Annika Jonsell (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
juridikstuderande
Född år
1969
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1995-10-09 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
1995-01-10 – 1995-10-08
Ersättare
1994-10-02 – 1994-10-06

Socialutskottet

Suppleant
1995-01-16 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-04

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

  Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall erhålla

  Inlämnad
  1998-06-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SfU15
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Det är bara fler och växande företag som kan skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Regeringen har dock misslyckats med att göra de förändringar som behövs för att företagen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

  Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

  Motion 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Tandvårdsförsäkringen har de senaste tre åren varit föremål för flera förslag till ändringar från regeringen och ett antal utredningar. Vid ett tillfälle har dessutom regeringen förelagt

  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m.

  Motion 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf29 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:111 Reformerad förtidspension, m.m. Inledning Regeringen för i propositionen ett längre resonemang om behovet av ett reformerat förtidspensionssystem. Det handlar bl.a. om förändringar av beräkningen av förtidspensionens storlek,

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SfU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet

  Motion 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So19 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Regeringen föreslår att Handikappinstitutet ombildas till Hjälpmedelsinstitutet HI med staten, landstingen och kommunerna som gemensamma huvudmän. Vi ser förslaget som ett steg i rätt riktning.

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SoU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister

  Motion 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister Inledning I propositionen föreslår regeringen att det införs två nya former av register inom hälso- och sjukvården. Den ena formen föreslår regeringen skall benämnas hälsodataregister. Registren

  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m.

  Motion 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf28 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:131 Lagändringar med anledning av flyttning av viss verksamhet vid Riksförsäkringsverket till Söderhamn, m.m. I propositionen föreslår regeringen ett antal lagändringar med anledning av att Riksförsäkringsverkets yrkesskadeenhet

  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna

  Motion 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So6 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av Skr. 1997/98:79 Redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Regeringen redogör i skrivelsen för de insatser som vidtagits under 1990-talet särskilt riktade till barn. I skrivelsen konstaterar regeringen att den kommer att återkomma

  Inlämnad
  1998-03-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A8 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid I den del av propositionen som remitterats till Arbetsmarknadsutskottet, nämligen kap. 17, Jämställdhetslagen sexuella trakasserier i arbetslivet och arbetsgivarens ansvar, föreslår regeringen bl.a. att en definition av

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998

  Motion 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So4 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Regeringen redogör i skrivelsen för den överenskommelse som staten slutit med sjukvårdshuvudmännen angående ersättningar för

  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • invandrarpolitiken

  Skriftlig fråga 1997/98:715 av Jonsell, Annika (m)

  Fråga 1997/98:715 av Annika Jonsell m till statsrådet Pierre Schori om invandrarpolitiken En familj i Halmstad skall nu utvisas till Kina, enligt ett beslut av Invandrarverket. Familjen har bott i Sverige i sju år, båda makarna har bra inkomst och stabilt arbete, deras barn har vuxit upp i Sverige. Detta fall är bara

  Inlämnad
  1998-05-07
  Besvarare
  statsrådet Pierre Schori (S)
 • ALU-konkurrens med privat företagsamhet

  Skriftlig fråga 1997/98:409 av Jonsell, Annika (m)

  Fråga 1997/98:409 av Annika Jonsell m till arbetsmarknadsministern om ALU-konkurrens med privat företagsamhet I Forshaga kommun i Värmland har ett privatägt kafé tvingats i konkurs, utkonkurrerat av ett kafé i närheten som drivs i form av ALU-projekt. Det har, med offentliga subventioner, kunnat hålla lägre priser än

  Inlämnad
  1998-02-05
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • arbetslöshet i EU och Sverige

  Skriftlig fråga 1997/98:110 av Jonsell, Annika (m)

  Fråga 1997/98:110 av Annika Jonsell m till arbetsmarknadsministern om arbetslöshet i EU och Sverige Inför EU-toppmötet om arbetslöshet har diskussionen handlat om vilka metoder som är mest effektiva när det gäller att skapa nya arbeten och minska arbetslösheten. EU-kommissionen har för att sätta press på medlemsländerna

  Inlämnad
  1997-11-06
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd

  Motion 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sf15 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:36 Återkallelse av uppehållstillstånd I föreliggande proposition föreslår regeringen att utlänningslagens 2 kap. 9 dels justeras, dels får ett längre tillägg vad gäller möjligheten att utvisa utländska medborgare. I stort sett

  Inlämnad
  1997-11-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SfU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Huvudmannaskap för viss kollektivtrafik

  Motion 1997/98:T919 av Annika Jonsell (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:T919 av Annika Jonsell m Huvudmannaskap för viss kollektivtrafik Enligt lagen 1978:438 om huvudmannaskap för viss kollektivtrafik måste det i varje län finnas en huvudman som ansvarar för den lokala och regionala linjetrafiken för persontransporter. Dessa huvudmän är landsting och kommuner.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunala avgifter

  Motion 1997/98:So407 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So407 av Gullan Lindblad m.fl. m Kommunala avgifter Utgångspunkter Kommunernas kompetens Kommunernas uttag av egenavgifter inom olika omsorgsverksamheter har under senare år allt tydligare åskådliggjort en rad målkonflikter, som skapas av olika taxekonstruktioner. Utskottets behandling

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:SkU15 1997/98:SoU10 1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitik

  Motion 1997/98:So403 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So403 av Gullan Lindblad m.fl. m Handikappolitik Inledning I Sverige har det tidigare funnits en bred politisk enighet om att människor som har ett funktionshinder skall garanteras trygghet och välfärd även i tider av ekonomisk kris. I och med den politik som den socialdemokratiska regeringen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:SfU1 1997/98:SoU1 1997/98:SoU12 1997/98:SoU16 1997/98:TU10 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Tandvårdsreform inför sekelskiftet

  Motion 1997/98:So330 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So330 av Gullan Lindblad m.fl. m Tandvårdsreform inför sekelskiftet Bakgrund Regeringen redovisar i budgetpropositionen att utformningen av den framtida tandvårdsförsäkringen skall utredas på nytt. Avsikten är att riksdagen skall föreläggas en proposition om ny inriktning på tandvårdsförsäkringen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:SoU1 1997/98:SoU25
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • En ny läkemedelsförsäkring

  Motion 1997/98:So329 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So329 av Gullan Lindblad m.fl. m En ny läkemedelsförsäkring Inledning I regeringens proposition 1996/97:27 föreslogs stora principiella förändringar av den tidigare gällande läkemedelsförmånen. Den mest långtgående förändringen var att kostnadsansvaret för läkemedel överfördes till landstingen.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter