Tisdag den 23 februari 2021

Kammarens föredragningslistor 2020/21:82

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2020/21:82

Tisdagen den 23 februari 2021

Kl.

13.00

 

Arbetsplenum

 

 

 

Interpellationssvar

 

 

 

   (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00)

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdena tisdagen den 26, onsdagen den 27, torsdagen den 28 och fredagen den 29 januari samt från sammanträdet tisdagen den 2 februari

 

 

Anmälan om ny riksdagsledamot

 

2

Christian Carlsson (KD) som ny riksdagsledamot fr.o.m. den 11 februari

 

 

Avsägelse

 

3

Sofia Fölster (M) som suppleant i riksbanksfullmäktige

 

 

Meddelande om särskild debatt om Sveriges elförsörjning

 

4

Fredagen den 5 mars kl. 09.00

 

 

Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer

 

5

Onsdagen den 3 mars kl. 15.00

 

 

Meddelande om frågestund

 

6

Torsdagen den 25 februari kl. 14.00

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

7

2020/21:19 Torsdagen den 21 januari

TU

8

2020/21:23 Torsdagen den 11 februari

JuU

9

2020/21:24 Torsdagen den 11 februari

TU

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

10

2020/21:380 av Larry Söder (KD)
Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö

 

11

2020/21:407 av Jonas Andersson i Linköping (SD)
Statsbidraget till etniska organisationer

 

12

2020/21:410 av Caroline Nordengrip (SD)
Sjukersättning efter skönhetsoperationer

 

13

2020/21:438 av Linda Lindberg (SD)
Analys av omvårdnadsbidraget

 

14

2020/21:439 av Kjell Jansson (M)
Stöd till krisande branscher

 

15

2020/21:442 av Magnus Persson (SD)
Subventionerade anställningar

 

16

2020/21:448 av Sofia Westergren (M)
Underhållet av våra vägar

 

17

2020/21:456 av Ludvig Aspling (SD)
EU-direktiv om minimilöner

 

18

2020/21:457 av Thomas Morell (SD)
Postnord och otillåtet cabotage

 

19

2020/21:463 av Jessica Rosencrantz (M)
Framtiden för svenskt skogsbruk

 

20

2020/21:467 av Julia Kronlid (SD)
Stärkta pensionsavsättningar

 

21

2020/21:468 av Amineh Kakabaveh (-)
Kriminalisering av oskuldsintyg och oskuldsoperationer

 

22

2020/21:471 av Amineh Kakabaveh (-)
Mänskliga rättigheter i Kurdistan

 

23

2020/21:481 av Jessica Rosencrantz (M)
Åtgärder för att uppfylla klimatmålen

 

24

2020/21:489 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Europeiska miniminivåer

 

 

Ärenden för hänvisning till utskott

Förslag

 

Skrivelse

 

25

2020/21:86 Riksrevisionens rapport om Trafikverkets drift och underhåll av järnvägar

TU

 

Motioner

 

 

med anledning av prop. 2020/21:85 Utökade kontroll- och stödmöjligheter avseende skyddstillsynsdömda

 

26

2020/21:3858 av Johan Forssell m.fl. (M)

JuU

27

2020/21:3861 av Adam Marttinen m.fl. (SD)

JuU

28

2020/21:3862 av Helena Vilhelmsson och Hannes Hervieu (båda C)

JuU

29

2020/21:3863 av Andreas Carlson m.fl. (KD)

JuU

 

Ärenden för debatt
avgörs torsdagen den 25 februari

Reservationer

 

Socialutskottets betänkande

 

30

Bet. 2020/21:SoU14 Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor

29 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Skatteutskottets betänkande

 

31

Bet. 2020/21:SkU32 Tillfällig skatte- och avgiftsfrihet för förmån av fri parkering och gåva till anställda

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

32

Bet. 2020/21:MJU6 En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning

6 res. (M, SD, KD)

 

Debatt med anledning av interpellationssvar

 

 

 

Interpellationer upptagna under samma punkt besvaras i ett sammanhang

 

 

Utrikesminister Ann Linde (S)

 

33

2020/21:417 av Lars Adaktusson (KD)
Antisemitism i de palestinska områdena

 

34

2020/21:429 av Hans Wallmark (M)
Josep Borrells resa till Moskva
2020/21:465 av Markus Wiechel (SD)
Regeringens förtroende för Josep Borrell

 

 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

35

2020/21:395 av Thomas Morell (SD)
Säkerheten vid vägarbeten

 

36

2020/21:404 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Järnvägen Borås–Göteborg

 

37

2020/21:408 av Angelika Bengtsson (SD)
Anpassningar i färdtjänstlagen

 

38

2020/21:412 av Kjell Jansson (M)
Brister i Sveriges infrastruktur

 

39

2020/21:432 av Johan Hultberg (M)
Snabbare tågförbindelse Göteborg–Oslo

 

 

Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

40

2020/21:399 av Tobias Andersson (SD)
Ungas avtagande framtidshopp

 

 

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

41

2020/21:355 av Ciczie Weidby (V)
Gigjobb

 

42

2020/21:367 av Lars Beckman (M)
En kommunalisering av Arbetsförmedlingen

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.