Birgitta Rydle (M)

Född år
1928
Avliden
2 november 2012

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1989-01-17 – 1989-10-03
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-02 – 1989-10-03
Suppleant
1988-01-17 – 1988-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1974, 1976-77. Rdl 1977-88, 1989-91. Suppl i Finansutskottet 74, Utbildningsutskottet 76/77-78/79 och 88/89, Utrikesutksottet 77/78-78/79 och Bostadsutskottet 88/89. Led av Kulturutskottet 79/80 samt Utbildningsutskottet 79/80-87/88 och 89/90-90/91. Suppl i Riksdagens revisorer 79/80-82/83 och Nordiska rådets svenska delegation 83/84-87/88. Led av Riksdagens revisorer 82/83-87/88. - Led av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 83/84-87/88.

Bostadsort

Västerhaninge

Utbildning

Folkskollärarexamen 49. Studier vid Stockholms universitet 59-62. Ämneslärare/adjunkt 65-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Stockholms länsförbund av Moderata kvinnoförbundet, ordf 71-85, Stockholms länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordf 75-83, Moderata kvinnoförbundet, 2:e vice ordf 78-81, 1:e vice ordf 81-87. Led av Moderata samlingspartiets partistyrelse 78-87.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för högskolan för lärarutbildning i Stockholm 77-90, vice ordf 77-90. och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 84-95. Led av Svenska unescorådet 86-95. - Led av utredningen om regional konsumentpolitisk verksamhet 76-78, integrationskommittén 78-82 och förskola-skolakommittén 81-85.

Kommunala uppdrag

Led av Västerhaninge kommunalfullmäktige 59-62 och 65-66. Led av socialnämnden 68-70, vice ordf 68-70. - Led av Haninge sociala centralnämnd 71-73. - Led av Stockholms läns landsting 74-77. Led av styrelsen för Västerhaninge folkhögskola 71-82, 1:e vice ordf 79-81.

Föräldrar

Sågverksarbetaren Erik Birger Wallén och småskolläraren Karin Lif

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:178 Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m.

  Motion 1990/91:Ub199 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub199 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:178 Överlämnande av uppgiften att fördela statsbidrag till folkbildningen m.m. Förslaget innebär att uppgiften att fördela statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund överförs till ett nybildat folkbildningsråd. Vi

  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Ub191 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub191 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition 1. Inledning Svensk utbildning måste på alla nivåer ha som mål att skapa förutsättningar för såväl den enskildes

  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:UbU12 1990/91:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:172 Godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet

  Motion 1990/91:Ub189 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub189 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:172 Godkännande av avtal mellan Sverige och den Europeiska ekonomiska gemenskapen avseende ERASMUS-programmet Svenska studenter och lärare på akademisk nivå ges med förslaget till avtal möjlighet att delta i utbytesprogrammet

  Inlämnad
  1991-05-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

  Motion 1990/91:Ub183 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub183 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. 1. Sammanfattning Bakom propositionens rubrik döljer sig förslaget att tidigarelägga skolstarten i Sverige. Moderata Samlingspartiet har länge krävt en tidigare skolstart, dock med helt andra

  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m.

  Motion 1990/91:Sf28 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf28 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m. Regeringens försök i föregående års budget att avskaffa reserabatterna för studerande avslogs av riksdagen. Denna bemyndigade i stället regeringen att ge CSN i uppdrag att förhandla

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub109 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub109 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning 1. Inledning Den bildningsverksamhet som växte fram ur folkrörelserna innebar ett omfattande ideellt arbete. Studier blev tillgängliga för alla på ett nytt sätt. Viljan till förkovran krävde omfattande

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  ---------------1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Kr19 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr19 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Ub109 hemställs att riksdagen beslutar att länsbildningsförbunden skall vara en del av folkbildningen och erhålla medel på samma sätt som övriga

  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1990/91:Ju615 av Jerry Martinger m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ju615 av Jerry Martinger m.fl. m Snatteri Inledning Butiksstölder och annan brottslighet med anknytning till handeln utgör ett stort samhällsproblem. Många företag drabbas hårt både ekonomiskt och från trivsel- och säkerhetssynpunkt. I denna motion behandlas problemet med snatterier,

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:JuU10
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m.

