Torsdag den 9 maj 2019

Kammarens föredragningslistor 2018/19:89

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2018/19:89

Torsdagen den 9 maj 2019

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Anmälan om fördröjt svar på interpellation

 

1

2018/19:221 av Johan Hultberg (M)
Föräldrastödsprogram

 

 

Anmälan om faktapromemoria

Ansvarigt utskott

2

2018/19:FPM46 Meddelande om att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom EU COM(2019) 163

KU

 

Ärenden för avgörande kl. 16.00

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkanden

 

3

Bet. 2018/19:NU11 Mineralpolitik

10 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

4

Bet. 2018/19:NU12 Elmarknadsfrågor

8 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Utrikesutskottets betänkande

 

5

Bet. 2018/19:UU6 Europarådet

 

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

6

Bet. 2018/19:MJU14 Säkerhet vid geologisk lagring av koldioxid

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

7

Bet. 2018/19:UbU13 Högskolan

59 res. (M, SD, C, V, KD, L)

8

Bet. 2018/19:UbU14 Forskning

16 res. (M, SD, C, V, KD, L)

 

Frågestund kl. 14.00

 

9

Frågor besvaras av:
Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Utbildningsminister Anna Ekström (S)
Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.