Andreas Carlgren (C)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms kommun
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2011-09-30 – 2011-09-30
Ledig
2010-10-04 – 2011-09-29
Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1996-02-07 – 1998-10-04
Suppleant
1994-10-10 – 1996-02-05

Kulturutskottet

Suppleant
1994-10-17 – 1995-10-09

Finansutskottet

Suppleant
1995-10-10 – 1998-10-04

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1996-02-19

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31

Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Miljöminister
2006-10-06 – 2006-12-31

Miljödepartementet

Miljöminister
2007-01-01 – 2011-09-29

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation

  Motion 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub32 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:141 Högskolans ledning, lärare och organisation Inledning Kunskap utgör grunden för kunskapssamhället och för ett samhälle, som vill konkurrera med hög kompetens och kvalificerade produkter i stället för med låga löner.
  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

  Motion 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:T91 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg Dennispaketet i sin ursprungliga form saknade all trovärdighet, såväl ekonomiskt som miljömässigt. Paketet med sina motorvägsleder saknade folklig
  Inlämnad
  1997-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:TU5
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk

  Motion 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk35 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:74 Vissa frågor inför allmän fastighetstaxering år 1998 av lantbruk I propositionen föreslås ändringar i bestämmelserna om fastighetstaxering inför 1998 års allmänna fastighetstaxering av lantbruksenheter. På initiativ av Centerpartiet
  Inlämnad
  1997-04-04
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SkU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen

  Motion 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf30 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen I proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen föreslår regeringen bl.a. åtgärder för att utöka kontrollmöjligheterna för försäkringskassorna.
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen

  Motion 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So46 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:124 Ändring i socialtjänstlagen Allmänna utgångspunkter och förslaget om en utredning Socialtjänsten är en grundläggande del av välfärden. Den är både samhällets yttersta skyddsnät och en central del i vårt välfärdssystem.
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:93 Privata vårdgivare

  Motion 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So38 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:123 Privata vårdgivare Centerpartiet vill med anledning av regeringens proposition 1996/97:123 om privata vårdgivare understryka nödvändigheten av att skapa mångfald, valfrihet och ökad kvalitet inom vården. Det kan ske samtidigt
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -- kvalitet och likvärdighet

  Motion 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub24 av Andreas Carlgren m.fl. c med anledning av skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet Sverige på väg in i kunskapssamhället Kunskap blir allt viktigare i dagens samhälle och är en drivkraft för förnyelse, utveckling och
  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen

  Motion 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi41 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen I propositionen föreslås en rad förändringar i kreditupplysningslagen. I huvudsak ansluter vi oss till de förslag som regeringen lagt fram. Många företag har råkat illa ut genom att kunder
  Inlämnad
  1997-03-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor

  Motion 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So27 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:91 Internationella adoptionsfrågor I propositionen om internationella adoptionsfrågor finns flera bra förslag för att öka barns säkerhet vid adoption. Det har också varit utgångspunkten när Sverige, tillsammans med flera länder,
  Inlämnad
  1997-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SoU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön, m.m.

  Motion 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf24 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:73 Ändring i lagen om sjuklön m m. Utökning av lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst Riksdagen har beslutat att göra det möjligt med lokal försöksverksamhet
  Inlämnad
  1997-02-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder

  Motion 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo16 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder I propositionen föreslås att räntestödet ska upphöra om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 av sitt bestånd eller om kommunen ger upp sitt
  Inlämnad
  1996-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv

  Motion 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sf17 av Roland Larsson m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:25 Svensk migrationspolitik i globalt perspektiv Inledning Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Individens fri- och rättigheter får inskränkas endast av hänsyn till andra människors lika
  Inlämnad
  1996-10-11
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:SfU5
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m.

  Motion 1996/97:Fi14 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Fi14 av Rolf Kenneryd m.fl. c med anledning av prop. 1996/97:21 Nedsättning av socialavgifter, m.m. I propositionen föreslås att socialavgifterna ska sättas ned med 5 för en lönesumma upp till 600 000 kronor, vilket är i enlighet med den uppgörelse som Centerpartiet och regeringen träffade
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sänkt tillståndsplikt för byggande

  Motion 1996/97:Bo518 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Bo518 av Rolf Kenneryd m.fl. c Sänkt tillståndsplikt för byggande Förhållandena i olika delar av landet och inom de enskilda kommunerna varierar kraftigt. Vi har kommuner som över hela sin yta har detaljerade bestämmelser i fråga om byggande. Vi har också kommuner med små behov av reg-
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:BoU9 1996/97:JoU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fristående högskolor

  Motion 1996/97:Ub424 av Inger Davidson m.fl. (kd, m, mp, c, v, fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ub424 av Inger Davidson m.fl. kd, m, c, fp, v, mp Fristående högskolor Det är viktigt att en pedagogisk utbildnings- och forskningsverksamhet bedrivs i en miljö och under former som är gynnsamma för den pedagogik det gäller. Karaktäristiskt för waldorfpedagogiken är att den vill främja
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälso- och sjukvården i framtiden

  Motion 1996/97:So261 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:So261 av Olof Johansson m.fl. c Hälso- och sjukvården i framtiden Hälso- och sjukvården en av samhällets primära uppgifter Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för Centerpartiets politik. Centerpartiet vill förverkliga den generella välfärden. Den ska ge alla medborgare
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1996/97:SoU1 1996/97:SoU14 1997/98:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Tolerans och lika rättigheter för homosexuella

  Motion 1996/97:L422 av Andreas Carlgren m.fl. (c, s, fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:L422 av Andreas Carlgren m.fl. c, s, fp Tolerans och lika rättigheter för homosexuella Motionen delad mellan flera utskott Respekten för människors lika värde och rättigheter är grunden för ett samhälle byggt på demokratins och humanismens grund. Varje människa bär på sina unika, individuella
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:KU14 1996/97:LU8
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Gemensam vårdnad

  Motion 1996/97:L420 av Andreas Carlgren (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:L420 av Andreas Carlgren m.fl. c, s, fp, v, mp, kd Gemensam vårdnad Barn behöver båda sina föräldrar. Ofta innebär en skilsmässa inte bara en konflikt som i sig är svår för barnen, utan dessutom att de mister kontakten med en av föräldrarna, allra oftast pappan. Utgångspunkten måste dock
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kriminalpolitiken

  Motion 1996/97:Ju903 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju903 av Olof Johansson m.fl. c Kriminalpolitiken Inledning I varje samhälle behövs gemensamma normer och värderingar som återspeglar samhällsmedborgarnas rättsuppfattning. Alla har vi ett ansvar för att föra vidare grundvärderingar som humanitet, alla människors lika värde, hänsyn och
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  76
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1996/97:JuU1 1996/97:JuU10 1996/97:JuU11 1996/97:JuU12 1996/97:JuU19 1996/97:JuU7 1996/97:JuU8 1996/97:JuU9 1996/97:KU15 1996/97:LU11 1996/97:SoU10 1996/97:SoU18 1996/97:UU13 1997/98:JuU1 1997/98:JuU19 1997/98:JuU3
  Riksdagsbeslut
  (76 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation
 • Fastighetstaxering i skärgården m.m.

  Motion 1996/97:Sk367 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus (c)

  Motion till riksdagen 1996/97:Sk367 av Andreas Carlgren och Lennart Daléus c Fastighetstaxering i skärgården m.m. Inledning Stockholms skärgård är en fantastisk tillgång för framtiden. Den är också ett ovärderligt historiskt och kulturellt arv att förvalta. Om inte människor kan leva och verka i skärgården under drägliga
  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter