Till innehåll på sidan

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Betänkande 2020/21:SkU32

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 februari 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Riksdagen vill se fortsatt skattefrihet för förmånerna fri parkering och gåvor till anställda (SkU32)

Eftersom coronapandemin fortfarande pågår bör skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåvor till anställda återinföras. Det anser riksdagen, som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Med anledning av coronapandemin infördes under våren 2020 en tillfällig skatt- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Det innebar att anställda som utnyttjade fri parkering vid arbetsplatsen inte blev förmånsbeskattade för detta samt även en skattefrihet för gåvor från arbetsgivare till anställda, till ett värde av max 1 000 kronor per anställd. De tillfälliga reglerna slutade att gälla vid årsskiftet.

Riksdagen konstaterar att de förutsättningar som fanns när den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten infördes 2020 finns fortfarande. Därför vill riksdagen att regeringen skyndsamt ser över hur den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda kan återinföras och återkommer till riksdagen med förslag. Bestämmelserna bör omfatta förmåner som lämnas efter den 31 december 2020 och gälla så länge som den nya och tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 gäller.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till utskottsinitiativet.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Information kommer

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-01-28
Justering: 2021-02-09
Trycklov: 2021-02-09
Betänkande 2020/21:SkU32

Alla beredningar i utskottet

2021-01-21, 2021-01-28

Skatteutskottet vill se fortsatt skattefrihet för förmånerna fri parkering och gåvor till anställda (SkU32)

Eftersom coronapandemin fortfarande pågår bör skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåvor till anställda återinföras. Det anser skatteutskottet som föreslår att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.

Med anledning av coronapandemin infördes under våren 2020 en tillfällig skatt- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda. Det innebar att anställda som utnyttjade fri parkering vid arbetsplatsen inte blev förmånsbeskattade för detta samt även en skattefrihet för gåvor från arbetsgivare till anställda, till ett värde av max 1 000 kronor per anställd. De tillfälliga reglerna slutade att gälla vid årsskiftet.

Skatteutskottet konstaterar att de förutsättningar som fanns när den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten infördes 2020 finns fortfarande. Därför vill utskottet att regeringen skyndsamt ser över hur den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda kan återinföras och återkommer till riksdagen med förslag. Bestämmelserna bör omfatta förmåner som lämnas efter den 31 december 2020 och gälla så länge som den nya och tillfälliga lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 gäller.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-02-12
Debatt i kammaren: 2021-02-23

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 29 Anders Österberg (S)

Fru talman! Jag vill här, i min första debatt i skatteutskottet, inleda med att yrka bifall till utskottets förslag om förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering i anslutning till jobbet och gåvor till anställda. Jag noterar att även regeringen kom med motsvarande förslag om detta den 19 februari. Jag vill i detta anförande berätta varför vi stöder förslaget och även tacka för förslaget.

Jag kommer främst att fokusera på de anställda i sjukvården och i omsorgen och vad förslaget innebär för dem. Men jag kommer också att beskriva hur situationen såg ut i Järva, där vi drabbades väldigt hårt under den första vågen av pandemin.

Fru talman! Jag ska börja med en historisk tillbakablick. I Sverige befinner vi oss just nu i den värsta pandemin i landet sedan spanska sjukan kom in i landet i slutet av första världskriget. Spanska sjukan var, precis som covid-19 är, väldigt svår och dödlig. I Sverige dog 38 000 av landets 5,8 miljoner invånare.

Precis som vi i dag refererar till spanska sjukan refererade man 1918 och 1919 till digerdöden. År 1918 fanns det 6 000 platser på Sveriges epidemisjukhus och cirka 2 500 sjuksköterskor. Då, precis som nu, diskuterades vilka åtgärder som borde sättas in, vilka åtgärder som var de rätta och vilka åtgärder som fungerar bäst.

När covid-19-pandemin drog in över Sverige för drygt ett år sedan var den något nytt och okänt, i alla fall för min del. Jag hade sett och läst nyheter om pandemin, men jag kunde inte föreställa mig dess konsekvenser.

I Järva, där jag lever och verkar, satte vi omgående upp Järvahjälpen för att hjälpa äldre och personer i riskgrupp med mat och mediciner. Det tog oss inte lång stund att inse att smittan fick ett fast grepp i Järva redan tidigt. Trångboddhet och många människor med samhällsbärande jobb som var tvungna att röra på sig sägs vara några av orsakerna. I Järva finns det vårdpersonal, personal i förskolan, kollektivtrafiksarbetare med mera. Det går helt enkelt inte att jobba hemifrån för många i Järva.

Därför är det bra att fortsätta att underlätta för alla människor i landet att kunna ta bilen till jobbet för att därmed minska trängseln i kollektivtrafiken och därigenom minska smittspridningen och belastningen på sjukvården. Det är också bra att det är många som just nu sliter i landet. De kan förtjäna en extra gåva. Därför underlättar detta förslag för arbetsgivaren att ge en extra gåva till dem.

Fru talman! Jag ska backa tillbaka till 1918 en gång till. Historien upprepar sig inte, men den rimmar ofta, som Mark Twain en gång så vackert beskrev det. Arnold Josefson var en av de ledande debattörerna under spanska sjukan. Han beskrivs som en högst idealisk person driven av optimism, inte minst för sin syn på läkarens uppgift som samhällsvakt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Under våren och hösten med Järvahjälpen kände jag hur historiens vingslag ekade. Vårdpersonal som Roma och Selam, undersköterskor som Mirja, sjuksköterskor och läkare hjälpte till som frivilliga inom Järvahjälpen. Andan som samhällsvakter lever vidare inom kåren. Först var de på jobbet. Sedan hjälpte de helt ideellt till med att se till att äldre och folk i riskgrupp fick hjälp med mat, medicin och andra behov.

En dag i Järva såg jag fem ambulanser komma för att hämta boende. Några av dem kom aldrig hem igen. De hade under sin sista tid i livet vårdpersonal vid sin sida som höll dem i handen och klappade dem på kinden.

Jag visste att det egentligen var bara en tidsfråga innan jag själv skulle bli smittad. Så kom också den dagen. Jag fick tyvärr inte den lätta varianten, som tack och lov de flesta får. En sommardag som måste ha varit vacker, eftersom jag kommer ihåg hur solen sken där ute, hamnade jag också på sjukhuset. Där arbetade vårdpersonal dygnet runt. Först var det akuten, där det är någon som måste göra de första nödvändiga prioriteringarna och möta alla oroliga människor. Därefter var det avdelningen. Det är en del av ett jobb, säger vissa. Visst är det så. Men nu befinner vi oss också i den svåraste pandemin på hundra år, och det kräver också mycket mer än vad det tidigare har gjort av vårdpersonal på hundra år.

Det är också därför som jag av både politiska och personliga skäl ser fördelarna med detta förslag, som från början kommer från Moderaterna och från regeringen.

Under speciella omständigheter i en speciell tid ger detta bland annat vårdpersonal möjlighet att kanske vara hemma lite längre med familjen om man kan ta bilen till jobbet och därmed dessutom minska risken för att själv bli exponerad och exponera andra för smittspridning samt kanske stanna kvar lite längre på jobbet för att just hålla i den hand som behöver denna hand och omsorg, allt detta utan att behöva bekymra sig för ekonomin.

Det är dessutom bra att underlätta för arbetsgivaren att kunna ge personalen en extra gåva, en personal som sliter och håller i och håller ut under denna tid.

Jag vill tacka för förslaget. Det räddar fler jobb. Jag vill också tacka alla i vården som gör oändliga insatser. Människor i många andra yrken jobbar också väldigt hårt under denna tid. Det är också bra att vi tillsammans är eniga i denna fråga och att all vårdpersonal fortsätter att fungera som samhällsvakter.


Anf. 30 Niklas Wykman (M)

Fru talman! Jag yrkar bifall till förslaget i skatteutskottets betänkande som gör det möjligt för sjukvårdspersonal att ta bilen till jobbet utan att oroa sig för att bli förmånsbeskattad för en parkeringsplats och som gör det möjligt för allmänhet och arbetsgivare att stötta de människor som arbetar i frontlinjen mot pandemin.

Fru talman! Det blir allt svårare att diskutera och debattera ärenden som har med pandemin att göra, inte därför att vi vet mindre - vi vet ju mer - inte därför att hoppet nu är helt ute - det verkar snarast vara närmare än någonsin med vaccin och att vi går mot ljusare tider - utan därför att vi är allt fler som känner allt fler som har mist livet, som har mist en anhörig eller som har gått miste om själva livet men fortfarande är vid liv men är ensamma, isolerade och kanske rent av deprimerade och förtvivlade. Det har varit ett år som inte liknar någonting annat, och en helt ny vardag har vuxit fram för många av oss. Det är en vardag som för många präglas av ensamhet, rädsla och oro. Det är en vardag som har ändrat karaktär och för många blivit mycket mer besvärlig när man ska arbeta hemma samtidigt som man ska ha barnen hemma och delvis göra skolans och förskolans uppgifter. Även i den mån skola och förskola är öppna drabbas man ständigt av att personal är sjuk, avdelningar stängs och att osäkerheten i vardagen är svår. Därför är det, fru talman, allt tyngre att tala om dessa saker.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Men vi ska komma ihåg att hoppet finns runt hörnet. Ett vaccin kan ha god effekt. Och förhoppningsvis kan de goda resultat som sol, värme och utomhusvistelse gav förra våren och sommaren upprepas.

Men det är också svårt att inte känna en frustration över att det har gått så illa som det har gjort i Sverige. Det är svårt att inte känna: Tänk om det hade kunnat gå som i Norge eller i Finland i stället.

Nu när det är sportlovsveckor tänker vi på varför Sverige gjorde som man gjorde för ett år sedan när man lät människor från fulla flygplan från Italien och andra smittdrabbade områden gå rakt ut i samhället. Varför har vi i Sverige varit så senfärdiga med olika typer av åtgärder? Detta ska givetvis utvärderas. Men den Löfvenstrategi som vi har haft i Sverige har onekligen försatt oss i en situation som många andra länder har klarat sig ifrån. Det har fått allvarliga konsekvenser för många människor runt om i hela vårt land.

Denna kris har främst hälsomässiga konsekvenser, men konsekvenserna för ekonomin är också omfattande. Det är inte bara de som har blivit sjuka, de som har haft anhöriga som har blivit sjuka, de som har avlidit, de som har anhöriga som har avlidit och de som mår dåligt av att sjukdomen finns runt omkring dem som har drabbats. Det är också många människor som har förlorat hela sin inkomst eller delar av sin inkomst till följd av pandemin.

Denna gång utmärker sig Sverige på ett annorlunda sätt gentemot tidigare kriser. Förra gången som det var kris i ekonomin var Anders Borg finansminister, och Sverige utnämndes till The Nordic Light - ett av de länder i världen som var absolut bäst på att hantera krisen.

Den här gången har vi svenskar fått finna oss i att vara i en annan situation när vi jämför oss med andra länder. I fråga om smittspridningen, sjukdomen och dödstalen har det tyvärr inte gått särskilt bra för Sverige. När det kommer till den ekonomiska hanteringen har Sverige klarat sig kanske medelmåttigt men med höga arbetslöshetssiffror. Här har Moderaterna och Elisabeth Svantesson gjort sitt yttersta för att klara så många jobb som möjligt. Redan från dag ett var målet tydligt, nämligen att rädda så många jobb som möjligt, att bära så många människor, hushåll och familjer som möjligt genom krisen med så liten påverkan på deras ekonomi och deras trygghet som möjligt.

Det har, å ena sidan, varit en tuff uppgift att leverera detta med tanke på att regeringen många gånger har varit senfärdig. Å andra sidan, precis som i dag, har regeringen efter en tid agerat på våra förslag. Det har handlat om förslag efter förslag om att värna jobb och skydda tillväxt så gott det går. Oavsett om det har handlat om skydd mot att bli uppsagd, stöd vid permitteringar, omställningsstöd eller omsättningsstöd för företag har Moderaterna varit där. Vi har varit först, och vi har tillsammans med andra byggt politiska allianser för att säkra så många arbetstillfällen som möjligt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Jag talade tidigare om alla de människor som på olika sätt har drabbats av pandemin, men det finns ändå de som har drabbats hårdast eller har gjort de största insatserna. De förslag som Moderaterna i dag presenterar, och som har vunnit gehör hos alla riksdagens partier, vänder sig till de människor som står i frontlinjen mot sjukdomen. Det handlar om dem som varje dag går upp tidigt och somnar sent och däremellan arbetar för att de som blir sjuka ska bli så lite sjuka som möjligt, för att de liv som inte går att rädda ska avslutas på ett så värdigt sätt som möjligt och för att smittspridningen i samhället ska bli så liten som möjligt. Det är alla de fantastiska människor som arbetar i sjukvården och äldreomsorgen och som varje dag finns där för de människor som vi andra inte kan finnas till för, för att vi saknar kompetens eller för att vi av smittspridningsskäl helt enkelt inte får vara där. De förtjänar all vår respekt.

