Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Betänkande 2018/19:MJU14

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
9 maj 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändrade regler för säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)

Regeringen har föreslagit att kravet på säkerhet för att få tillstånd till geologisk lagring av koldioxid inte längre bara ska gälla avhjälpandet av en miljöskada och andra så kallade återställningsåtgärder. Villkoren för säkerhet ska kunna justeras om den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller om den är större än vad som behövs. Vidare ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få föreskriva vad som krävs för att en säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid ska kunna godtas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2019.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-04-23
Justering: 2019-05-02
Trycklov: 2019-05-02
Betänkande 2018/19:MJU14

Alla beredningar i utskottet

2019-04-23

Ändrade regler för säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid (MJU14)

Regeringen har föreslagit att kravet på säkerhet för att få tillstånd till geologisk lagring av koldioxid inte längre bara ska gälla avhjälpandet av en miljöskada och andra så kallade återställningsåtgärder. Villkoren för säkerhet ska kunna justeras om den säkerhet som ställts inte längre är tillräcklig eller om den är större än vad som behövs. Vidare ska regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer få föreskriva vad som krävs för att en säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid ska kunna godtas.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 augusti 2019. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-05-08
Debatt i kammaren: 2019-05-09
Stillbild från Debatt om förslag 2018/19:MJU14, Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Debatt om förslag 2018/19:MJU14

Webb-tv: Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-05-09
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid, Beslut

Beslut: Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.Därmed bifaller riksdagen proposition 2018/19:64.