  Motion 1990/91:Jo815 av Alf Wennerfors m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo815 av Alf Wennerfors m.fl. m Skärgårdsbornas rätt till fiske, m.m. Stockholms skärgård omfattar 25 000 öar, holmar och skär. Stockholms skärgård och dess unika natur torde ha få motsvarigheter utanför Norden. Våra skärgårdar har fått sin prägel av människors arbete under århundraden.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet

  Motion 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A268 av Elisabeth Fleetwood m.fl. m Flexibelt uttag av arbetstid under olika perioder i livet Att kunna anpassa uttaget av arbetstid efter familjens och barnens behov är en mycket viktig fråga för föräldrar till små barn. Även under andra perioder av livet är detta dock viktigt för att

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Upphävande av lagen om byggnadstillstånd

  Motion 1990/91:Bo234 av Görel Bohlin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo234 av Görel Bohlin m.fl. m Upphävande av lagen om byggnadstillstånd Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T248 hemställs att riksdagen upphäver lagen om byggnadstillstånd m.m. 1971:1204Stockholm den 25 januari 1991 Görel Bohlin m Lars Tobisson m Alf Wennerfors

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försvaret av Storstockholmsområdet

  Motion 1990/91:Fö423 av Inger Koch m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fö423 av Inger Koch m.fl m Försvaret av Storstockholmsområdet Inledning Försvaret av Storstockholmsområdet har av naturliga skäl en strategisk betydelse för försvaret av hela Sverige. Landets ledning finns i Stockholm. Befolkningskoncentrationen i Storstockholmsområdet är vidare av den

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FöU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Naturresurslagens tillämpning på skärgårdsområden

  Motion 1990/91:Bo542 av Alf Wennerfors m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo542 av Alf Wennerfors m.fl. m Naturresurslagens tillämpning på skärgårdsområden Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Jo815 hemställs att riksdagen hos regeringen begär åtgärder i syfte att ännu tydligare än vad som hittills skett för kommunerna klarlägga

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvinnors arbetsmarknad, m.m.

  Motion 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A807 av Gullan Lindblad m.fl. m Kvinnors arbetsmarknad, m.m. Måste kvinnor vara offentliganställda Kvinnor arbetar utom hemmet nästan lika mycket som männen. Men det är stor skillnad på mäns och kvinnors arbetsmarknad och lönevillkor Nästan 60 procent av kvinnorna 1 154 000 arbetar inom

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Det parlamentariska jämställdhetsarbetet

  Motion 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:A806 av Görel Bohlin m.fl. m Det parlamentariska jämställdhetsarbetet I strävan att förändra attityder och få bort fördomar om vad som passar sigför män respektive kvinnor får man räkna med ett mödosamt arbete och en avsevärd tidsåtgång. Det krävs ett växelspel mellan attitydpåverkan och

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt betygssystem

  Motion 1990/91:Ub225 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub225 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Ett nytt betygssystem 1. Inledning Skolans viktigaste uppgift är att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Undervisningen skall bedrivas så att varje elev ställs inför uppgifter som stimulerar vederbörande att utvecklas optimalt. Betyg är

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU19 1991/92:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Statens skolhandikappinstitut

  Motion 1990/91:Ub215 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub215 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Statens skolhandikappinstitut I budgetpropositionen föreslås att statens skolhandikappinstitut skall lokaliseras till Härnösand. Regeringen anser inte att det finns skäl för en samlokalisering med skolverket utan att regionalpolitiska skäl skall vara

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Högstadiet

  Motion 1990/91:Ub211 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub211 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Högstadiet 1. Skolan skall ge kunskap Skolans huvuduppgift är att ge alla elever goda kunskaper och färdigheter. Skolan måste svara för att varje elev utvecklas maximalt efter sina förutsättningar. Att fokusera skolans mål på goda kunskaper och färdigheter

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  -------1990/91:UbU16 1990/91:UbU19 1991/92:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • En gymnasieutbildning för framtiden

  Motion 1990/91:Ub203 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub203 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m En gymnasieutbildning för framtiden 1. Sammanfattning Utbildning skall ge alla elever förutsättningar för pesonlig utveckling. I gymnasieskolan skall, enligt vår mening, eleverna förbereda sig antingen för högre studier eller för inträde på arbetsmarknaden.

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  28
  Utskottsberedning
  --------------1990/91:UbU16 1990/91:UbU7 1990/91:UbU9
  Riksdagsbeslut
  (28 yrkanden): , , 14 saknar beslutsinformation
 • Läxor i grundskolan

  Motion 1990/91:Ub202 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub202 av Ann-Cathrine Haglund m.fl. m Läxor i grundskolan Studier i andra länder påvisar mycket klara och positiva effekter av elevers hemarbete läxläsning. Läxläsningens betydelse kan uttryckas på många sätt. En jämförelse mellan läxläsning och socialgruppens påverkan visar att läxläsning

  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU19 1991/92:UbU4
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter