från den 1 januari 2007. Det ska bland annat bli lättare att byta elleverantör. Elkunderna ska dessutom få bättre information om när deras elavtal går ut, och det ska bli lättare att hitta information om priser och villkor på elmarknaden. Riksdagen
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  13, 39 minuter
  Justering
  2006-05-11
  Debatt
  2006-06-01
  Beslut
  2006-06-02
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Pliktverkets regionkontor i Östersund

  Pliktverkets regionkontor i Östersund

  Interpellation 2005/06:352 av Larsson, Håkan (c)

  den 12 april Interpellation 2005/06:352 av Håkan Larsson c till försvarsminister Leni Björklund s Pliktverkets regionkontor i Östersund Med hänvisning till regeringens sparkrav har Pliktverkets generaldirektör fattat inriktningsbeslut om att verkets regionkontor i Östersund och Karlstad ska läggas ned. Verksamheten
  Inlämnad
  2006-04-12
  Besvarare
  Leni Björklund (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

  Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.

  Betänkande 2005/06:NU15

  Elproducenter får rätt att kräva ursprungsgarantier för el som framställts med användning av högeffektiv kraftvärme. Systemet liknar det system som redan finns för produktion av förnybar el. En ursprungsgaranti är ett dokument som är utfärdat av en myndighet och som anger att en viss mängd högeffektiv
  Behandlade dokument
  18
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 35 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-21
  Beslut
  2006-04-26
 • Stillbild från Debatt om förslag: Lärarutbildning och lärare

  Lärarutbildning och lärare

  Betänkande 2005/06:UbU16

  Riksrevisionen har granskat de insatser som staten genomför för att undervisningen i skolan ska bedrivas av lärare med rätt utbildning. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner från främst allmänna motionstiden 2005 om lärarutbildning och lärare.
  Behandlade dokument
  58
  Förslagspunkter
  40
  Reservationer
  41 
  Anföranden och repliker
  22, 88 minuter
  Justering
  2006-04-06
  Debatt
  2006-04-21
  Beslut
  2006-04-26
 • med anledning av prop. 2005/06:160 Moderna transporter

  Motion 2005/06:T18 av Håkan Larsson (c) och Camilla Sköld Jansson (v)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utformningen av statens stöd till kombiterminaler. Motivering Regeringen presenterade den 22 mars en transportpolitisk proposition: Moderna transporter proposition 2005/06:160. I propositionen behandlas bland annat
  Inlämnad
  2006-04-06
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2005/06:TU5
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Stillbild från Debatt om förslag: Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

  Riksrevisionens styrelses framställning angående bolagiseringen av Statens järnvägar

  Betänkande 2005/06:NU9

  Riksdagen sade nej till förslag från Riksrevisionens styrelse om hur eventuella framtida ombildningar av statlig verksamhet till bolag ska hanteras. Förslagen har lagts fram utifrån en granskning som Riksrevisionen gjort av bolagiseringen av Statens Järnvägar (SJ). Skälet till att förslaget avvisades var bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som Riksrevisionens styrelse tar upp.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  27, 79 minuter
  Justering
  2006-03-14
  Debatt
  2006-03-30
  Beslut
  2006-03-31
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Stöd till Sveriges norra inland

  Stöd till Sveriges norra inland

  Interpellation 2005/06:259 av Lindgren, Ulrik (kd)

  den 14 februari Interpellation 2005/06:259 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Ulrica Messing s Stöd till Sveriges norra inland Framtiden för inlandet i norra Sverige beskrivs ofta i negativa bilder. Jobben försvinner och människorna blir färre, äldre och sjukare. Men det finns även en positiv bild. Inlandet har
  Inlämnad
  2006-02-14
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018

  Nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018

  Interpellation 2005/06:283 av Bergström, Sven (c)

  den 2 mars Interpellation 2005/06:283 av Sven Bergström c till vice statsminister Bosse Ringholm s Nationell samling bakom svensk ansökan om vinter-OS 2018 Hela Sverige gläds med våra duktiga vinterolympier som medverkat till Sveriges bästa OS genom tiderna. Sju guld, två silver och fem brons placerade Sverige på
  Inlämnad
  2006-03-02
  Besvarare
  Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Idrottsfrågor

  Idrottsfrågor

  Betänkande 2005/06:KrU8

  Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 och 2005 om idrottsfrågor. Motionerna handlar om folkhälsa, breddidrott, näridrottsplatser, tolerans- och etikfrågor, Handslaget, idrottsföreningars ekonomiska förutsättningar, sponsring, sportskytte, OS, internationella idrottsevenemang och idrottsfrågor inom EU.
  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  12
  Reservationer
  10 
  Anföranden och repliker
  45, 140 minuter
  Justering
  2006-02-07
  Debatt
  2006-03-09
  Beslut
  2006-03-15
 • med anledning av redog. 2005/06:RRS17 Riksrevisionens styrelses redogörelse angående statens insatser för lärarkompetens

