Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Betänkande 2016/17:CU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
11 maj 2017

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

PDF

Beslut

Nya EU-regler om skuldsättning börjar gälla i Sverige (CU16)

I maj 2015 beslutade EU om nya tvingande regler kring skuldsättning, vilka i huvudsak ska börja gälla i medlemsländerna den 26 juni 2017.

Insolvens innebär att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, och de nya reglerna syftar till att skapa mer av en andra-chans-kultur för skuldsatta företag och privatpersoner. Förändringarna innebär bland annat att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU.

Regeringen har gett förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser för att syftet med EU-reglerna ska uppfyllas. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 26 juni 2017.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-27
Trycklov: 2017-05-03
Betänkande 2016/17:CU16

Alla beredningar i utskottet

2017-03-23

Nya EU-regler om skuldsättning börjar gälla i Sverige (CU16)

I maj 2015 beslutade EU om nya tvingande regler kring skuldsättning, vilka i huvudsak ska börja gälla i medlemsländerna den 26 juni 2017.

Insolvens innebär att en person eller ett företag inte kan betala sina skulder, och de nya reglerna syftar till att skapa mer av en andra-chans-kultur för skuldsatta företag och privatpersoner. Förändringarna innebär bland annat att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU.

Regeringen har nu gett förslag till en ny lag med kompletterande bestämmelser för att syftet med EU-reglerna ska uppfyllas. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nya lagen och lagändringarna ska börja gälla den 26 juni 2017.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2017-05-10
Debatt i kammaren: 2017-05-11

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2017-05-11
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning, Beslut

Beslut: Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning,
  2. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag,
  3. lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land,
  4. lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land,
  5. lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden,
  6. lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,
  7. lag om ändring i konkurslagen (1987:672),
  8. lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220),
  9. lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion,
  10. lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund,
  11. lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden,
  12. lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).Därmed bifaller riksdagen proposition 2016/17:125 punkterna 1-12.