Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer

Proposition 2009/10:184

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Miljödepartementet
Tilldelat
Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Registrering
2010-03-30
Inlämning
2010-03-30
Bordläggning
2010-04-01
Hänvisning
2010-04-06
Motionstid slutar
2010-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2009/10:184

Åtgärdsprogram och tillämpningen av

Prop.

miljökvalitetsnormer

2009/10:184
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 25 mars 2010
Maud Olofsson
Andreas Carlgren
(Miljödepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ett förtydligande av att det är myndigheter och kommunerna som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs. Vidare föreslås att miljökvalitetsnormerna ska ha olika rättsverkan beroende på om de är gränsvärdesnormer eller andra normer. De möjligheter som 2 kap. 7 § miljöbalken ger i fråga om att ställa längre gående krav för att följa en miljökvalitetsnorm ska bara gälla gränsvärdesnormer. Åtgärdsprogram ska vara vägledande för behovet av sådana krav. Den s.k. stoppregeln

Förslagspunkter (18)

 • 1
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 2
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 3
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 4
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 5
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 6
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:NU26
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 7
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 8
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 9
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 10
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 11
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 12
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 13
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 14
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 15
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 16
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU24
  Utskottets förslag
  Bifall, Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 • 17
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:MJU28
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall
 • 18
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  Behandlas i

  Betänkande 2009/10:CU25
  Utskottets förslag
  Delvis bifall
  Kammarens beslut
  Delvis bifall

Följdmotioner (2)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.