Några frågor om försäkring och tjänstepension

Betänkande 2022/23:FiU19

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
8 mars 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Ja till ändringar om försäkring och tjänstepension (FiU19)

Det behövs göras ändringar i fyra lagar som handlar om försäkring och tjänstepension. Riksdagen godkände regeringens förslag som innebär att den svenska lagstiftningen ändras så att den blir förenlig med EU-direktivet Solvens II. Riksdagens beslut innebär ändringar i försäkringsrörelselagen, lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. och lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2023.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-02-16
Justering: 2023-02-23
Trycklov: 2023-02-23
Betänkande 2022/23:FiU19

Alla beredningar i utskottet

2023-02-07, 2023-02-16

Ja till ändringar om försäkring och tjänstepension (FiU19)

Det behövs göras ändringar i fyra lagar som handlar om försäkring och tjänstepension. Finansutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag som innebär att den svenska lagstiftningen ändras så att den blir förenlig med EU-direktivet Solvens II. Regeringens förslag innebär ändringar i försäkringsrörelselagen, lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m., lagen om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m. och lagen om tjänstepensionsföretag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2023.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-03-07
Debatt i kammaren: 2023-03-08
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:FiU19, Några frågor om försäkring och tjänstepension

Debatt om förslag 2022/23:FiU19

Webb-tv: Några frågor om försäkring och tjänstepension

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-03-08
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Några frågor om försäkring och tjänstepension

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
  2. lag om ändring i lagen (1999:890) om försäkringsverksamhet under krig eller krigsfara m.m.,
  3. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
  4. lag om ändring i lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2022/23:47 punkterna 1-4.