Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbjudet miljögift

  Förbjudet miljögift

  Interpellation 2007/08:795 av Ohlsson, Carina (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:795 Förbjudet miljögift av Carina Ohlsson s till miljöminister Andreas Carlgren c Det bromerade flamskyddsmedlet dekaBDE hittar vi i dag hos såväl människor som djur, till exempel rovfåglar. Det finns studier som tyder på att ämnet kan störa den mänskliga hjärnans utveckling och
  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sophanteringen

  Sophanteringen

  Interpellation 2007/08:792 av Gabelic, Aleksander (s)

  den 14 maj Interpellation 2007/08:792 Sophanteringen av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Inom kort ska Naturvårdsverket redovisa vad som är definitionen av hushållsavfall. Det är den borgerliga regeringen som har begärt att verket senast den 31 maj 2008 ska beskriva konsekvenserna av en
  Inlämnad
  2008-05-14
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn

  Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn

  Interpellation 2007/08:736 av Lindholm, Jan (mp)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:736 Möjligheterna till försäkringsskydd i bostadssektorn av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Det finns i dag inget försäkringsbolag i Sverige som med en hyresgäst tecknar en försäkring som omfattar egendoms- och personskador som uppstår hos hyresgästen vid en byggfelsskada
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

  Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen

  Interpellation 2007/08:718 av Berglind, Mats (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:718 Översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen av Mats Berglind s till statsrådet Mats Odell kd I juni 2005 gav regeringen en utredare i uppdrag att kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar. Utredningen visade att varmare klimat i framtiden kommer
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sanering av havsbotten i hamnar

  Sanering av havsbotten i hamnar

  Interpellation 2007/08:695 av Liljevall, Désirée (s)

  den 13 maj Interpellation 2007/08:695 Sanering av havsbotten i hamnar av Désirée Liljevall s till miljöminister Andreas Carlgren c Oskarshamn är en gammal industristad. Många av industrierna i staden bedrev sina verksamheter i nära anknytning till hamnen, verksamheter som i dag skulle betecknas som miljöfarliga.
  Inlämnad
  2008-05-13
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Biogas

  Biogas

  Interpellation 2007/08:557 av Gabelic, Aleksander (s)

  den 3 april Interpellation 2007/08:557 Biogas av Aleksander Gabelic s till miljöminister Andreas Carlgren c Biogas är det miljövänligaste drivmedlet som finns tillgängligt i dag. Biogas framställs lokalt genom rötning av matavfall, gödsel och slam vid vattenreningsverk. Eftersom biogas kan produceras lokalt i hela
  Inlämnad
  2008-04-03
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hanteringen av Klimatutredningens betänkande

  Hanteringen av Klimatutredningens betänkande

  Interpellation 2007/08:477 av Ringholm, Bosse (s)

  den 7 mars Interpellation 2007/08:477 Hanteringen av Klimatutredningens betänkande av Bosse Ringholm s till statsminister Fredrik Reinfeldt m Den 4 mars offentliggjorde den parlamentariska Klimatutredningen sitt slutbetänkande. Redan i mitten av februari det vill säga före publiceringen av betänkandet avfärdades
  Inlämnad
  2008-03-07
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Sunt förnuft i rovdjurspolitiken

  Sunt förnuft i rovdjurspolitiken

  Interpellation 2007/08:449 av Tobé, Tomas (m)

  den 27 februari Interpellation 2007/08:449 Sunt förnuft i rovdjurspolitiken av Tomas Tobé m till miljöminister Andreas Carlgren c Riksdagen beslutade år 2001 om en sammanhållen rovdjurspolitik för att ta ansvar för att björn, järv, lo, varg och kungsörn ska ges goda möjligheter att finnas kvar i den svenska faunan
  Inlämnad
  2008-02-27
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

  Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan

  Interpellation 2007/08:581 av Green, Monica (s)

  den 9 april Interpellation 2007/08:581 Luftföroreningarna och hot mot folkhälsan av Monica Green s till miljöminister Andreas Carlgren c Utsläpp från fordonstrafik står för en stor andel av de lokala utsläppen av luftföroreningar, som partiklar och kväveoxider. Det är naturligtvis mycket lokaliserat till de större
  Inlämnad
  2008-04-09
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen

  Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen

  Interpellation 2007/08:459 av Lindholm, Jan (mp)

  den 3 mars Interpellation 2007/08:459 Byggreglernas effekt på koldioxidutsläppen av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Enligt Boverkets nya byggregler får en nyproducerad villa, söder om Dalarna, endast förbruka 110 kilowattimmar per kvadratmeter och år och 130 kilowattimmar per kvadratmeter och år om
  Inlämnad
  2008-03-03
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ändrade miljösanktionsavgifter

  Ändrade miljösanktionsavgifter

  Interpellation 2007/08:458 av Persson, Kent (v)

  den 3 mars Interpellation 2007/08:458 Ändrade miljösanktionsavgifter av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c För en tid sedan ställde jag en interpellation till miljöministern avseende miljösanktionsavgifter rörande producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter och deras påverkan på
  Inlämnad
  2008-03-03
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Fiskvandringsvägar

  Fiskvandringsvägar

  Interpellation 2007/08:434 av Johansson, Wiwi-Anne (v)

  den 25 februari Interpellation 2007/08:434 Fiskvandringsvägar av Wiwi-Anne Johansson v till miljöminister Andreas Carlgren c Rinnande vatten med omkringliggande områden utgör en av de mest artrika och värdefulla naturtyperna i landet. Tyvärr är de flesta vattendrag i vårt land reglerade. Totalt finns ca 900 kraftverksdammar
  Inlämnad
  2008-02-25
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Flygets miljöansvar

  Flygets miljöansvar

  Interpellation 2007/08:416 av Ygeman, Anders (s)

  den 20 februari Interpellation 2007/08:416 Flygets miljöansvar av Anders Ygeman s till miljöminister Andreas Carlgren c Allt oftare i klimatdebatten riktas fokus mot flyget och dess utsläpp. Flyget har blivit något av en symbol för klimathotet. Även flyget och flygindustrin måste involveras i kampen mot klimatförändringarna.
  Inlämnad
  2008-02-20
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder

  Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder

  Interpellation 2007/08:330 av Lindholm, Jan (mp)

  den 23 januari Interpellation 2007/08:330 Ansvarsfrågor kring mögelskadade bostäder av Jan Lindholm mp till statsrådet Mats Odell kd Sedan början av 1980-talet har mögelskador i bostäder då och då dykt upp som ett allvarligt hälsoproblem. Många enskilda har fått sina liv förstörda genom så kraftiga hälsostörningar
  Inlämnad
  2008-01-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Hinder för vindkraftsutbyggnad

  Hinder för vindkraftsutbyggnad

  Interpellation 2007/08:300 av Eriksson, Alf (s)

  den 21 december Interpellation 2007/08:300 Hinder för vindkraftsutbyggnad av Alf Eriksson s till miljöminister Andreas Carlgren c Viljan att bygga ut vindkraften i landet är mycket stor. Dock är det så att planer, tillståndsgivning och överklaganden tar alltför lång tid. Den nya generationen vindkraftverk är stora
  Inlämnad
  2007-12-21
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Särskild debatt: Särskild debatt

  Särskild debatt

  Särskild
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: Miljösanktionsavgifter för småföretag

  Miljösanktionsavgifter för småföretag

  Interpellation 2007/08:229 av Persson, Kent (v)

  den 23 november Interpellation 2007/08:229 Miljösanktionsavgifter för småföretag av Kent Persson v till miljöminister Andreas Carlgren c Det finns i dag många lagar, förordningar och regler för ett företag att hålla ordning på. Reglerna är desamma för det lilla företaget som för det stora. De lagar och regler som
  Inlämnad
  2007-11-23
  Besvarare
  Andreas Carlgren (C)
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

  Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.

  Betänkande 2007/08:MJU1

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,7 miljarder kronor i anslag till miljö- och naturvård. De största posterna går till åtgärder för biologisk mångfald (drygt 1,9 miljarder kronor), sanering och återställning av förorenade områden (drygt 455 miljoner kronor) och stöd
  Behandlade dokument
  24
  Förslagspunkter
  10
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  48, 194 minuter
  Justering
  2007-11-27
  Debatt
  2007-12-17
  Beslut
  2007-12-17
 • Stillbild från Frågestund: Frågestund

  Frågestund

Filter

Valda filter