Det handlar inte bara om kronor och ören, även om förslaget är utformat så att man inte ska förmånsbeskattas för måltider och gåvor. Det handlar om något större än så, nämligen om att de människor som arbetar i äldreomsorgen och i sjukvården, som tar hand om oss när vi blir dåliga, de som tar de största personliga riskerna i en pandemi, ska känna att de har inte bara ekonomin på sin sida utan att de också har vårt helhjärtade stöd i deras viktiga arbete.


Anf. 31 David Lång (SD)

Fru talman! Coronapandemin har fortfarande ett grepp om det svenska samhället. Det gäller såväl direkt smittspridning som antalet insjuknade, dödsfall, sjukskrivningar, karantän, psykisk ohälsa till följd av isolering och en extraordinär belastning på sjukvården med mera. Dessutom står vi med stor sannolikhet inför tredje vågen.

Sverigedemokraterna har under hela pandemin verkat för att i konstruktiv anda samarbeta med regeringen och övriga oppositionspartier för att ta fram effektiva verktyg, utrustning och finansiella medel för att möta den akuta krisen. Vi har hela tiden förespråkat att en försiktighetsprincip tydligt bör prägla insatserna, där åtgärder som har potential att minska smittspridningen hellre vidtas än inte. Det handlar bland annat om att öka tillgången till och användningen av skyddsutrustning, införa mer omfattande provtagningar och inte minst att minska mängden sociala kontaktytor som är särskilt utsatta för smittspridning.

Vi menar att det bland annat behövs offensiva politiska åtgärder för att underlätta för personal i hälso- och sjukvården och andra kritiska samhällsfunktioner att utföra sitt arbete med stöd från samhällets sida. Vi har därför valt att ställa oss bakom detta förslag till utskottsinitiativ som, om det vinner bifall i kammaren, vilket det ser ut att göra, innebär att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen om att återinföra den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Av samma skäl har Sverigedemokraterna också lagt fram andra förslag på skatteområdet. Det är förslag som skulle underlätta för all den personal som trots allt måste infinna sig på jobbet fysiskt och inte kan jobba hemifrån. Så tidigt som i mars förra året föreslog vi ett utskottsinitiativ om tillfälligt upphörande av uttag av trängselavgifter. Syftet med det är att underlätta för privatbilism, vilket innebär en lägre smittorisk jämfört med nyttjande av kollektivtrafik. Detta kunde mycket enkelt ha gjorts i Stockholm och Göteborg, som båda är folkrika och där trängsel i kollektivtrafiken ofta uppstår.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Till detta kan också nämnas att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder alla att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid, vilket kan förväntas gälla under delar av år 2021. Vi menar därför att det av smittskyddsskäl finns ett fortsatt behov av att kunna ta sig till och från arbetet på annat sätt än med kollektiva färdmedel.

Även om det förslaget från Sverigedemokraterna endast vann gehör i ord under sittande utskottssammanträde men inte i handling är det positivt att det betänkande som vi debatterar nu ser ut att tillstyrkas. Regeringen sände i fredags ut en promemoria på remiss i frågan om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda.

Svenska politiska partier bör under rådande pandemi verka gemensamt för att vidta alla tänkbara åtgärder för att rädda såväl liv som Sveriges konkurrenskraft på sikt. Jag yrkar därför bifall till förslaget i betänkandet.


Anf. 32 Helena Vilhelmsson (C)

Fru talman! Vi har säkert alla varit med om olika kriser genom åren. Det har varit ekonomiska samhällskriser, kriser i civilsamhället och svårigheter lokalt som kan ha lett till lokala kriser i vårt närområde. Men denna pandemi är nog den kris i modern tid som har slagit konsekvent genom hela samhällsapparaten. Ändå sticker vissa branscher ut och får ta större smällar än andra, för att inte tala om den insats som vår sjukvårdspersonal gör. Jag vill också passa på, som så många andra har gjort, att rikta ett stort, djupt och varmt tack till både sjukvårdspersonal och de företag som kämpar för att behålla jobben.

