Torsdag den 11 maj 2017

TalarlistaKammarens talarlista 2017-05-11

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Torsdagen den 11 maj 2017

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

16.00

 

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

 

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

16

Socialutskottets betänkande SoU16

 

 

 

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

 

 

 

1

Emma Henriksson (KD)

6

 

 

2

Cecilia Widegren (M)

6

 

 

3

Per Ramhorn (SD)

6

 

 

4

Anders W Jonsson (C)

6

 

 

5

Karin Rågsjö (V)

6

 

 

6

Barbro Westerholm (L)

6

 

 

7

Kristina Nilsson (S)

6

 

 

8

Jan Lindholm (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.48

0.48

17

Civilutskottets betänkande CU16

 

 

 

Kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.48

18

Civilutskottets betänkande CU19

 

 

 

Nya regler för europeiska småmål

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

0.48

19

Utrikesutskottets betänkande UU13

 

 

 

Europarådet

 

 

 

1

Johan Nissinen (SD)

8

 

 

2

Lotta Johnsson Fornarve (V)

8

 

 

3

Jonas Gunnarsson (S)

8

 

 

4

Tobias Billström (M)

8

 

 

5

Kerstin Lundgren (C)

6

 

 

6

Birgitta Ohlsson (L)

4

 

 

7

Markus Wiechel (SD)

6

 

 

8

Azadeh Rojhan Gustafsson (S)

4

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.52

1.40

20

Utrikesutskottets betänkande UU14

 

 

 

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

 

 

 

1

Margareta Cederfelt (M)

8

 

 

2

Anna Wallén (S)

8

 

 

3

Björn Söder (SD)

6

 

 

4

Pernilla Stålhammar (MP)

6

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.28

2.08

21

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande MJU20

 

 

 

Bemyndigande om avfallsförebyggande åtgärder och sanktioner avseende otillåten insamling av elavfall

 

 

 

 

 

____

____

 

 

 

0.00

2.08

 

Totalt anmäld tid 2 tim. 8 min.

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.