Vissa socialförsäkringsfrågor

Betänkande 2017/18:SfU12

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 november 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler för närståendepenning och premiepensionsrätt (SfU12)

Reglerna som gäller närståendepenning, överföring av premiepensionsrätt och hustrutillägg ändras.

I dag har den som vårdar en närstående och avstår från att arbeta rätt till närståendepenning för hel, halv eller fjärdedels dag om man uppfyller vissa krav. Nu införs även möjligheten att få tre fjärdedels närståendepenning. Reglerna för överföring av premiepensionsrätt till en make ändras så att det räcker om den make som överför premiepensionsrätt anmäler överföringen. Tiden för att anmäla en överföring förlängs. Förmånen hustrutillägg avskaffades 2003, men de som redan hade denna förmån då fick fortsätta att få den. Men eftersom det sedan slutet av 2014 inte längre finns någon som får hustrutillägg så ska hänvisningar till förmånen tas bort helt ur lagarna.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till en följdmotion och motioner om socialförsäkringen från den allmänna motionstiden 2017.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-10-12
Justering: 2017-11-07
Trycklov: 2017-11-10
Reservationer: 2
Betänkande 2017/18:SfU12

Alla beredningar i utskottet

2017-10-12

Ändrade regler för närståendepenning och premiepensionsrätt (SfU12)

Reglerna som gäller närståendepenning, överföring av premiepensionsrätt och hustrutillägg ändras.

I dag har den som vårdar en närstående och avstår från att arbeta rätt till närståendepenning för hel, halv eller fjärdedels dag om man uppfyller vissa krav. Nu införs även möjligheten att få tre fjärdedels närståendepenning. Reglerna för överföring av premiepensionsrätt till en make ändras så att det räcker om den make som överför premiepensionsrätt anmäler överföringen. Tiden för att anmäla en överföring förlängs. Förmånen hustrutillägg avskaffades 2003, men de som redan hade denna förmån då fick fortsätta att få den. Men eftersom det sedan slutet av 2014 inte längre finns någon som får hustrutillägg så ska hänvisningar till förmånen tas bort helt ur lagarna.

De ändrade reglerna börjar gälla den 1 januari 2018. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej till en följdmotion och motioner om socialförsäkringen från den allmänna motionstiden 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-11-14
Debatt i kammaren: 2017-11-15
Stillbild från Debatt om förslag 2017/18:SfU12, Vissa socialförsäkringsfrågor

Debatt om förslag 2017/18:SfU12

Webb-tv: Vissa socialförsäkringsfrågor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-11-15
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Vissa socialförsäkringsfrågor, Beslut

Beslut: Vissa socialförsäkringsfrågor

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Överföring av premiepensionsrätt

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
  2. lag om ändring i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård,
  3. lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,
  4. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
  5. lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567),
  6. lag om ändring i lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:10 punkterna 1-6 och avslår motionerna

  2017/18:2804 av Aron Modig m.fl. (KD),

  2017/18:3625 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 4,

  2017/18:3685 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 74,

  2017/18:3776 av Solveig Zander m.fl. (C) yrkande 20,

  2017/18:3836 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 14 och 15 samt

  2017/18:3842 av Aron Modig m.fl. (KD) yrkandena 7 och 8.
  • Reservation 1 (C)
  • Reservation 2 (KD)