Låt mig återgå till de olika kriserna. Jag har den stora förmånen att äga skog, och jag följer med förfäran varje sommar de skogsbränder som uppstår. Jag har känt fasan när bränderna har varit så nära att jag har känt brandröken när jag har stått på förstutrappan.

Vi minns alla den stora branden i Västmanland, som gjorde tydligt både behovet av ett system och nödvändigheten av civila och frivilliga insatser som fungerar i kris. Detta tydliggjordes återigen brandsommaren 2018. Det gjorde att vi den hösten diskuterade och fick information i frågor om förmåner, fri kost med mera i skatteutskottet.

Frågan är inte ny. Ändå behövdes ett särskilt beslut pandemiåret 2020 för att människors frivilliga insatser inte skulle få en negativ effekt för personer som jobbar inom exempelvis vården. En extra ändringsbudget antogs där slopad förmånsbeskattning för fri parkering och gåvor till anställda antogs.

Fru talman! Samma förslag ingår nu i det som Centerpartiet och Liberalerna har förhandlat fram med regeringen efter att ärendet har väckts i skatteutskottet av Moderaterna, och det kommer att gälla från årsskiftet. Den slopade förmånsbeskattningen kommer att gälla under samma tid som den tillfälliga pandemilagen gäller. Det är ett fullt rimligt beslut.

Det har funnits en bred samsyn i kammaren i att det behövs olika pauser i hur olika förmåner beskattas under pandemin.

Av förklarliga skäl har det funnits många funderingar från medborgare kring olika frågor som delvis ligger utanför dagens diskussion men som visar på att förmånsbeskattningen är en stor fråga. Hur beskattas jag när min arbetsgivare betalar för min bilpendling nu under pandemin? Om jag får taxiresor betalda av min arbetsgivare, hur beskattas jag då? Det är knepiga frågor som dessa som delvis ligger till grund för dagens debatt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fru talman! Det är viktigt att vi redan nu lyfter blicken bortom pandemin. Centerpartiet har länge motionerat om att det behövs en översyn av hela systemet med förmånsbeskattning och uttagsbeskattning.

Det finns två exempel från de senaste åren - jag har dragit dem i den här talarstolen förr men jag gör det igen, för det här är så viktigt - där det har blivit uppenbart för de allra flesta att förmånsbeskattningen behöver en översyn.

För det första gäller det hjälparbetare vid skogsbränderna, som jag talade om, sommaren 2014 och 2018 som förmånsbeskattats för mat och boende.

För det andra visade det sig under 2019 att lantbrukare vars verksamhet hade ett tydligt behov av en fyrhjuling blev förmånsbeskattade till jättestora belopp bara för att de äger en fyrhjuling.

Den som rycker ut för att hjälpa folk i nödsituationer ska inte få en skattesmäll; det är självklart. Att en lantbrukare inte skulle nöjesköra med en fyrhjuling som bara får användas i exempelvis jord- eller skogsbruk och inte ens får köras på allmän väg är också självklart.

Centerpartiet har ett flertal gånger under 2020 poängterat att när pandemin börjar avta måste vi ställa oss frågan om saker och ting per automatik ska återgå till det normala.

Fru talman! Vad är det egentligen som är normalt? Om privatpersoner skänker luncher till sjukvårdspersonal för att de helt enkelt gör ett bra jobb - ska det verkligen förmånsbeskattas? Om kommuner köper gåvor till sina anställda via till exempel kommunens lokala köpmannaföreningar - måste det verkligen förmånsbeskattas?

När pandemin är över hoppas jag att vi kan enas om en större översyn av systemet. Det är inte självklart att allt ska gå tillbaka till samma regelverk som före pandemin. De tillfälliga förändringar som genomförts, bland annat vad gäller avdrag för gåvor, behöver utvärderas tillsammans med att det görs en större översyn av systemet med förmånsbeskattning. Det är vad Centerpartiet skriver i vår kommittémotion, och jag ser fram emot att diskutera denna fråga i utskottet och vid fler tillfällen här i kammaren.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 33 Gulan Avci (L)

Fru talman! Drygt ett år har passerat sedan coronapandemin lamslog hela världen. Den här krisen saknar motstycke i vår moderna historia. Det är en kris som varken är framkallad av dåliga statsfinanser, strukturella problem inom banksektorn eller bostadsbubblor som har spruckit. Den är framkallad av ett osynligt virus som hela världen gemensamt just nu bekämpar. Det är ett virus som har spridit sig som en löpeld, släckt miljoner människoliv och grusat sönder ekonomier i land efter land.

