Internationalisering av den svenska gymnasieskolan

Motion 2014/15:422 av Robert Hannah m.fl. (FP)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-06
Granskad
2014-11-06
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar lättare ska kunna tillgodogöra sig gymnasiepoäng för gymnasiestudier utomlands, särskilt inom språk.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur stipendier ska erbjudas till behövande svenska gymnasiestudenter som vill tillgodogöra sig gymnasiestudier utomlands i upp till ett år.

Motivering

Behovet av interkulturell kompetens med kunskap och förståelse för andra länder, människor och kulturer är generellt erkänt och ökar i vår globaliserade värld. För svenskt näringsliv och statlig förvaltning ger gymnasieutbyten möjligheter att rekrytera personer kunniga inom och förberedda för ett internationellt yrkesliv och som kan verka i en kulturellt blandad arbetsmiljö – i Sverige eller utomlands.

Värdet av gymnasieutbyte är stort – för den enskilda elevens utveckling och för den svenska gymnasieskolan, som både genom återvändande elever och utländska utbytesstudenter får inspiration och utmaning från andra länders system och kulturer. Enligt den ideella föreningen och utbytesorganisatören Youth For Understanding (YFU) åker ungefär 1 000 svenska gymnasieungdomar varje år på gymnasieutbyte i ett år runtom i världen, främst till USA där statistik visar att mellan 600 och 700 studenter åker årligen. Men unga som önskar att åka på utbyte under gymnasietiden möts i Sverige av murar istället för en hjälpande hand. Intresset för utbyte under gymnasietiden är stort men förutsättningarna varierar så kraftigt mellan skolor och familjer, att det i realiteten är ett fåtal förunnat att kunna åka.

Generellt uppmuntras inte elever att åka på utbyte, och många elever och deras föräldrar vet inte om att möjligheten finns. Lärare och studievägledare har låg kunskap om internationellt gymnasieutbyte och har inte tillgång till kvalificerad information. Elever avråds från att åka på utbyte, eftersom gymnasieskolor inte alltid har rutiner för att hantera att en elev lämnar en årgång och börjar igen året senare. De finns idag inga formella möjligheter för en återvändande student att få tillgodogöra sig poäng för studier utomlands utan man behöver ”gå om” ett år. Den svenska skolan borde verka för att erkänna den utbildning som tillgodogjorts utomlands. Särskilt ett tillgodoräknande av gymnasiepoäng för språkkunskaper från utlandet borde införas. Vidare har många studenter som vill åka på utbyten inte möjlighet att åka på utbyten pga. sämre ekonomiska förutsättningar. Vi borde därför verka för att ett stipendieprogram instiftas för behövande och särskilt begåvade studenter att erhålla medel för att kunna åka på utbyten.

 

 

.

Robert Hannah (FP)

 

Said Abdu (FP)

Maria Weimer (FP)

 

Yrkanden (2)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur svenska ungdomar lättare ska kunna tillgodogöra sig gymnasiepoäng för gymnasiestudier utomlands, särskilt inom språk.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur stipendier ska erbjudas till behövande svenska gymnasiestudenter som vill tillgodogöra sig gymnasiestudier utomlands i upp till ett år.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2015/16:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.