Protokoll 2016/17:109 Torsdagen den 11 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2016/17:109

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 20 och 21 april justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2016/17:35 för tisdagen den 9 maj från trafikutskottet och

prot. 2016/17:40 för tisdagen den 25 april från finansutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:466

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:466 Lottning eller valfrihet i skolan

av Sofia Fölster (M)

Interpellationen kommer att besvaras i kammaren den 29 maj.

Skälet till dröjsmålet är redan inbokade möten.

Stockholm den 9 maj 2017

Utbildningsdepartementet

Gustav

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.