Mina tankar går i dag oavkortat till alla som har drabbats. De går till alla dem som har förlorat en nära anhörig, en nära vän, en släkting, en kollega eller en medmänniska. När vi blickar tillbaka på denna mörka tid i framtiden får vi aldrig förknippa pandemin med vare sig statistik eller staplar. Vi måste för alltid komma ihåg att bakom varje siffra finns en människa som inte lever längre.

Fru talman! Jag vill passa på att framhålla hur stolt jag är över att ha verkat som riksdagsledamot i detta parlament under det gångna året, under förra våren och framåt. Vi har visat att i de svåraste stunderna har vi åtta riksdagspartier kunnat lägga våra trätor åt sidan och visat att vi tillsammans kan bekämpa krisen.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Vi lever fortfarande i en prövande tid. Det har varit en tung period, och vi har en tung period framför oss. Men tillsammans har vi tagit ett stort gemensamt ansvar, och det är jag väldigt stolt över.

Vi liberaler, som ingår i samarbetet med regeringen, har tillsammans med Centerpartiet presenterat otaliga och kraftfulla krispaket för att rädda företag, skydda jobben, förhindra att fler blir arbetslösa, prioritera välfärden både för kommuner och för regioner och stötta upp sjukvården, äldreomsorgen, skolan, rättsväsendet med mera. När vi har gjort detta samtidigt som vi har bekämpat smittspridningen har det inte mötts av motstånd. Tvärtom har vi kunnat samarbeta, och ibland har också oppositionspartierna tagit egna initiativ. De har lagt fram andra krispaket än dem vi har lagt fram. Detta har också varit väldigt viktigt, för det är så vi har kunnat förstärka varandra.

Men, fru talman, jag har också i debatten hittills hört och noterat att oppositionen har klagat lite titt som tätt. Till viss del instämmer jag i kritiken. För vem kan påstå att tillräckligt har gjorts när företag fortsätter att gå i konkurs, när fler varslas, när arbetslösheten är på den nivå som den är, när fler smittas, när dödstalen ökar och när vi fortfarande befinner oss mitt i krisbekämpningen och har att hantera en tredje våg som nu sköljer över vårt land?

Det är alltid enklare att vara lite kritisk när man är i opposition och inte fullt ut behöver ta det här ansvaret. Men jag är ändå tacksam för den borgfred som har funnits. Och jag lovar att den dag kommer då vi både ska utvärdera strategin, utvärdera krispaketen och utvärdera och analysera det som har varit. Framför allt ska politiken bedömas av väljarna. Men vi är inte där ännu. Vi har fortfarande en kris att bekämpa.

Fru talman! Jag hade kunnat vara aningen egoistisk, och kanske lite elak, och i min inledning ha framhållit att det minsann var Liberalerna som i våras upptäckte denna orättvisa med förmånsbeskattning för just de yrkesgrupper som står längst fram, i frontlinjen, i kampen för att rädda fler liv. De blev beskattade för att de fick parkera gratis utanför sina arbetsplatser eller för att de fick den där gåvan eller lunchen av arbetsgivaren när de hade jobbat dygnet runt. Jag hade kunnat säga att det var vi som drev regeringen att faktiskt se till att denna beskattning skulle tas bort under en viss period.

Men jag tänker inte göra det, för jag är glad att Moderaterna och Niklas Wykman har uppmärksammat oss på att undantaget löpte ut vid årsskiftet. Jag är glad att Niklas Wykman och Moderaterna agerade snabbt. Det har nu lett till att vi åtta partier återigen gemensamt kan fatta ett beslut att se till att förlängningen löper under hela 2021, så länge krisen pågår.