  Motion 2005/06:Ub10 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, fp, c)

  1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förtydliga skollagens kompetenskrav. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av akademisk fortbildning för lärare. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening
  Inlämnad
  2006-03-06
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2005/06:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): 13 avslag
 • Kollektivtrafik i glesbygd

  Interpellation 2005/06:278 av Larsson, Håkan (c)

  den 27 februari Interpellation 2005/06:278 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing s Kollektivtrafik i glesbygd Länstrafikbolagen i de nordligaste länen har haft en svår ekonomisk situation under senare år. Detta har lett till omfattande neddragningar av kollektivtrafiken i glesbygd. I Jämtlands län har
  Inlämnad
  2006-02-27
  Besvarare
  Ulrica Messing (S)
 • Situationen i Uzbekistan

  Skriftlig fråga 2005/06:808 av Larsson, Håkan (c)

  den 18 januari Fråga 2005/06:808 av Håkan Larsson c till utrikesminister Laila Freivalds s Situationen i Uzbekistan I maj förra året inträffade en massaker i staden Andizjan i östra Uzbekistan. Hundratals människor, ingen vet säkert hur många, sköts ihjäl av uzbekistansk militär i samband med en fredlig demonstration.
  Inlämnad
  2006-01-18
  Besvarare
  Laila Freivalds (S)
 • Utredning om övergrepp inom den sociala barnavården

  Skriftlig fråga 2005/06:705 av Larsson, Håkan (c)

  den 21 december Fråga 2005/06:705 av Håkan Larsson c till statsrådet Morgan Johansson s Utredning om övergrepp inom den sociala barnavården I dag står det klart att det förekom kränkningar och övergrepp på barnhem runtom i Sverige under lång tid på 1900-talet. Mer än 100 000 svenskar har någon gång under sitt liv
  Inlämnad
  2005-12-21
  Besvarare
  Morgan Johansson (S)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

  Stöd för konvertering från direktverkande elvärme och oljeuppvärmning i bostadshus

  Betänkande 2005/06:NU8

  Den bostadsägare som byter ut sin oljepanna mot en förnybar energikälla kommer att få ett så kallat konverteringsstöd. Det samma gäller för den som byter från direktverkande elvärme till en förnybar energikälla. Riksdagen har godkänt regeringens konverteringsförslag. Stödet ska ges för konvertering till
  Behandlade dokument
  7
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 36 minuter
  Beredning
  2005-12-01
  Justering
  2005-12-07
  Debatt
  2005-12-16
  Beslut
  2005-12-16
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Utgiftsområde 15 Studiestöd

  Betänkande 2005/06:UbU2

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till studiestöd för 2006. Anslagen till studiehjälp och studiemedel anpassas till det förväntade studerandeantalet. Bland annat ökar antalet platser i högskolan och i den kvalificerade yrkesutbildningen under 2006. Det nyligen
  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  11, 34 minuter
  Justering
  2005-11-24
  Debatt
  2005-12-08
  Beslut
  2005-12-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

  Betänkande 2005/06:UbU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till utbildning och universitetsforskning för 2006. Statsbidraget till personalförstärkningar höjs till 2 miljarder kronor. Målet med stödet är att öka personaltätheten samt ge förutsättningar för att minska barngruppernas storlek
  Behandlade dokument
  130
  Förslagspunkter
  40
  Reservationer
  28 
  Anföranden och repliker
  116, 482 minuter
  Justering
  2005-11-22
  Debatt
  2005-12-08
  Beslut
  2005-12-14
 • med anledning av prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

  Motion 2005/06:Ub5 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommen med förslag på hur den nuvarande diskrimineringslagstiftningen skulle kunna breddas och vidgas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en diskrimineringslagstiftning som gäller alla människor i Sverige. Riksdagen
  Inlämnad
  2005-11-10
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2005/06:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 7 avslag
 • med anledning av prop. 2005/06:16 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

  Motion 2005/06:T8 av Sven Bergström m.fl. (c)

  Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel. Riksdagen godkänner, med ändring av regeringens förslag, att det vägledande målet för användningen av biodrivmedel och andra förnybara drivmedel i Sverige fr.o.m. år 2010 skall vara att sådana drivmedel
  Inlämnad
  2005-11-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2005/06:TU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag

Filter