Drogtester i gymnasieskolan

Motion 2014/15:1532 av Elisabeth Svantesson (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Fristående motion
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-11-07
Granskad
2014-11-07
Hänvisad
2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra lagstiftningen i syfte att underlätta genomförandet av slumpvisa drogtester i gymnasieskolan och då särskilt i de yrkesförberedande programmen.

Motivering

Drogtester är ett tvångsmedel som regleras i 28 kap. i rättegångsbalken, men flertalet skolor använder idag slumpvisa drogtester som en del i ett drog- och säkerhetsförebyggande arbete och det har under årens lopp blivit ett ämne för diskussion. Det finns både för- och nackdelar med slumpvisa drogtester men fördelarna överväger.

 

För det första är det viktigt att upptäcka ungdomars droganvändning i gymnasiet. Vid en tidig upptäckt kan tidiga insatser sättas in för att på så sätt minska risken för ett fortsatt missbruk med allt tyngre droger. Drogtester har även preventiva effekter.

 

För det andra är drogtester i gymnasieskolans yrkesutbildningar viktigt för andra människors säkerhet. Droger medför inte bara konsekvenser för den som brukar dessa, utan påverkar i allra högsta grad omgivningen.

 

Inom många yrkesutbildningar är det av yttersta vikt att eleven inte är påverkad. Det är en självklarhet att det är förbjudet att köra drogpåverkad, men trots detta finns det t.ex. inom utbildningen till yrkeschaufför inget lagstöd för att drogtesta eleverna på andra grunder än frivillighet och samtycke. Frivilligheten är till och med så omfattande att eleven kan begära förflyttning från en praktikplats där en arbetsgivare genomför drogtester på arbetsplatsen. Detta är oacceptabelt.

 

Att utbildningssamordnare inte har möjlighet att drogtesta elever på yrkesutbildningar innebär i praktiken att det kan finnas elever som övningskör stora fordon på våra vägar samtidigt som de är drogpåverkade. Detta innebär inte bara en fara för eleven utan också en stor fara för omgivningen.

 

Lagstiftningen bör snarast förändras så att slumpvisa drogtester underlättas – särskilt i situationer där drogfrihet är en förutsättning för säkerhet, som exempelvis i yrkesförberedande utbildningar. Detta bör ges regeringen till känna.

.

Elisabeth Svantesson (M)

 

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ändra lagstiftningen i syfte att underlätta genomförandet av slumpvisa drogtester i gymnasieskolan och då särskilt i de yrkesförberedande programmen.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2014/15:UbU10
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Intressenter

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.