Detta är också retroaktivt, så de anställda som har tagit bilen under både januari och februari månad och som kanske har fått den där lunchen av sin arbetsgivare eller av allmänheten ska veta att de inte kommer att bli bestraffade för de viktiga insatser de har gjort under de här två månaderna. Det kommer inte att leda till att de ska behöva betala för de otroligt viktiga insatser de har gjort för vårt samhälle.

Betänkandet omfattar alla yrkesgrupper. Man kan faktiskt tycka att det här är kaffepengar i relation till de hundratals miljarder vi på ett år har pumpat ut i krispaket. Det här förtjänar alla de som står där och räddar liv varje dag, de som har gett upp sitt privatliv och gett upp tiden med familjen. De har också tagit stora risker för att se till att fler människor kan räddas undan denna fasansfulla pandemi.

Fru talman! Avslutningsvis tror jag att det är nu mer än någonsin, när vi börjar skymta den där lilla glimten av ljus i tunneln och när vaccineringen av befolkningen har kommit igång - även om den inte fick den start som vi hade önskat oss - som vi måste orka hålla ut. Vi måste orka hålla avstånd, fortsätta tvätta våra händer, fortsätta att distansera oss och fortsätta att arbeta hemifrån om vi har den möjligheten. Det är otroligt viktigt, och vi gör det för att skydda oss själva. Men vi gör det framför allt för att skydda andra från att bli sjuka och smittas.

Med detta vill jag med stolthet yrka bifall till förslaget att detta undantag av förmånsbeskattningen kan pågå under ett år till.


Anf. 34 Rebecka Le Moine (MP)

Fru talman! När man är sist i den här debatten känns det som att man kanske inte har så mycket mer att tillföra. Det är också glädjande att höra och märka vilken samsyn vi har i utskottet vad gäller samhällets bästa och vad gäller den tacksamhet vi alla uttrycker för de hjältar som ser till att hjälpa de personer som behöver vård allra mest.

Coronaviruset och den pandemi vi lever i har tagit tusentals liv och gjort att människor lever i en oerhörd stress och oro, vilket har bidragit till ett stort lidande. Nu finns det en risk för en tredje våg. Samtidigt som vaccinering nu pågår uppkommer också mutationer.

Någonting som jag brukar bidra med och även vill ta tillfället i akt att bidra med i denna debatt är att vi och hela mänskligheten har en läxa att lära av denna pandemi. Hela pandemin och den situation vi befinner oss i har sitt ursprung i hur vi hanterar djur och natur. Det finns forskning som visar att om vi hade arbetat förebyggande och inte hanterat djur och natur respektlöst och hänsynslöst hade kostnaden för detta uppgått till maximalt en tiondel av kostnaden för att behöva hantera en sådan här pandemi. Men nu befinner vi oss där vi gör, och vi måste ta politiska beslut för att mildra situationen så mycket vi bara kan.

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Under mer än ett år har vi levt med restriktioner och social distans. Vi har rekommenderats att jobba hemifrån. Men det gäller förstås inte alla. De som arbetar med samhällsviktig verksamhet och de som tar hand om våra sjuka och äldre måste kunna ta sig till sitt arbete på ett smittsäkert sätt.

För att minska smittspridningen och trängseln i kollektivtrafiken är det viktigt att man kan transporteras med bil. I det här läget är det naturligt att undanta samhällets hjältar från vissa beskattningar. Som vi hört tidigare sker i vanliga fall en förmånsbeskattning om personal får gåvor eller fri parkering. Utskottets förslag är att förlänga det undantag som redan finns till att gälla året ut.

Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

Fru talman! Vi har också under pandemin sett en stor vilja att stötta dem som har drabbats mest. Det har tagits många bra och fina initiativ för att främja det lokala näringslivet, bland annat genom att företag och andra arbetsgivare ger gåvor till sina anställda. Dessa gåvor ska också i normalfallet förmånsbeskattas, men för att uppmuntra den här typen av initiativ tog vi under förra året beslut om att undanta mindre gåvor till anställda från förmånsbeskattning. Eftersom viljan att hjälpa till och behoven av att stötta det lokala näringslivet finns kvar tycker vi att det är rimligt att vi nu förlänger detta undantag från förmånsbeskattning.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 25 februari.)

En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedels-kedjan till EU:s nya kontrollförordning

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-02-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20210225SkU32, Beslut

Beslut 2020/21:20210225SkU32

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda och tillkännager detta för regeringen.