Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

Proposition 2016/17:125

Ärendet är avslutat

Inlämnat av
Justitiedepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-02-28
Bordlagd
2017-02-28
Hänvisad
2017-03-01
Motionstid slutar
2017-03-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Regeringens proposition 2016/17:125

Kompletterande bestämmelser till

Prop.

2015 års insolvensförordning

2016/17:125

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 februari 2017

Stefan Löfven

Morgan Johansson

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I maj 2015 antog EU en omarbetad insolvensförordning, som ska ersätta den tidigare
EU-förordningen
från 2000. 2015 års insolvensförordning syftar till att förbättra möjligheterna till en andra chans för skuldsatta företag och privatpersoner och till att fler typer av insolvensförfaranden ska omfattas av
EU-reglerna.
En följd av detta är att svenska beslut om skuldsanering kommer att gälla även i andra länder inom EU. Vidare avser förordningen bl.a. att

Förslagspunkter (12)

 1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 7. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 8. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 9. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 10. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1998:1593) om trossamfund.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 11. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2000:592) om viltvårdsområden.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall
 12. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2016/17:CU16
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.