Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Betänkande 2012/13:MJU1

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 december 2012

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,9 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2013. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2012-11-13
Justering: 2012-11-29
Trycklov till Gotab och webb: 2012-12-05
Trycklov: 2012-12-05
Betänkande 2012/13:MJU1

Alla beredningar i utskottet

2012-11-13

Pengar till miljö- och naturvård (MJU1)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 4,9 miljarder kronor till miljö- och naturvård för 2013. Den största delen av pengarna går till åtgärder för och skydd av värdefull natur. Andra stora områden är åtgärder för havs- och vattenmiljö, sanering och återställning av förorenade områden samt forskning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2012-12-13
Stillbild från Debatt om förslag 2012/13:MJU1, Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Debatt om förslag 2012/13:MJU1

Webb-tv: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2012-12-18
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 2
Stillbild från Beslut: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, Beslut

Beslut: Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner vad miljö- och jordbruksutskottet har anfört om utskottets uppföljning av regeringens resultatredovisning för utgiftsområde 20.
 2. Anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:

  a) Bemyndiganden
  Riksdagen bemyndigar regeringen att
  1. under 2013 för anslaget 1:2 Miljöövervakning m.m. ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 92 000 000 kronor 2014-2016
  2. under 2013 för anslaget 1:3 Åtgärder för värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 210 000 000 kronor 2014-2037
  3. under 2013 för anslaget 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 812 000 000 kronor 2014-2022
  4. under 2013 för anslaget 1:5 Miljöforskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 102 000 000 kronor 2014-2016
  5. under 2013 för anslaget 1:10 Klimatanpassning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 60 000 000 kronor 2014 och 2015
  6. under 2013 för anslaget 1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 145 000 000 kronor 2014-2018
  7. under 2013 för anslaget 1:13 Insatser för internationella klimatinvesteringar ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 674 000 000 kronor 2014-2022
  8. under 2013 för anslaget 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 21 000 000 kronor 2014-2018
  9. under 2013 för anslaget 1:16 Skydd av värdefull natur ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 25 000 000 kronor 2014-2062
  10. under 2013 för anslaget 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på 450 000 000 kronor 2014, 450 000 000 kronor 2015 och 450 000 000 kronor 2016-2018.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 20 punkterna 1-10.

  b) Anslag
  Riksdagen anvisar för 2013 anslagen inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt utskottets förslag i bilaga 1.
  Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:1 utgiftsområde 20 punkt 11.

  c) Motioner om anslag m.m.
  Riksdagen avslår motionerna
  2012/13:Fi303 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkandena 32 och 34 i denna del,
  2012/13:U327 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkandena 20 och 29,
  2012/13:MJ207 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 5,
  2012/13:MJ211 av Isak From (S),
  2012/13:MJ219 av Suzanne Svensson och Annelie Karlsson (båda S),
  2012/13:MJ246 av Lars-Axel Nordell (KD),
  2012/13:MJ266 av Åsa Torstensson (C),
  2012/13:MJ398 av Stina Bergström m.fl. (MP),
  2012/13:MJ405 av Jan Lindholm (MP),
  2012/13:MJ412 av Josef Fransson m.fl. (SD),
  2012/13:MJ420 av Cristina Husmark Pehrsson (M) i denna del,
  2012/13:MJ444 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkandena 1-8,
  2012/13:MJ453 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
  2012/13:MJ457 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) och
  2012/13:MJ485 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 4.